تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

از سرگیری گفت‎‌وگوها با پاکستان؛ ربانی با خواجه آصف دیدار می‎کند

قرار است صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان تا دوهفتۀ دیگر در حاشیۀ نشست سازمان ملل متحد در نیویارک ایالات متحده، با هم دیدار کنند.

وزارت خارجه افغانستان می‎گوید که خواجه محمد آصف، در یک تماس تیلفونی با صلاح الدین ربانی، از آماده گی‎ها در آوردن صلح اطمینان داده است.

صبغت الله احمد، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «اول موضوع این صحبت تیلیفونی تعارف بوده؛ چون وزیر خارجه پاکستان نو است و در عین حال، قرار بر این شده که هر دو وزرای خارجه در سفر نیویارک باهم ملاقات بکنند.»

با این همه، رییس ستاد ارتش پاکستان می‎گوید که قربانی‎ها و مبارزات پاکستان در کار مبارزه با هراس افگنی، نباید نادیده گرفته شوند. جنرال قمر جاوید باجوه، تأکید دارد که پاکستان از ایالات متحده کمک نه، بل احترام و اعتماد می خواهد.

وی اظهار داشت: «ما فراتر از ظرفیت مان کوشیده ایم از افغاسنتان پشتیبانی کنیم، اما نمی توانیم با جنگ افغانستان در پاکستان برزمیم! ما از صدق دل در پیوند به گفت وگوهای صلح افغانستان کوشیده ایم، اما افغانستان یک کشور مستقل است و می‎تواند تصمیم های خودش را در این باره بگیرد.»

رییس ستاد ارتش پاکستان به این باور است که نباید تلاش‎های این کشور در ریشه کن ساختن هراس افگنان نا دیده گرفته شوند.

وی در ادامه بیان داشت: «با وجود تمامی تلاش‎ها و قربانی‎ها و نبرد دو دهه، ما متهم به انجام ندادن تلاش‌های بسنده برای ریشه کن کردن هراس افگنی می شویم. خانم‎ها و آقایان، اگر پاکستان تلاش‎های کافی در این راستا انجام نداده است، پس هیچ کشوری تلاش‌های کافی در جنگ با هراس افگنی انجام نداده است.»

اما، وزارت امور خارجه می گوید که وزیر خارجۀ پاکستان از آماده گی‎های اسلام آباد برای زمینه سازی صلح در افغانستان نیز اطمینان داده است.

صبغت الله احمد تصریح کرد: «پاکستانی ها گفتند که آماده استند برای صلح به افغانستان کمک بکنند و امیدوارهستیم که این بار این مسئله عملی باشد و پاکستان بیشتر از این که صحبت می کند، عمل کند.»

همزمان با این، شماری از کارشناسان سیاسی در افغانستان، این اظهارات مقام های پاکستانی را به ادامه سیاست های دوگانه این کشور با افغانستان و جامعه جهانی پیوند می دهند.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی می گوید: «پاکستان به هیچ عنوان در همکاری اش در تأمین امنیت و صلح در  افغانستان صادق نخواهد بود. ولی در عین حال تلاش دارد که ذهن ایالات متحده را از یک طرف مغشوش بسازد و از یک طرف هم فریب بدهد و در عین زمان ائتلاف منطقه یی را به شکل آماده و سازمان دهی بکند که ذهنیت ها علیه امریکا واقع شود.»

پیش از این، رییس جمهورغنی گفته است که کابل خواهان گفت وگوهای فراگیر و همه جانبه با پاکستان است و نیز صلح با پاکستان در آجندای ملی افغانستان جا دارد.

افغانستان

از سرگیری گفت‎‌وگوها با پاکستان؛ ربانی با خواجه آصف دیدار می‎کند

در اوج تنش‎ها میان کابل و اسلام آباد، وزیر خارجۀ پاکستان روز چهارشنبه، در بارۀ تأمین صلح در افغانستان و نیز دیدار در حاشیه نشست سازمان ملل متحد، با همتای افغانش گفت وگو کرده است.

تصویر بندانگشتی

قرار است صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان و خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان تا دوهفتۀ دیگر در حاشیۀ نشست سازمان ملل متحد در نیویارک ایالات متحده، با هم دیدار کنند.

وزارت خارجه افغانستان می‎گوید که خواجه محمد آصف، در یک تماس تیلفونی با صلاح الدین ربانی، از آماده گی‎ها در آوردن صلح اطمینان داده است.

صبغت الله احمد، معاون سخن‌گوی وزارت امور خارجه در این باره گفت: «اول موضوع این صحبت تیلیفونی تعارف بوده؛ چون وزیر خارجه پاکستان نو است و در عین حال، قرار بر این شده که هر دو وزرای خارجه در سفر نیویارک باهم ملاقات بکنند.»

با این همه، رییس ستاد ارتش پاکستان می‎گوید که قربانی‎ها و مبارزات پاکستان در کار مبارزه با هراس افگنی، نباید نادیده گرفته شوند. جنرال قمر جاوید باجوه، تأکید دارد که پاکستان از ایالات متحده کمک نه، بل احترام و اعتماد می خواهد.

وی اظهار داشت: «ما فراتر از ظرفیت مان کوشیده ایم از افغاسنتان پشتیبانی کنیم، اما نمی توانیم با جنگ افغانستان در پاکستان برزمیم! ما از صدق دل در پیوند به گفت وگوهای صلح افغانستان کوشیده ایم، اما افغانستان یک کشور مستقل است و می‎تواند تصمیم های خودش را در این باره بگیرد.»

رییس ستاد ارتش پاکستان به این باور است که نباید تلاش‎های این کشور در ریشه کن ساختن هراس افگنان نا دیده گرفته شوند.

وی در ادامه بیان داشت: «با وجود تمامی تلاش‎ها و قربانی‎ها و نبرد دو دهه، ما متهم به انجام ندادن تلاش‌های بسنده برای ریشه کن کردن هراس افگنی می شویم. خانم‎ها و آقایان، اگر پاکستان تلاش‎های کافی در این راستا انجام نداده است، پس هیچ کشوری تلاش‌های کافی در جنگ با هراس افگنی انجام نداده است.»

اما، وزارت امور خارجه می گوید که وزیر خارجۀ پاکستان از آماده گی‎های اسلام آباد برای زمینه سازی صلح در افغانستان نیز اطمینان داده است.

صبغت الله احمد تصریح کرد: «پاکستانی ها گفتند که آماده استند برای صلح به افغانستان کمک بکنند و امیدوارهستیم که این بار این مسئله عملی باشد و پاکستان بیشتر از این که صحبت می کند، عمل کند.»

همزمان با این، شماری از کارشناسان سیاسی در افغانستان، این اظهارات مقام های پاکستانی را به ادامه سیاست های دوگانه این کشور با افغانستان و جامعه جهانی پیوند می دهند.

اجمل بلوچ زاده، فعال سیاسی می گوید: «پاکستان به هیچ عنوان در همکاری اش در تأمین امنیت و صلح در  افغانستان صادق نخواهد بود. ولی در عین حال تلاش دارد که ذهن ایالات متحده را از یک طرف مغشوش بسازد و از یک طرف هم فریب بدهد و در عین زمان ائتلاف منطقه یی را به شکل آماده و سازمان دهی بکند که ذهنیت ها علیه امریکا واقع شود.»

پیش از این، رییس جمهورغنی گفته است که کابل خواهان گفت وگوهای فراگیر و همه جانبه با پاکستان است و نیز صلح با پاکستان در آجندای ملی افغانستان جا دارد.

هم‌رسانی کنید