تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افزایش بیماری‌های تنفسی برخاسته از آلوده‌گی هوا در شهر کابل

به گفتۀ داکتران در شفاخانۀ صحت طفل، نزدیک به یک هزار کودک روزانه به این شفاخانه آورده می‌شوند که از این میان ۳۰ درصد آنان مشکلات تنفسی دارند.

مقام‌ها در شفاخانۀ صحت طفل در کابل می‌گویند که ۳۰ درصد از کودکانی که روزانه برای درمان به این شفاخانه برده می‌شوند، بیماران بیماری‌های تنفسی برخاسته از آلوده‌گی هوا استند.

رییس این شفاخانه  آلوده‌گی هوا را در آستانۀ فصل سرما در حال افزایش می‌گوید و می‌افزاید  که روزانه تا یک هزار کودک به این شفاخانه برای درمان آورده می‌شوند.

محمد موسی قانع، مسوول بخش مراقبت‌های جدی شفاخانۀ صحت طفل اندرا گاندی، گفت: «مریض‌های فصلی بسیار زیاد شده است. در بسترهای که جای یک بیمار است، ما تا شش کودک را جابه‌جا کرده‌ایم.»

نسرین که پسر ده ماهه‌اش را دیروز به این شفاخانه آورده است می‌گوید که شش فرزندش آلوده به مکروب شده است.

نسرین، باشنده کابل، گفت: «یک طرف شش آن میکروبی شده است و تاثیر آب و هوا است. همین که هوا به آن می‌رسد حالتش بدتر می‌شود.»

رییس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی می‌گوید که با سرد شدن هوا، از سوخت‌بار غیرمعیاری بیشتر کار گرفته می‌شود؛ چیزی که باعث آلوده‌گی هوا و انگیزه بیماری‌های گونه‌گون می‌شوند.

نورالحق یوسفزی، رییس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، گفت: «با سرد شدن هوا بیمارهای سینه و بغل و تنفسی روز افزون است و در مجموع روزانه شش صد تا یک هزار بیمار به شفاخانه ما مراجعه می‌کنند.»

در همین حال اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که بررسی‌های دو روز گذشته این نهاد نشان می‌دهند که ذره‌های معلق در هوا در بخش‌هایی از شهر کابل تا پنج صد پی پی ام کاهش یافته‌اند.

عبدالولی مدقق، معین اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «موجودیت این ذره‌های معلق در هوا در سال‌های پیش بسیار زیاد بود تا یک هزار و پنج صد پی پی ام در یک متر مکعب هوا می‌رسید، اما دو روز پیش گزارش تازه ما در چند بخش شهر که هوا را آزمایش کردیم موجودیت همان ذره‌های معلق بین چهار صد تا پنج صد پی پی ام در یک متر مکعب هوا شده‌اند.»

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که این نهاد برای کاهش آلوده‌گی هوا چندین برنامه روی دست دارد و به تازه‌گی بررسی را به همکاری شهرداری کابل روی موترها آغاز کرده است تا موترهای که کهنه استند و هوا را آلوده می‌سازند از شهر بیرون ساخته شوند.

افغانستان

افزایش بیماری‌های تنفسی برخاسته از آلوده‌گی هوا در شهر کابل

به گفتۀ داکتران در شفاخانۀ صحت طفل، نزدیک به یک هزار کودک روزانه به این شفاخانه آورده می‌شوند که از این میان ۳۰ درصد آنان مشکلات تنفسی دارند.

Thumbnail

مقام‌ها در شفاخانۀ صحت طفل در کابل می‌گویند که ۳۰ درصد از کودکانی که روزانه برای درمان به این شفاخانه برده می‌شوند، بیماران بیماری‌های تنفسی برخاسته از آلوده‌گی هوا استند.

رییس این شفاخانه  آلوده‌گی هوا را در آستانۀ فصل سرما در حال افزایش می‌گوید و می‌افزاید  که روزانه تا یک هزار کودک به این شفاخانه برای درمان آورده می‌شوند.

محمد موسی قانع، مسوول بخش مراقبت‌های جدی شفاخانۀ صحت طفل اندرا گاندی، گفت: «مریض‌های فصلی بسیار زیاد شده است. در بسترهای که جای یک بیمار است، ما تا شش کودک را جابه‌جا کرده‌ایم.»

نسرین که پسر ده ماهه‌اش را دیروز به این شفاخانه آورده است می‌گوید که شش فرزندش آلوده به مکروب شده است.

نسرین، باشنده کابل، گفت: «یک طرف شش آن میکروبی شده است و تاثیر آب و هوا است. همین که هوا به آن می‌رسد حالتش بدتر می‌شود.»

رییس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی می‌گوید که با سرد شدن هوا، از سوخت‌بار غیرمعیاری بیشتر کار گرفته می‌شود؛ چیزی که باعث آلوده‌گی هوا و انگیزه بیماری‌های گونه‌گون می‌شوند.

نورالحق یوسفزی، رییس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی، گفت: «با سرد شدن هوا بیمارهای سینه و بغل و تنفسی روز افزون است و در مجموع روزانه شش صد تا یک هزار بیمار به شفاخانه ما مراجعه می‌کنند.»

در همین حال اداره ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که بررسی‌های دو روز گذشته این نهاد نشان می‌دهند که ذره‌های معلق در هوا در بخش‌هایی از شهر کابل تا پنج صد پی پی ام کاهش یافته‌اند.

عبدالولی مدقق، معین اداره ملی نگهداری از محیط زیست، گفت: «موجودیت این ذره‌های معلق در هوا در سال‌های پیش بسیار زیاد بود تا یک هزار و پنج صد پی پی ام در یک متر مکعب هوا می‌رسید، اما دو روز پیش گزارش تازه ما در چند بخش شهر که هوا را آزمایش کردیم موجودیت همان ذره‌های معلق بین چهار صد تا پنج صد پی پی ام در یک متر مکعب هوا شده‌اند.»

ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست می‌گوید که این نهاد برای کاهش آلوده‌گی هوا چندین برنامه روی دست دارد و به تازه‌گی بررسی را به همکاری شهرداری کابل روی موترها آغاز کرده است تا موترهای که کهنه استند و هوا را آلوده می‌سازند از شهر بیرون ساخته شوند.

هم‌رسانی کنید