تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدگاه شما

سیاست طالبان خوب و بد

درست یک ماه قبل از امروز، رییس جمهور غنی در یک مصاحبۀ اختصاصی با شبکۀ پاکستانی "جیو‌ نیوز" تلاش نمود تا موقف کشورش را با شدید ترین لحن ممکن به جانب پاکستانی ارائه…

دیدگاه شما

سیاست طالبان خوب و بد

درست یک ماه قبل از امروز، رییس جمهور غنی در یک مصاحبۀ اختصاصی با شبکۀ پاکستانی "جیو‌ نیوز" تلاش نمود تا موقف کشورش را با شدید ترین لحن ممکن به جانب پاکستانی ارائه…

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews