تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

استقبال ملل‌متحد از تلاش‌ها در اجندای اصلاحی کشور دربرابر فساد

سازمان ملل متحد، دریافته‌است که تهیۀ راهبرد تازه بر علیه فساد و تطبیق چندین ابتکار در یک برنامۀ گستردۀ مبارزه با فساد، نشان‌دهنده تعهد افغانستان درکار مبارزه با فساد است.

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش که روز سه‌شنبه (۲۵ ثور) نشر شد، از تجدید تلاش‌ها در اجندای اصلاحی افغانستان دربرابر فساد، استقبال می‌کند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت: «ملل متحد به حمایت قاطع خود از تجدید تلاش‌های افغانستان برای مبارزه با فساد، ادامه می‌دهد.»

او افزود: «ملل متحد به‌ویژه از اصلاحات جدیدی‌که در مدت کوتاهی توسط کمیسیون خدمات ملکی به‌میان آمده‌ و همچنان افزایش فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تعقیب و صدور حکم در قضایای پیچیده فساد، ترغیب شده‌است.»

این دومین گزارش یوناما دربارۀ مبارزه با فساد زیر عنوان «مبارزه افغانستان علیه فساد: از استراتژی‌ها تا طبیق»، همکاری‌که توسط جامعه مدنی و نهادهای مستقل همراه با تمام سه‌قوه حکومت - اجراییه، مقننه و قضائیه صورت گرفته‌است را، تحلیل می‌کند.

این گزارش نیاز به تسریع اصلاحات عدلی به‌هدف بهبود زنده‌گی همه شهروندان افغانستان را شناسایی می‌کند.

گزارش راهبرد تازۀ مبارزه با فساد، افغانستان را به‌عنوان ابزاری قوی می‌شناسد؛ اما یادآور می‌شود که راهبرد کوتاه‌مدت، تاثیر محدود خواهد داشت.

یاماموتو، گفت: «این موضوع کاملا روشن گردیده‌است که تمام نهادهای افغان همراه با تمام بخش‌های جامعه، حال باید در امر مبارزه با فساد برای بازسازی یک‌پارچه‌گی، حساب‌دهی و شفافیت در کشور با اجندای بلندمدت، سهیم شوند.»

این گزارش که مسؤولان کشور در تهیه آن با در اختیار گذاشتن آمار و ارقام و نظریات، فعالانه سهیم بودند، دربارۀ این‌که چه‌گونه کشور مقررات کنوانسیون ملل متحد بر علیه فساد دربارۀ جرم‌نگاری تخلفات مربوط به فساد را رعایت کرده‌است، جزئیات ارائه می‌دهد.

این گزارش چندین سفارش ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری دولت بر علیه فساد بر زنده‌گی بیشتر افغان‌ها هنوزهم باید تاثیرگذار باشد و نتیجه‌گیری می‌کند که با وجود بسیاری از اصلاحات حقوقی و پالیسی‌که صورت گرفته‌است، فساد هنوز به‌عنوان مانع اساسی فراراه صلح و رفاه درازمدت افغانستان باقی مانده‌است.

نماینده ملل متحد، گفت: «در حالی‌که افغانستان پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه و توجه در مبارزه با فساد داشته‌است، هنوزهم کارهایی برای تکمیل تهیه استراتژی تازه اصلاحات و قوانینی برای آوردن فواید محسوس برای افغان‌هایی‌که از اثرات فساد آسیب می‌بینند، باید صورت پذیرد.»

او افزود: «ما مطمئن استیم که سفارش‌های‌مان به‌خوبی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و به افغانستان در پیش‌برد اجندای اصلاح مبارزه با فسادش، کمک خواهد کرد.»

برای کامل گزارش به اینجا سرب زنید.

افغانستان

استقبال ملل‌متحد از تلاش‌ها در اجندای اصلاحی کشور دربرابر فساد

سازمان ملل متحد، دریافته‌است که تهیۀ راهبرد تازه بر علیه فساد و تطبیق چندین ابتکار در یک برنامۀ گستردۀ مبارزه با فساد، نشان‌دهنده تعهد افغانستان درکار مبارزه با فساد است.

Thumbnail

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش که روز سه‌شنبه (۲۵ ثور) نشر شد، از تجدید تلاش‌ها در اجندای اصلاحی افغانستان دربرابر فساد، استقبال می‌کند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، گفت: «ملل متحد به حمایت قاطع خود از تجدید تلاش‌های افغانستان برای مبارزه با فساد، ادامه می‌دهد.»

او افزود: «ملل متحد به‌ویژه از اصلاحات جدیدی‌که در مدت کوتاهی توسط کمیسیون خدمات ملکی به‌میان آمده‌ و همچنان افزایش فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در تعقیب و صدور حکم در قضایای پیچیده فساد، ترغیب شده‌است.»

این دومین گزارش یوناما دربارۀ مبارزه با فساد زیر عنوان «مبارزه افغانستان علیه فساد: از استراتژی‌ها تا طبیق»، همکاری‌که توسط جامعه مدنی و نهادهای مستقل همراه با تمام سه‌قوه حکومت - اجراییه، مقننه و قضائیه صورت گرفته‌است را، تحلیل می‌کند.

این گزارش نیاز به تسریع اصلاحات عدلی به‌هدف بهبود زنده‌گی همه شهروندان افغانستان را شناسایی می‌کند.

گزارش راهبرد تازۀ مبارزه با فساد، افغانستان را به‌عنوان ابزاری قوی می‌شناسد؛ اما یادآور می‌شود که راهبرد کوتاه‌مدت، تاثیر محدود خواهد داشت.

یاماموتو، گفت: «این موضوع کاملا روشن گردیده‌است که تمام نهادهای افغان همراه با تمام بخش‌های جامعه، حال باید در امر مبارزه با فساد برای بازسازی یک‌پارچه‌گی، حساب‌دهی و شفافیت در کشور با اجندای بلندمدت، سهیم شوند.»

این گزارش که مسؤولان کشور در تهیه آن با در اختیار گذاشتن آمار و ارقام و نظریات، فعالانه سهیم بودند، دربارۀ این‌که چه‌گونه کشور مقررات کنوانسیون ملل متحد بر علیه فساد دربارۀ جرم‌نگاری تخلفات مربوط به فساد را رعایت کرده‌است، جزئیات ارائه می‌دهد.

این گزارش چندین سفارش ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری دولت بر علیه فساد بر زنده‌گی بیشتر افغان‌ها هنوزهم باید تاثیرگذار باشد و نتیجه‌گیری می‌کند که با وجود بسیاری از اصلاحات حقوقی و پالیسی‌که صورت گرفته‌است، فساد هنوز به‌عنوان مانع اساسی فراراه صلح و رفاه درازمدت افغانستان باقی مانده‌است.

نماینده ملل متحد، گفت: «در حالی‌که افغانستان پیش‌رفت‌های قابل ملاحظه و توجه در مبارزه با فساد داشته‌است، هنوزهم کارهایی برای تکمیل تهیه استراتژی تازه اصلاحات و قوانینی برای آوردن فواید محسوس برای افغان‌هایی‌که از اثرات فساد آسیب می‌بینند، باید صورت پذیرد.»

او افزود: «ما مطمئن استیم که سفارش‌های‌مان به‌خوبی مورد پذیرش قرار می‌گیرند و به افغانستان در پیش‌برد اجندای اصلاح مبارزه با فسادش، کمک خواهد کرد.»

برای کامل گزارش به اینجا سرب زنید.

هم‌رسانی کنید