تازه‌ترین خبرها
گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی مشکلات تصدی مواد نفتی

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی مشکلات اساسی تصدی مواد نفتی را به بررسی گرفته است. 

نزدیک به دو هفته شمای از کارمندان این تصدی به علت آنچه که بی‌عدالتی از سوی رییس این نهاد می دانند دست به اعتصاب کاری زده اند. 

ولید تمیم، رییس این نهاد می‌گوید که این حرکت از سوی شماری از کارمندان پیشین این نهاد و چند نمایندۀ مجلس نماینده‌گان راه اندازی شده است. 

شماری از این کارمندان به معاش اندک مالک ساختنانهای مجللی اند که به گفتۀ رییس این نهاد با سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری شان صاحب پول و خانه‌های مجلل شده اند. 

گزارش ۶:۳۰

گزارش شش‌ونیم: بررسی مشکلات تصدی مواد نفتی

در این برنامه گرداننده طارق مجیدی مشکلات اساسی تصدی مواد نفتی را به بررسی گرفته است. 

نزدیک به دو هفته شمای از کارمندان این تصدی به علت آنچه که بی‌عدالتی از سوی رییس این نهاد می دانند دست به اعتصاب کاری زده اند. 

ولید تمیم، رییس این نهاد می‌گوید که این حرکت از سوی شماری از کارمندان پیشین این نهاد و چند نمایندۀ مجلس نماینده‌گان راه اندازی شده است. 

شماری از این کارمندان به معاش اندک مالک ساختنانهای مجللی اند که به گفتۀ رییس این نهاد با سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری شان صاحب پول و خانه‌های مجلل شده اند. 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews