تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

آغاز چهارمین نشست گفت‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه در بامیان

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ حکومت درسخنرانی‌اش در این نشست این گونه همایش‌ها را در بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر بسیار ارزنده خواند.

چهارمین نشست گفت‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز جمعه در ولایت بامیان با اشتراک مقام‌های ارشد افغان و خارجی آغاز شد.

این نشست از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان برگزار شده‌است.

در این نشست نماینده‌گان کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه اشتراک کرده اند و در بارۀ چگونه‌گی روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه رایزنی می‌کنند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ حکومت درسخنرانی‌اش در این نشست این گونه همایش‌ها را در بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر بسیار ارزنده خواند.

او از کشورهای منطقه و آسیای میانه خواست که در مبارزه با هراس افگنی با افغانستان همکاری کنند.

او اظهار داشت که افغانستان در راه مبارزه با هراس‌افگنی بیشترین قربانی را داده است.

آقای عبدالله همچنان گفت که همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با هراس افگنی باید بیشتر شود.

افغانستان

آغاز چهارمین نشست گفت‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه در بامیان

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ حکومت درسخنرانی‌اش در این نشست این گونه همایش‌ها را در بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر بسیار ارزنده خواند.

تصویر بندانگشتی

چهارمین نشست گفت‌وگوهای افغانستان و آسیای میانه امروز جمعه در ولایت بامیان با اشتراک مقام‌های ارشد افغان و خارجی آغاز شد.

این نشست از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان برگزار شده‌است.

در این نشست نماینده‌گان کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه اشتراک کرده اند و در بارۀ چگونه‌گی روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه رایزنی می‌کنند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییۀ حکومت درسخنرانی‌اش در این نشست این گونه همایش‌ها را در بهبود روابط افغانستان با کشورهای دیگر بسیار ارزنده خواند.

او از کشورهای منطقه و آسیای میانه خواست که در مبارزه با هراس افگنی با افغانستان همکاری کنند.

او اظهار داشت که افغانستان در راه مبارزه با هراس‌افگنی بیشترین قربانی را داده است.

آقای عبدالله همچنان گفت که همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با هراس افگنی باید بیشتر شود.

هم‌رسانی کنید