تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

آماده‌گی‌ها برای برگذاری دومین نشست «روند کابل»

دومین نشست «روند کابل»، در نخستین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی و در نیمه ماه دلو، در کابل، برگذار خواهد شد.

در این نشست که نماینده‌گان سی کشور، در آن حضور خواهند یافت، راهبرد تازه افغانستان در پیکار با هراس افگنی و نیز چگونه‌گی تأمین صلح در کشور، به بحث گرفته خواهد شد.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نابودی هراس افگنان و قطع پشتیبانی‌ها از گروه‌های هراس افگن، در منطقه، از پیشنهادهای درج شده در این راهبرد استند.   

دومین نشست «روند کابل»، در نخستین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی و در نیمه ماه دلو، در کابل، برگذار خواهد شد.

نجیب دانش - سرپرست دفتر رسانه های وزارت امور داخله گفته است:"یک کمیسیون امنیتی ایجاد شده است که ریاستش را معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به دوش دارد. این کمیسیون کار خود را و آماده گی های لازم را، برای تدابیر امنیتی این نشست، گرفته اند."

پیکار با هراس افگنی و پیوستن گروه های جنگجو به صلح، از موضوعات کلیدیی استند که در این نشست به بحث گرفته خواهند شد.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت:"حکومت افغانستان، آماده گی های لازم و بحث‌های لازم را در این زمینه دارد. امیدواریم که این نشست، به صورت موفقانه، در افغانستان، بار دگر برگذار شود."

در همین حال، وزارت دفاع ملی می گوید که در این نشست، به چگونه گی پشتیبانی ها از هراس افگنان در منطقه، نیز پرداخته خواهد شد.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:"باید تروریستان حمایت نشوند، تروریستان باید نابود شوند، و تمام جهان در پهلوی افغانستان، ایستاد شوند."

نخستین نشست «روند کابل»، از بهر روشن ساختن سرنوشت گفت و گوهای صلح افغانستان، در ماه جوزای امسال، در کابل برگذار شده بود.

در این نشست، نماینده گان بیست وهشت کشور و سازمان جهانی، حضور داشتند.

افغانستان

آماده‌گی‌ها برای برگذاری دومین نشست «روند کابل»

دومین نشست «روند کابل»، در نخستین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی و در نیمه ماه دلو، در کابل، برگذار خواهد شد.

Thumbnail

در این نشست که نماینده‌گان سی کشور، در آن حضور خواهند یافت، راهبرد تازه افغانستان در پیکار با هراس افگنی و نیز چگونه‌گی تأمین صلح در کشور، به بحث گرفته خواهد شد.

وزارت دفاع ملی می‌گوید که نابودی هراس افگنان و قطع پشتیبانی‌ها از گروه‌های هراس افگن، در منطقه، از پیشنهادهای درج شده در این راهبرد استند.   

دومین نشست «روند کابل»، در نخستین روزهای ماه فبروری سال روان میلادی و در نیمه ماه دلو، در کابل، برگذار خواهد شد.

نجیب دانش - سرپرست دفتر رسانه های وزارت امور داخله گفته است:"یک کمیسیون امنیتی ایجاد شده است که ریاستش را معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به دوش دارد. این کمیسیون کار خود را و آماده گی های لازم را، برای تدابیر امنیتی این نشست، گرفته اند."

پیکار با هراس افگنی و پیوستن گروه های جنگجو به صلح، از موضوعات کلیدیی استند که در این نشست به بحث گرفته خواهند شد.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه گفت:"حکومت افغانستان، آماده گی های لازم و بحث‌های لازم را در این زمینه دارد. امیدواریم که این نشست، به صورت موفقانه، در افغانستان، بار دگر برگذار شود."

در همین حال، وزارت دفاع ملی می گوید که در این نشست، به چگونه گی پشتیبانی ها از هراس افگنان در منطقه، نیز پرداخته خواهد شد.

دولت وزیری، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:"باید تروریستان حمایت نشوند، تروریستان باید نابود شوند، و تمام جهان در پهلوی افغانستان، ایستاد شوند."

نخستین نشست «روند کابل»، از بهر روشن ساختن سرنوشت گفت و گوهای صلح افغانستان، در ماه جوزای امسال، در کابل برگذار شده بود.

در این نشست، نماینده گان بیست وهشت کشور و سازمان جهانی، حضور داشتند.

هم‌رسانی کنید