تازه‌ترین خبرها

بازرگانی

وژه‌توسعه‌یی منظور شده در بودجۀ ملی آغاز نشده‌اند

ازسویی دیگر، مقام‎های وزارت مالیه می‎گوید در جریان سال مالی گذشته هیچ نوع مشکل بودجه‌یی برای عملی شدن پروژه‎های توسعه‌یی وجود نداشته است.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews