تازه‌ترین خبرها

افغانستان

خانواده‌ها: چگونه‌گی حمله بر شفاخانۀ چهارصد بستر باید روشن شود

وزارت دفاع ملی، تأکید می‌ورزد که بررسی‌ها در بارۀ رویداد شفاخانۀ چهارصد بستر ادامه دارند و به زودی، همه‌گان از جزییات این حمله آگاهی خواهند یافت.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews