تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

محقق: خواست‎های نامشروع و مداخلات چالش‎‎ها را افزایش داده‏‏‎اند

برگزار کننده گان این جشنواره می گویند که از مقام های دیگری حکومت مانند رییس جمهور، رییس اجراییه و دیگر مقام ها نیز دعوت کرده بودند، اما آنان به این مراسم شرکت نکردند.

در اوج تنش‎ها میان حکومت و جمعیت اسلامی، اکنون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه می‎گوید که خواست‎های نامشروع و مداخله بیگانه‎ها، چالش‎ها در کشور را افزایش داده اند.

آقای محقق که امروز در جشنوارۀ دانشجویان دانشگاه‎های خصوصی و دولتی در کابل سخن می‎زد، هرچند از کشوری خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که شماری از کشورها از ایجاد تنش‎ها در کشور، منافع خودشان را می برند.

وی در این باره بیان داشت: «یک بخش جنگ افغانستان به خامی ما بر می‎گردد و یک بخش دیگر آن، بر می‎گردد به مطامع بیگانه گان، که آن ها هرکدام می خواهند از افغانستان منافع خود را داشته باشند.»

این اظهارات در حالی اظهار می‎شود که اخیرأ آقای محقق از بهر سخنرانی اش در ایران مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت و حتا گفته می‎شود ریاست جمهوری ممکن است عضویت وی در شورای امنیت ملی را لغو کند.

او در سخنرانی یک ماه پیش خود در نشستی زیرنام «محبان اهلبیت» در تهران از جنگ‎جویان که در سوریه جنگیده اند – به شمول افغان‎ها – ستایش کرد.

جشنوارۀ فراغت دانشآموختهگان

بیش از سه هزار دانش‎آموختۀ دانشگاه‎های خصوصی و دانشگاه‎های دولتی، امروز مراسم فراغت شان را به گونه دسته جمعی در تالار لویه جرگه کابل، جشن گرفتند.

محمد محقق، مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از چهره های سیاسی در کشور نیز در این جشنواره شرکت کرده بودند.

این برای نخستین بار است که دانش آموخته گان دانشگاه های خصوصی و دولتی زیر یک چتر، فراغت شان را جشن گرفتند.می گیرند.

به گفتۀ برگزار کننده گان این مراسم، این بزرگترین جشنوارۀ فراغت دانش آموختگان است که در کابل برگزار شده است.

محمد محقق در این جشنواره، بر ریشه کن کردن بی سوادی و نا آگاهی از میان مردم تأکید کرد.

همزمان با این، شماری دیگر از سخنرانان این مراسم، بر یک پارچگی و وحدت میان مردم به ویژه در میان جوانان تأکید کردند.

محمدهادی عالمی،عضو  نهاد روند تحكيم وحدت ملي گفت: «این جشن باشکوه و تاریخی را تجلیل می کنیم وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست، وابسته به هیچ زبان و قومی نیست.»

کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «برادران و خواهران تنها به چک چک چیزی نمی شود، تنها به رییس جمهور چیزی نمی شود؛ بیاید که از همین رییس جمهور حمایت کنیم و به صلح برسیم.»

بیکاری دغدغۀ اصلی دانش آموختهگان

دانش‎آموخته گانی که امروز سندهای فراغت شان را از مقطع لیسانس دریافت کردند، نگران آیندۀ کار شان استند.

به باور آنان، در شرایط کنونی که بازار کار فراهم نیست، فراغت آنان می تواند برای خانواده های شان مشکل ایجاد کند.

تمنا رضایی، یکی از این دانش آموخته گان است. او می‎گوید هرچند که از فراغتش خرسند است، اما نگرانی از بی کاری، شیرینی فراغت را تلخ کرده است.

تمنا رضایی می گوید دوران تحصیل را بسیار با مشقت پشت سر گذشتانده است.

تمنا می افزاید: «یکی از دغدغه های محصلینی که در آستانه فراغت قرار دارند همین است که وقتی فارغ می شوند در کجا به خود کار پیدا کنند.»

نسرین حسینی، دانش آموختۀ دیگری است که امروز سند فراغتش را گرفت. نسرین که در رشته قابلی درس خوانده است، اکنون خوش حال است که می تواند برای مادرانی که به گفتۀ وی نیاز به همکاری دارد، کمک کند.

او می گوید: «من خوشحال استم که منحیث یک قابله لیسانس و فارغ پوهنتون طبی کابل، می توانم پس از این در خدمت مادران خود باشم.»

امسال، ۱۶۹ هزار داوطلب در آزمون کارنکور شرکت کرده بودند.

بربنیاد آمارها، سالانه در حدود ۵۰هزار دانش آموخته از دانشگاه های کشور فارغ می شوند که به گفتۀ وزارت تحصیلات عالی، در سال گذشته در حدود ۶۵۰۰ تن آنان دختران بودند.

افغانستان

محقق: خواست‎های نامشروع و مداخلات چالش‎‎ها را افزایش داده‏‏‎اند

برگزار کننده گان این جشنواره می گویند که از مقام های دیگری حکومت مانند رییس جمهور، رییس اجراییه و دیگر مقام ها نیز دعوت کرده بودند، اما آنان به این مراسم شرکت نکردند.

تصویر بندانگشتی

در اوج تنش‎ها میان حکومت و جمعیت اسلامی، اکنون محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه می‎گوید که خواست‎های نامشروع و مداخله بیگانه‎ها، چالش‎ها در کشور را افزایش داده اند.

آقای محقق که امروز در جشنوارۀ دانشجویان دانشگاه‎های خصوصی و دولتی در کابل سخن می‎زد، هرچند از کشوری خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که شماری از کشورها از ایجاد تنش‎ها در کشور، منافع خودشان را می برند.

وی در این باره بیان داشت: «یک بخش جنگ افغانستان به خامی ما بر می‎گردد و یک بخش دیگر آن، بر می‎گردد به مطامع بیگانه گان، که آن ها هرکدام می خواهند از افغانستان منافع خود را داشته باشند.»

این اظهارات در حالی اظهار می‎شود که اخیرأ آقای محقق از بهر سخنرانی اش در ایران مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفت و حتا گفته می‎شود ریاست جمهوری ممکن است عضویت وی در شورای امنیت ملی را لغو کند.

او در سخنرانی یک ماه پیش خود در نشستی زیرنام «محبان اهلبیت» در تهران از جنگ‎جویان که در سوریه جنگیده اند – به شمول افغان‎ها – ستایش کرد.

جشنوارۀ فراغت دانشآموختهگان

بیش از سه هزار دانش‎آموختۀ دانشگاه‎های خصوصی و دانشگاه‎های دولتی، امروز مراسم فراغت شان را به گونه دسته جمعی در تالار لویه جرگه کابل، جشن گرفتند.

محمد محقق، مسؤولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و شماری از چهره های سیاسی در کشور نیز در این جشنواره شرکت کرده بودند.

این برای نخستین بار است که دانش آموخته گان دانشگاه های خصوصی و دولتی زیر یک چتر، فراغت شان را جشن گرفتند.می گیرند.

به گفتۀ برگزار کننده گان این مراسم، این بزرگترین جشنوارۀ فراغت دانش آموختگان است که در کابل برگزار شده است.

محمد محقق در این جشنواره، بر ریشه کن کردن بی سوادی و نا آگاهی از میان مردم تأکید کرد.

همزمان با این، شماری دیگر از سخنرانان این مراسم، بر یک پارچگی و وحدت میان مردم به ویژه در میان جوانان تأکید کردند.

محمدهادی عالمی،عضو  نهاد روند تحكيم وحدت ملي گفت: «این جشن باشکوه و تاریخی را تجلیل می کنیم وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست، وابسته به هیچ زبان و قومی نیست.»

کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز افزود: «برادران و خواهران تنها به چک چک چیزی نمی شود، تنها به رییس جمهور چیزی نمی شود؛ بیاید که از همین رییس جمهور حمایت کنیم و به صلح برسیم.»

بیکاری دغدغۀ اصلی دانش آموختهگان

دانش‎آموخته گانی که امروز سندهای فراغت شان را از مقطع لیسانس دریافت کردند، نگران آیندۀ کار شان استند.

به باور آنان، در شرایط کنونی که بازار کار فراهم نیست، فراغت آنان می تواند برای خانواده های شان مشکل ایجاد کند.

تمنا رضایی، یکی از این دانش آموخته گان است. او می‎گوید هرچند که از فراغتش خرسند است، اما نگرانی از بی کاری، شیرینی فراغت را تلخ کرده است.

تمنا رضایی می گوید دوران تحصیل را بسیار با مشقت پشت سر گذشتانده است.

تمنا می افزاید: «یکی از دغدغه های محصلینی که در آستانه فراغت قرار دارند همین است که وقتی فارغ می شوند در کجا به خود کار پیدا کنند.»

نسرین حسینی، دانش آموختۀ دیگری است که امروز سند فراغتش را گرفت. نسرین که در رشته قابلی درس خوانده است، اکنون خوش حال است که می تواند برای مادرانی که به گفتۀ وی نیاز به همکاری دارد، کمک کند.

او می گوید: «من خوشحال استم که منحیث یک قابله لیسانس و فارغ پوهنتون طبی کابل، می توانم پس از این در خدمت مادران خود باشم.»

امسال، ۱۶۹ هزار داوطلب در آزمون کارنکور شرکت کرده بودند.

بربنیاد آمارها، سالانه در حدود ۵۰هزار دانش آموخته از دانشگاه های کشور فارغ می شوند که به گفتۀ وزارت تحصیلات عالی، در سال گذشته در حدود ۶۵۰۰ تن آنان دختران بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره