تازه‌ترین خبرها

دیدگاه شما

تلاش ها برای صلح که در آن افغان ها در اولویت قرار دارند

در حقیقت، با در نظرداشت جنگ مهلک که در افغانستان جریان دارد و علاقه مندی روبه افزایش را که من برای صلح میبینم، راه برای تامین صلح هیچ گاه چنین واضح وشفاف نبوده است…

دیدگاه شما

همۀ دیدگاه‌ها

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews