تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

کمیتۀ گزینش همچنان در بی‌برنامه‌گی و سردرگمی به‌سر می‌برد

پس‌از ده روز از صدور حکم رییس‌جمهور غنی در بارۀ آغاز کار کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات، هنوزهم این کمیته در بی‌برنامه‌گی و سردرگمی به‌سر می‌برد.

 ریاستجمهوری می‌گوید که در آیندۀ نزدیک راه‌حلی برای گزینش یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات جست‌وجو خواهد شد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‎گوی ریاست‎جمهوری، می‌گوید: «دیشب معاون دوم رییس‌جمهور با اعضای جامعۀ مدنی دیدار کردند و خواستار این شدند که یک راه‌حلی پیدا شود و اعضای جامعۀ مدنی هم وعده دادند که امروز یا فردا پس از مشوره دیدگاه‌های‌شان را به حکومت می‌فرستند.»

با این‌همه اعضای کمیتۀ گزینش می‌گویند که تاکنون کوچک‌ترین تحرکی برای آغاز کار نداشته‌اند.

یوسف رشید، عضو پیشین کمیتۀ گزینش، می‌گوید: «سرنوشت کمیتۀ گزینش روشن نیست و در یک سردرگمی به‌سر می‌برد و حکم رییس‌جمهور متاسفانه که جنبه‌های حقوقی آن بسیار واضح نیست.»

 ازسویی‌هم، حکومت افغانستان ازسوی نهادهای ناظر انتخابات به قانون‌شکنی در کارهای انتخاباتی و نیز سیاسی‌ساختن روند انتخابات، متهم می‌شود.

 جانداد اسپین‌غر، رییس شبکه اکسین، می‌گوید: «زمانی‌که راه‌های قانونی چشم‌پوشی می‌شود و تلاش می‌شود که از راه‌های غیرقانونی وارد عمل می‌شود، طبعاً سوال پیدا می‌شود که حکومت افغانستان بدون شک به تمایل‌های سیاسی‌شان می‌پردازد.»

اما حکومت افغانستان سیاسی‌ساختن روند انتخابات را نمی‌پذیرد و بر اصلاحات گسترده در کمسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد.
 
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه، می‌گوید: «حکومت هرگز در کارهای انتخاباتی مداخله سیاسی نمی‌کند و بر بنیاد حکم رییس‌جمهور کمیتۀ گزینش کاراش را برای معرفی یک کمیشنر باید آغاز کند.»

 نزدیک به هشت ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مانده‌است، اما پس از برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات هنوزهم حکومت در تلاش یافتن یک راه قانونی برای پر کردن این خلا است.

نهادهای ناظر انتخابات به این باور استند که اگر تلاش‌ها برای هماهنگ‌ساختن برنامه‌های کمسیون مستقل انتخابات بیشتر نشوند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در زمان معیین آن، دور از امکان خواهد بود.

افغانستان

کمیتۀ گزینش همچنان در بی‌برنامه‌گی و سردرگمی به‌سر می‌برد

پس‌از ده روز از صدور حکم رییس‌جمهور غنی در بارۀ آغاز کار کمیتۀ گزینش برای انتخاب یک کمیشنر برای کمیسیون مستقل انتخابات، هنوزهم این کمیته در بی‌برنامه‌گی و سردرگمی به‌سر می‌برد.

Thumbnail

 ریاستجمهوری می‌گوید که در آیندۀ نزدیک راه‌حلی برای گزینش یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات جست‌وجو خواهد شد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‎گوی ریاست‎جمهوری، می‌گوید: «دیشب معاون دوم رییس‌جمهور با اعضای جامعۀ مدنی دیدار کردند و خواستار این شدند که یک راه‌حلی پیدا شود و اعضای جامعۀ مدنی هم وعده دادند که امروز یا فردا پس از مشوره دیدگاه‌های‌شان را به حکومت می‌فرستند.»

با این‌همه اعضای کمیتۀ گزینش می‌گویند که تاکنون کوچک‌ترین تحرکی برای آغاز کار نداشته‌اند.

یوسف رشید، عضو پیشین کمیتۀ گزینش، می‌گوید: «سرنوشت کمیتۀ گزینش روشن نیست و در یک سردرگمی به‌سر می‌برد و حکم رییس‌جمهور متاسفانه که جنبه‌های حقوقی آن بسیار واضح نیست.»

 ازسویی‌هم، حکومت افغانستان ازسوی نهادهای ناظر انتخابات به قانون‌شکنی در کارهای انتخاباتی و نیز سیاسی‌ساختن روند انتخابات، متهم می‌شود.

 جانداد اسپین‌غر، رییس شبکه اکسین، می‌گوید: «زمانی‌که راه‌های قانونی چشم‌پوشی می‌شود و تلاش می‌شود که از راه‌های غیرقانونی وارد عمل می‌شود، طبعاً سوال پیدا می‌شود که حکومت افغانستان بدون شک به تمایل‌های سیاسی‌شان می‌پردازد.»

اما حکومت افغانستان سیاسی‌ساختن روند انتخابات را نمی‌پذیرد و بر اصلاحات گسترده در کمسیون مستقل انتخابات تاکید می‌ورزد.
 
جاوید فیصل، معاون سخن‌گوی رییس اجراییه، می‌گوید: «حکومت هرگز در کارهای انتخاباتی مداخله سیاسی نمی‌کند و بر بنیاد حکم رییس‌جمهور کمیتۀ گزینش کاراش را برای معرفی یک کمیشنر باید آغاز کند.»

 نزدیک به هشت ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مانده‌است، اما پس از برکناری رییس کمیسیون مستقل انتخابات هنوزهم حکومت در تلاش یافتن یک راه قانونی برای پر کردن این خلا است.

نهادهای ناظر انتخابات به این باور استند که اگر تلاش‌ها برای هماهنگ‌ساختن برنامه‌های کمسیون مستقل انتخابات بیشتر نشوند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در زمان معیین آن، دور از امکان خواهد بود.

هم‌رسانی کنید