تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

آغاز بررسی‎ها در بارۀ درج پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس افگنی

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، این کشور در معاملات جهانی پول با دشواری هایی رو به رو خواهد شد و سرمایه گذاران خارجی نیز در سرمایه گذاری های شان در پاکستان، با محدودیت هایی رو به رو خواهند گشت.

 بررسی ها در بارۀ پیشنهاد واشنگتن برای گنجانیده شدن نام پاکستان در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، امروز آغاز شدند.

این بررسی ها از سوی یک سازمان ناظر جهانی ضد پول شویی، در شهر پاریس آغاز شده اند.

گروۀ بررسی کنندۀ این پیشنهاد، امروز نشست یک هفته یی را به همین منظور برگزار کرد. تمویل ساخت جنگ افزارهای کشتار جمعی از سوی برخی از کشورها، تلاش های آیسلند، ناروی و اسپانیا به ضد پولشویی نیز از موضوعات دیگر این نشست استند.

رییس اجراییه می گوید که پشتیبانی از گروه های هراس افگن، به سود هیچ کشوری نیست و پشتیبانی از این گروه ها نباید ادامه یابد: «تبانی با گروه های تبه کار نتیجه یی را به آنان به ارمغان نمی آورد.»

ایالات متحده امریکا، دو هفته پیش طرح گنجانیده شدن نام پاکستان را در فهرست کشورهای پشتیبان مالی از هراس افگنان پیشنهاد کرد و به گفتۀ وزارت خارجه این کشور، بریتانیا، فرانسه و هند نیز از این طرح پشتیبانی می کنند.

با این همه، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله نیز از این اقدام استقبال می کند: «همان گروه ها که با استفاده از خاک آنان بر علیه مردم و منافع ملی ما حمله می کنند و به قتل عام می پردازند باید از این کار شان جلوگیری شود.»

یکی از پیامدهای جا گرفتن نام پاکستان در میان کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، این خواهد بود که پاکستان در معاملات جهانی پول با دشواری هایی رو به رو خواهد گشت و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور نیز محدود خواهند شد.

جهان

آغاز بررسی‎ها در بارۀ درج پاکستان در فهرست حامیان مالی هراس افگنی

اگر نام پاکستان در این فهرست گنجانیده شود، این کشور در معاملات جهانی پول با دشواری هایی رو به رو خواهد شد و سرمایه گذاران خارجی نیز در سرمایه گذاری های شان در پاکستان، با محدودیت هایی رو به رو خواهند گشت.

تصویر بندانگشتی

 بررسی ها در بارۀ پیشنهاد واشنگتن برای گنجانیده شدن نام پاکستان در فهرست کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، امروز آغاز شدند.

این بررسی ها از سوی یک سازمان ناظر جهانی ضد پول شویی، در شهر پاریس آغاز شده اند.

گروۀ بررسی کنندۀ این پیشنهاد، امروز نشست یک هفته یی را به همین منظور برگزار کرد. تمویل ساخت جنگ افزارهای کشتار جمعی از سوی برخی از کشورها، تلاش های آیسلند، ناروی و اسپانیا به ضد پولشویی نیز از موضوعات دیگر این نشست استند.

رییس اجراییه می گوید که پشتیبانی از گروه های هراس افگن، به سود هیچ کشوری نیست و پشتیبانی از این گروه ها نباید ادامه یابد: «تبانی با گروه های تبه کار نتیجه یی را به آنان به ارمغان نمی آورد.»

ایالات متحده امریکا، دو هفته پیش طرح گنجانیده شدن نام پاکستان را در فهرست کشورهای پشتیبان مالی از هراس افگنان پیشنهاد کرد و به گفتۀ وزارت خارجه این کشور، بریتانیا، فرانسه و هند نیز از این طرح پشتیبانی می کنند.

با این همه، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله نیز از این اقدام استقبال می کند: «همان گروه ها که با استفاده از خاک آنان بر علیه مردم و منافع ملی ما حمله می کنند و به قتل عام می پردازند باید از این کار شان جلوگیری شود.»

یکی از پیامدهای جا گرفتن نام پاکستان در میان کشورهای پشتیبان مالی هراس افگنی، این خواهد بود که پاکستان در معاملات جهانی پول با دشواری هایی رو به رو خواهد گشت و سرمایه گذاری های خارجی در این کشور نیز محدود خواهند شد.

هم‌رسانی کنید