تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اداره‌های دولتی جوزجان از یک هفته به این‌سو بسته اند

اعتراض کننده‌گان جوزجانی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، برق کابل را قطع خواهند کرد.

گزارش‌ها می‌رسانند که اداره‌های دولتی، مکتب‌ها و راه جوزجان-آقینه از یک هفته است به این سو به دلیل اعتراضات هواداران جنبش ملی در ولایت جوزجان بسته اند.

اعتراض کننده‌گان جوزجانی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، برق کابل را قطع خواهند کرد.

آنان خواهان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس جمهور به کشور و رهایی نظام‌الدین قیصاری استند.

محمدشریف، یکی از معترضان، گفت: «من سرانجام بی توجهی دولت را در مورد خواست تظاهرات کننده‌گان خیلی وخیم می‌دانم.»

این معترضان گفتند که اگر خواست‌های آنان از سوی حکومت پذیرفته نشود، شاهراه‌ها را می‌بندند و نیز برق کابل را قطع خواهند کرد.

یکی از این معترضان گفت: «به احتمال زیاد که فردا برق عمومی کابل قطع شود و شاهراه‌های عمومی به روی ترافیک مسدود گردد.»

در این میان، حکومت تا اکنون به خواست‌های این معترضان جواب مثبت نداده است و گفته که نظام الدین قیصاری متهم به نقض حقوق بشر است.

حکومت تاکید ورزیده تا زمانی که پرونده نظام‌الدین قیصاری از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشود، در بند خواهد ماند.

اما معترضان از پیامد‌های ناگوار این تصمیم هشدار می‌دهند. 

عبدالمجید یک معترض و باشندۀ جوزجان، گفت: «من هراس دارم از اینکه اگرمردم به خشم آیند تاسیسات دولتی را به آتش خواهند کشید.»

پس از آنکه تصاویری از سربازان نظام‌الدین قیصاری از سوی سخنگوی حزب جنبش ملی همگانی شد حالا این معترضان می‌گویند که نیروهای ویژه ارتش با نظام‌الدین قیصاری و سربازان او بد رفتاری کرده‌ و مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند و خواهان بررسی این رویداد استند.

معترضان بلخی نیز تصویر رییس جمهور اشرف غنی را به آتش کشیدند.

در مزارشریف هم معترضان خشمگین عکس رییس جمهور غنی را از دروازه ورودی مزارشریف به پائین انداخته و به آتش کشیدند.

آنان برای بیش از یک‌ساعت راه بندر حیرتان-کابل را که یکی از راه‌ها مهم بازرگانی کشور است، بستند.

معترضان در مزارشریف هشدار دادند که اگر خواست های آنان مبنی بر رهای قیصاری و برگشت دوستم به کشور پذیرفته نشود، راه حیرتان را بسته خواهند کرد.

نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نیز نماینده ویژه عبدالرشید دوستم در امور نیروهای خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب ده روز پیش با چند تن از نهگبانانش از سوی قول اردوی دوصدو نه شاهین بازداشت شد و سپس با چرخبال‌های نیروهای ارتش به کابل انتقال یافت.

افغانستان

اداره‌های دولتی جوزجان از یک هفته به این‌سو بسته اند

اعتراض کننده‌گان جوزجانی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، برق کابل را قطع خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

گزارش‌ها می‌رسانند که اداره‌های دولتی، مکتب‌ها و راه جوزجان-آقینه از یک هفته است به این سو به دلیل اعتراضات هواداران جنبش ملی در ولایت جوزجان بسته اند.

اعتراض کننده‌گان جوزجانی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، برق کابل را قطع خواهند کرد.

آنان خواهان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست رییس جمهور به کشور و رهایی نظام‌الدین قیصاری استند.

محمدشریف، یکی از معترضان، گفت: «من سرانجام بی توجهی دولت را در مورد خواست تظاهرات کننده‌گان خیلی وخیم می‌دانم.»

این معترضان گفتند که اگر خواست‌های آنان از سوی حکومت پذیرفته نشود، شاهراه‌ها را می‌بندند و نیز برق کابل را قطع خواهند کرد.

یکی از این معترضان گفت: «به احتمال زیاد که فردا برق عمومی کابل قطع شود و شاهراه‌های عمومی به روی ترافیک مسدود گردد.»

در این میان، حکومت تا اکنون به خواست‌های این معترضان جواب مثبت نداده است و گفته که نظام الدین قیصاری متهم به نقض حقوق بشر است.

حکومت تاکید ورزیده تا زمانی که پرونده نظام‌الدین قیصاری از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی نشود، در بند خواهد ماند.

اما معترضان از پیامد‌های ناگوار این تصمیم هشدار می‌دهند. 

عبدالمجید یک معترض و باشندۀ جوزجان، گفت: «من هراس دارم از اینکه اگرمردم به خشم آیند تاسیسات دولتی را به آتش خواهند کشید.»

پس از آنکه تصاویری از سربازان نظام‌الدین قیصاری از سوی سخنگوی حزب جنبش ملی همگانی شد حالا این معترضان می‌گویند که نیروهای ویژه ارتش با نظام‌الدین قیصاری و سربازان او بد رفتاری کرده‌ و مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند و خواهان بررسی این رویداد استند.

معترضان بلخی نیز تصویر رییس جمهور اشرف غنی را به آتش کشیدند.

در مزارشریف هم معترضان خشمگین عکس رییس جمهور غنی را از دروازه ورودی مزارشریف به پائین انداخته و به آتش کشیدند.

آنان برای بیش از یک‌ساعت راه بندر حیرتان-کابل را که یکی از راه‌ها مهم بازرگانی کشور است، بستند.

معترضان در مزارشریف هشدار دادند که اگر خواست های آنان مبنی بر رهای قیصاری و برگشت دوستم به کشور پذیرفته نشود، راه حیرتان را بسته خواهند کرد.

نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نیز نماینده ویژه عبدالرشید دوستم در امور نیروهای خیزش‌های مردمی در ولایت فاریاب ده روز پیش با چند تن از نهگبانانش از سوی قول اردوی دوصدو نه شاهین بازداشت شد و سپس با چرخبال‌های نیروهای ارتش به کابل انتقال یافت.

هم‌رسانی کنید