تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

فرودآمدن یک موشک در ساحه به شدت محافظت‌شدۀ کابل

وزارت امور داخله تأیید می‌کند که ساعتی پیش یک موشک در سرک چهاردهم وزیر اکبر خان فرود آمده است و این رویداد تلفاتی در پی نداشته است.

ساعتی پیش یک موشک در سرک چهاردهم وزیر اکبرخان، از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل، فرود آمده است. 

سخنگوی وزارت امور داخله با تأیید این رویداد می‌گوید که این رویداد تلفاتی در پی ندارد. 

این در حالی است که هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک دیدار دو روزه به کابل آمده بودند تا اوضاع این کشور را از نزدیک بررسی کنند.

در زمان حضور این هیئت در کابل، تمام جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری و جاده‌های نزدیک به آن مسدود شده بودند تا امنیت هیئت شورای امنیت بهتر تأمین شود.

افغانستان

فرودآمدن یک موشک در ساحه به شدت محافظت‌شدۀ کابل

وزارت امور داخله تأیید می‌کند که ساعتی پیش یک موشک در سرک چهاردهم وزیر اکبر خان فرود آمده است و این رویداد تلفاتی در پی نداشته است.

Thumbnail

ساعتی پیش یک موشک در سرک چهاردهم وزیر اکبرخان، از مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر کابل، فرود آمده است. 

سخنگوی وزارت امور داخله با تأیید این رویداد می‌گوید که این رویداد تلفاتی در پی ندارد. 

این در حالی است که هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک دیدار دو روزه به کابل آمده بودند تا اوضاع این کشور را از نزدیک بررسی کنند.

در زمان حضور این هیئت در کابل، تمام جاده‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری و جاده‌های نزدیک به آن مسدود شده بودند تا امنیت هیئت شورای امنیت بهتر تأمین شود.

هم‌رسانی کنید