تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

انفجار نیرومند در منطقۀ وزیر اکبرخان شهر کابل

مقام‌های شفاخانه وزیر اکبر خان می‎گویند که سه کشته و نزدیک به ۹۰ زخمی از انفجار نیرومند شهر کابل، به این شفاخانه انتقال یافته‎اند.

یک انفجار نیرومند بامداد امروز (چهارشنبه ۱۰ جوزا) در منطقۀ وزیر اکبر خان شهر کابل رخ داد.

انفجار درست در چهار راهی زنبق در شهر کابل رخ داده است و وزارت داخلۀ کشور می‎گوید که مواد انفجار در یک تانکر آب جاسازی شده بود و در این محل منفجر شده است.

از سوی هم، مقام‌های شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان می‌گویند که تاکنون ۳ کشته و بیش از ۹۰ زخمی از انفجار به این شفاخانه انتقال یافته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که به محل رویداد رفته است، می‌گوید که در نتیجۀ این انفجار، شیشه‎های بسیاری از دوکان‌ها و خانه در محل، شکسته‎اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت رویداد انفجار را برعهده نگرفته‎اند.

افغانستان

انفجار نیرومند در منطقۀ وزیر اکبرخان شهر کابل

مقام‌های شفاخانه وزیر اکبر خان می‎گویند که سه کشته و نزدیک به ۹۰ زخمی از انفجار نیرومند شهر کابل، به این شفاخانه انتقال یافته‎اند.

Thumbnail

یک انفجار نیرومند بامداد امروز (چهارشنبه ۱۰ جوزا) در منطقۀ وزیر اکبر خان شهر کابل رخ داد.

انفجار درست در چهار راهی زنبق در شهر کابل رخ داده است و وزارت داخلۀ کشور می‎گوید که مواد انفجار در یک تانکر آب جاسازی شده بود و در این محل منفجر شده است.

از سوی هم، مقام‌های شفاخانۀ وزیر محمد اکبر خان می‌گویند که تاکنون ۳ کشته و بیش از ۹۰ زخمی از انفجار به این شفاخانه انتقال یافته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‎نیوز که به محل رویداد رفته است، می‌گوید که در نتیجۀ این انفجار، شیشه‎های بسیاری از دوکان‌ها و خانه در محل، شکسته‎اند.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت رویداد انفجار را برعهده نگرفته‎اند.

هم‌رسانی کنید