تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدگاه شما

نیاز برای بازبینی مدرسه‌های دینی پاکستان

بربنیاد تازه ترین آمارها شمار مدرسه های دینی در پاکستان به بیش از ۳۵ هزار ثبت شده اند؛ اما گزارش‌ها می‌رسانند که شمار واقعی این مدرسه‌ها به بیش از ۱۰۰ هزار می‌رسد. 

دیدگاه شما

نیاز برای بازبینی مدرسه‌های دینی پاکستان

بربنیاد تازه ترین آمارها شمار مدرسه های دینی در پاکستان به بیش از ۳۵ هزار ثبت شده اند؛ اما گزارش‌ها می‌رسانند که شمار واقعی این مدرسه‌ها به بیش از ۱۰۰ هزار می‌رسد. 

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews