تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازرگانی

پارلمان بودجه سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که وجود مشکلات به شمول نبود توازن درطرح بودجه رسیده گی شده است و از همین رو این طرح ازسوی مجلس تایید شد.

بازرگانی

پارلمان بودجه سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد

اعضای مجلس نماینده گان می گویند که وجود مشکلات به شمول نبود توازن درطرح بودجه رسیده گی شده است و از همین رو این طرح ازسوی مجلس تایید شد.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews