تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افزایش خوشبینی‌ها به ادامۀ آتش‌بس میان حکومت و طالبان

پس از اعلام آتش بس میان حکومت و گروه طالبان، خوشبینی هایی به ادامه این آتش بس پدید آمده اند.

ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد می‌گوید که سقوط نظام به سود کشور نیست و باید تلاش شود تا نظام  کنونی اصلاح شود و توسعه یابد. 

این مقام پیشین طالبان به ادامه آتش بس میان حکومت وطالبان خوشبین است و تاکید می ورزد که احتمال دارد این آتش بس تمدید شود. 

آقای ضعیف در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت: «من طرفدار این نیستم که این نظام سقوط کند صلح شود و در نظام اصلاح بیاید این نظام باید بیشتر تقویت شود.»

با آن که طالبان روزهای عید را با حکومت افغانستان آتش بس اعلام کرده اند اما رهبراین گروه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید یگانه راه را برای پایان جنگ در کشور، بیرون شدن  نیروهای خارجی از افغانستان ونیز گفت‌وگوهای رو در رو  با امریکا می‌داند.

میردادنجرابی، دبیرنخست مجلس نماینده‌گان، گفت: «این اراده خود طالبان نیست پاکستانی ها استند که آنها را چنین دستوراتی میدهد.» 

غلام فاروق مجروح، مجلس نماینده‌گان، گفت: «طالبان می خواهند که نوعی اهمیت خود را بلند ببرند که ما می خواهیم با یک ابرقدرت جهان گفت و گو بکنیم.»

در همین حال شورای عالی صلح از طالبان می خواهد که خواست های شان را با حکومت افغانستان درمیان بگذارند تا از هرگونه مداخله بیرونی در روند صلح کشور جلوگیری شود.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «می‌خواهیم که آنها (طالبان) آماده گی خود را اعلام بکنند،تا این که مذاکرات به رهبری حکومت افغانستان در جنب مذاکرات افغانی آغاز شود.»

با این همه سفیرپیشین طالبان درپاکستان باور دارد که جنگ کنونی ازشهروندان کشورکه یک اکثریت خاموش استند قربانی می گیرد وحکومت و طالبان باید به این مشکل نقطه پایان بگذارند اما دیده شود که این خواست  از سوی رهبران طالبان پذیرفته خواهد شد یا نه.

افغانستان

افزایش خوشبینی‌ها به ادامۀ آتش‌بس میان حکومت و طالبان

سفیرپیشین طالبان در پاکستان اعلام آتش بس کنونی را آغاز یک روند بزرگ صلح میداند.

Thumbnail

پس از اعلام آتش بس میان حکومت و گروه طالبان، خوشبینی هایی به ادامه این آتش بس پدید آمده اند.

ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین طالبان در اسلام آباد می‌گوید که سقوط نظام به سود کشور نیست و باید تلاش شود تا نظام  کنونی اصلاح شود و توسعه یابد. 

این مقام پیشین طالبان به ادامه آتش بس میان حکومت وطالبان خوشبین است و تاکید می ورزد که احتمال دارد این آتش بس تمدید شود. 

آقای ضعیف در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفت: «من طرفدار این نیستم که این نظام سقوط کند صلح شود و در نظام اصلاح بیاید این نظام باید بیشتر تقویت شود.»

با آن که طالبان روزهای عید را با حکومت افغانستان آتش بس اعلام کرده اند اما رهبراین گروه در پیامی به مناسبت فرارسیدن عید یگانه راه را برای پایان جنگ در کشور، بیرون شدن  نیروهای خارجی از افغانستان ونیز گفت‌وگوهای رو در رو  با امریکا می‌داند.

میردادنجرابی، دبیرنخست مجلس نماینده‌گان، گفت: «این اراده خود طالبان نیست پاکستانی ها استند که آنها را چنین دستوراتی میدهد.» 

غلام فاروق مجروح، مجلس نماینده‌گان، گفت: «طالبان می خواهند که نوعی اهمیت خود را بلند ببرند که ما می خواهیم با یک ابرقدرت جهان گفت و گو بکنیم.»

در همین حال شورای عالی صلح از طالبان می خواهد که خواست های شان را با حکومت افغانستان درمیان بگذارند تا از هرگونه مداخله بیرونی در روند صلح کشور جلوگیری شود.

سید احسان طاهری، سخنگوی شورای عالی صلح، گفت: «می‌خواهیم که آنها (طالبان) آماده گی خود را اعلام بکنند،تا این که مذاکرات به رهبری حکومت افغانستان در جنب مذاکرات افغانی آغاز شود.»

با این همه سفیرپیشین طالبان درپاکستان باور دارد که جنگ کنونی ازشهروندان کشورکه یک اکثریت خاموش استند قربانی می گیرد وحکومت و طالبان باید به این مشکل نقطه پایان بگذارند اما دیده شود که این خواست  از سوی رهبران طالبان پذیرفته خواهد شد یا نه.

هم‌رسانی کنید