تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان

جنرال جوزف دنفورد به کابل آمد

هدف از این سفر جنرال دنفورد ارزیابی نهایی اوضاع  افغانستان و تعیین راهبرد نظامی امریکا در بارۀ افغانستان، گفته شده است.

افغانستان

جنرال جوزف دنفورد به کابل آمد

هدف از این سفر جنرال دنفورد ارزیابی نهایی اوضاع  افغانستان و تعیین راهبرد نظامی امریکا در بارۀ افغانستان، گفته شده است.

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews