تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

امریکا راهبرد جنگی‌اش در افغانستان را بازنگری می‌کند

مقام‎های ارشد امریکایی می‎گویند که راهبرد جنگی این کشور که اخیرأ از سوی رییس‌جمهور ترمپ اعلام شد، بررسی خواهد شد.

مقام‌های ارشد امریکایی می‌گویند که یک سال پس از راهبرد تازه واشنگتن درافغانستان، پیشرفتی چندانی از آن دیده نمی‌شود و جنگ با بن‌بست روبه‌رو است و ازهمین رو در ماه‎های آینده، این راهبرد بازنگری خواهد شد.
 
این مقام‌ها به خبرگذاری رویترز گفته‌اند که هدف از راهبرد تازه امریکا درافغانستان که متمرکز بر افزایش حملات هوایی، فرستادن سه هزارسرباز بیشتر به این کشور و ناگذیرساختن طالبان برای گفت‌وگو بود، اما ظاهرأ این هدف برآورده نشده‎است وطالبان دربخش‌های روستایی دستاوردهای داشته ند.
 
مقام‎های امریکایی افزوده‌اند که اما طالبان درسقوط شهرها ناکابوده‌اند.
 
دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در اواخر ما آگست سال گذشته، راهبرد تازه‎اش را دربارۀ جنگ افغانستان، اعلام کرد.
 
شماری از مقام‎های فعلی امریکا و دیگر مقام‌های پیشین و مشاوران که نخواستند نام شان گرفته شود، با درک مستقیم وضعیت گفته‌اند که کاخ سفید تاهنوز دستور مستقیم برای بازنگری را نداده‌است، اما در ماه‌های آینده برای ارزیابی، آماده‌گی می‌گیرند.
 
یک ماقم ارشد امریکایی دراین باره گفت: « ما چندین نشانه از کاخ سفید دریافت کردیم که ترمپ شاید در چند ماه آینده درخواست بررسی کند. بنا بر این ما برای آنچه که به نظر می‎رسد، آماده می‌گیریم.»
 
این بررسی تمام جنبه‌های راهبرد کنونی و از جمله پیشرفت‌هایی که انجام شده‌اند را دربر خواهد گرفت.
 
مقام ارشد امریکا یی می‌افزاید که دراین بررسی روابط امریکا با پاکستان نیز را نیز دربر خواهد گرفت.
 
پیش از این، امریکا پاکستان را متهم به حمایت و فراهم ساختن پناهگاه‌های امن به شورشیان در خاکش، متهم کرده‌است، چیزیکه پاکستان آن را رد می‎کند.
 
مقام‌های کاخ سفید امریکا دراین باره چیزی نگفته‌‎اند.

افغانستان

امریکا راهبرد جنگی‌اش در افغانستان را بازنگری می‌کند

مقام‎های ارشد امریکایی می‎گویند که راهبرد جنگی این کشور که اخیرأ از سوی رییس‌جمهور ترمپ اعلام شد، بررسی خواهد شد.

Thumbnail

مقام‌های ارشد امریکایی می‌گویند که یک سال پس از راهبرد تازه واشنگتن درافغانستان، پیشرفتی چندانی از آن دیده نمی‌شود و جنگ با بن‌بست روبه‌رو است و ازهمین رو در ماه‎های آینده، این راهبرد بازنگری خواهد شد.
 
این مقام‌ها به خبرگذاری رویترز گفته‌اند که هدف از راهبرد تازه امریکا درافغانستان که متمرکز بر افزایش حملات هوایی، فرستادن سه هزارسرباز بیشتر به این کشور و ناگذیرساختن طالبان برای گفت‌وگو بود، اما ظاهرأ این هدف برآورده نشده‎است وطالبان دربخش‌های روستایی دستاوردهای داشته ند.
 
مقام‎های امریکایی افزوده‌اند که اما طالبان درسقوط شهرها ناکابوده‌اند.
 
دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در اواخر ما آگست سال گذشته، راهبرد تازه‎اش را دربارۀ جنگ افغانستان، اعلام کرد.
 
شماری از مقام‎های فعلی امریکا و دیگر مقام‌های پیشین و مشاوران که نخواستند نام شان گرفته شود، با درک مستقیم وضعیت گفته‌اند که کاخ سفید تاهنوز دستور مستقیم برای بازنگری را نداده‌است، اما در ماه‌های آینده برای ارزیابی، آماده‌گی می‌گیرند.
 
یک ماقم ارشد امریکایی دراین باره گفت: « ما چندین نشانه از کاخ سفید دریافت کردیم که ترمپ شاید در چند ماه آینده درخواست بررسی کند. بنا بر این ما برای آنچه که به نظر می‎رسد، آماده می‌گیریم.»
 
این بررسی تمام جنبه‌های راهبرد کنونی و از جمله پیشرفت‌هایی که انجام شده‌اند را دربر خواهد گرفت.
 
مقام ارشد امریکا یی می‌افزاید که دراین بررسی روابط امریکا با پاکستان نیز را نیز دربر خواهد گرفت.
 
پیش از این، امریکا پاکستان را متهم به حمایت و فراهم ساختن پناهگاه‌های امن به شورشیان در خاکش، متهم کرده‌است، چیزیکه پاکستان آن را رد می‎کند.
 
مقام‌های کاخ سفید امریکا دراین باره چیزی نگفته‌‎اند.

هم‌رسانی کنید