تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جهان

پیش روی نیروهای عراقی در غرب موصل

درهمین حال، یک گزارشگر عراقی زن که مصروف تهیۀ گزارش از جنگ موصل بود، بنام شفا گردی روز شنبه زمانی کشته شد که یک ماین کناره جاده منفجر گردید.

جهان

پیش روی نیروهای عراقی در غرب موصل

درهمین حال، یک گزارشگر عراقی زن که مصروف تهیۀ گزارش از جنگ موصل بود، بنام شفا گردی روز شنبه زمانی کشته شد که یک ماین کناره جاده منفجر گردید.

طلوع‌نیوز در تُوِیتر

@Tolonews