تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه شما

زخم های برخاسته از جنگ پنهان

ما باید به این طرز فکر که خشونت یک عمل فردی است پایان دهیم، خشونت در واقع وارد کردن زخم بر بدن نیست، بلکه این زخم ناشی از جنگ بر روایت یک فرد است.

دیدگاه شما

زخم های برخاسته از جنگ پنهان

ما باید به این طرز فکر که خشونت یک عمل فردی است پایان دهیم، خشونت در واقع وارد کردن زخم بر بدن نیست، بلکه این زخم ناشی از جنگ بر روایت یک فرد است.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews