تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اطمینان وزارت خارجه از بررسی ضرب وشتم مهاجران افغان در استانبول

به تازه گی تصویرهایی از استانبول ترکیه در شبکه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می‌دهند چند جوان ترک بر مهاجران حمله می کنند و بر سر و صورت این مهاجران با چاقو می کوبند.

وزارت امور خارجه افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۷ ثور) اعلام کرد که حکومت افغانستان موضوع درگیری میان مهاجران و شهروندان ترکیه در شهر استانبول را به گونه جدی بررسی خواهد کرد.

این وزرات می‌گوید که در این درگیری شماری از هر دو طرف کشته و زخمی شده اند، اما تاکنون روشن نیست که در میان آنان شهروندان افغانستان هم استند یا خیر.

وزارت امور خارجه می افزاید که این رویداد پس از آن رخ داد که یک جوان ترک از سوی دو مهاجر که کیستی آنان روشن نشده است، کشته شد و پس از آن نزدیکان این جوان ترک و باشنده گان منطقه بر شماری از پناهجویان حمله کردند.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است:" جنرال قنسل افغانستان در استانبول این موضوع با پولیس انجا به گونه جدی بررسی می کند، امروز هم یک دیدار با داشتند. پولیس گفته است که این مسئله تحت بررسی قرار دارد. تا تثبیت شود که افراد دخیل در این درگیری اتباع کدام کشورها استند و هویت انان تثبیت شود."

به تازه گی تصویرهایی از استانبول ترکیه در شبکه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می‌دهند چند جوان ترک بر مهاجران حمله می کنند و بر سر و صورت این مهاجران با چاقو می کوبند.

در برخی از تصویرهای دیگر، کسانی که ادعا دارند مهاجران افغان استند می گویند که جان های شان در ترکیه با خطر رو به رو استند.

برهان باشنده کابل در واکنش به این حمله گفته است:" این یک حمله وحشیانه است. افغانان به دنبال زنده گی بهتر به کشورهای دیگر می وند. اما در انجا هم در امان نیستند."

باشنده دیگر عبدالرحمن گفت:" این حمله ضد اسلام و ضد انسانیت است. در هیچ کتابی نمی توان ان را توجیه کرد."

رسانه های ترکیه گزارش می دهند که درگیری میان مهاجران وشهروندان ترکیه  دراستانبول پس از کشته شدن  یک جوان ترک ازسوی دسته ازپناهجویان سوری وافغان آغاز شدند.

در همین حال، شماری از اعضای شورای ملی بر بررسی جدی این رویداد تأکید می ورزند.

صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفته است:" به گونه جدی با مقام های ترکیه باید گفتگو شود و این رویداد باید پیگیری شود. از حقوق و منافع اسیب دیده گان جداً باید دفاع شود. در غیر ان انان مأیوس خواهند شد و موجودیت حکومت هم بی معنا خواهد بود."

از سوی هم جنرال قنسل افغانستان در یک گفتگوی تلفنی به طلوع نیوز گفته است که پولیس استانبول دوصد تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما هویت بازداشت شده گان هنوز معلوم نیست.

عبدالمالک قریشی جنرال قنسل افغانستان گفت:" کسانی که بازداشت شده اند، هنوز ثبیت هویت نشده اند. اما بیشتر کسانی که در همان منطقه زنده گی می کنند، پاکستانی ها استند. در گام دوم سوری ها و پس از ان افغان ها."

سفارت ترکیه کشته شدن یک شهروند ترک را در گیری میان مهاجران تأیید می کند، اما درباره حمله شهروندان ترکیه به مهاجران و شمار تفات این مهاجران چیزی نمی گوید.

افغانستان

اطمینان وزارت خارجه از بررسی ضرب وشتم مهاجران افغان در استانبول

به تازه گی تصویرهایی از استانبول ترکیه در شبکه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می‌دهند چند جوان ترک بر مهاجران حمله می کنند و بر سر و صورت این مهاجران با چاقو می کوبند.

Thumbnail

وزارت امور خارجه افغانستان امروز (چهارشنبه ۲۷ ثور) اعلام کرد که حکومت افغانستان موضوع درگیری میان مهاجران و شهروندان ترکیه در شهر استانبول را به گونه جدی بررسی خواهد کرد.

این وزرات می‌گوید که در این درگیری شماری از هر دو طرف کشته و زخمی شده اند، اما تاکنون روشن نیست که در میان آنان شهروندان افغانستان هم استند یا خیر.

وزارت امور خارجه می افزاید که این رویداد پس از آن رخ داد که یک جوان ترک از سوی دو مهاجر که کیستی آنان روشن نشده است، کشته شد و پس از آن نزدیکان این جوان ترک و باشنده گان منطقه بر شماری از پناهجویان حمله کردند.

شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است:" جنرال قنسل افغانستان در استانبول این موضوع با پولیس انجا به گونه جدی بررسی می کند، امروز هم یک دیدار با داشتند. پولیس گفته است که این مسئله تحت بررسی قرار دارد. تا تثبیت شود که افراد دخیل در این درگیری اتباع کدام کشورها استند و هویت انان تثبیت شود."

به تازه گی تصویرهایی از استانبول ترکیه در شبکه های اجتماعی پخش شده اند که نشان می‌دهند چند جوان ترک بر مهاجران حمله می کنند و بر سر و صورت این مهاجران با چاقو می کوبند.

در برخی از تصویرهای دیگر، کسانی که ادعا دارند مهاجران افغان استند می گویند که جان های شان در ترکیه با خطر رو به رو استند.

برهان باشنده کابل در واکنش به این حمله گفته است:" این یک حمله وحشیانه است. افغانان به دنبال زنده گی بهتر به کشورهای دیگر می وند. اما در انجا هم در امان نیستند."

باشنده دیگر عبدالرحمن گفت:" این حمله ضد اسلام و ضد انسانیت است. در هیچ کتابی نمی توان ان را توجیه کرد."

رسانه های ترکیه گزارش می دهند که درگیری میان مهاجران وشهروندان ترکیه  دراستانبول پس از کشته شدن  یک جوان ترک ازسوی دسته ازپناهجویان سوری وافغان آغاز شدند.

در همین حال، شماری از اعضای شورای ملی بر بررسی جدی این رویداد تأکید می ورزند.

صفی الله هاشمی، عضو مجلس سنا گفته است:" به گونه جدی با مقام های ترکیه باید گفتگو شود و این رویداد باید پیگیری شود. از حقوق و منافع اسیب دیده گان جداً باید دفاع شود. در غیر ان انان مأیوس خواهند شد و موجودیت حکومت هم بی معنا خواهد بود."

از سوی هم جنرال قنسل افغانستان در یک گفتگوی تلفنی به طلوع نیوز گفته است که پولیس استانبول دوصد تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است، اما هویت بازداشت شده گان هنوز معلوم نیست.

عبدالمالک قریشی جنرال قنسل افغانستان گفت:" کسانی که بازداشت شده اند، هنوز ثبیت هویت نشده اند. اما بیشتر کسانی که در همان منطقه زنده گی می کنند، پاکستانی ها استند. در گام دوم سوری ها و پس از ان افغان ها."

سفارت ترکیه کشته شدن یک شهروند ترک را در گیری میان مهاجران تأیید می کند، اما درباره حمله شهروندان ترکیه به مهاجران و شمار تفات این مهاجران چیزی نمی گوید.

هم‌رسانی کنید