تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

اولین مناظره پنج نامزد انتخاباتی

پنج تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغان در اولین مناظره تیلویزیونی طلوع نیوز، شب سه شنبه اشتراک کردن

پنج تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغان در اولین مناظره تیلویزیونی طلوع نیوز، شب سه شنبه اشتراک کردند. این کاندیدان بالای مسایل چون اوضاع امنیت داخلی و سیاست بعد از انتخابات سال آینده بحث و گفتگو کردند. بحث های نامزدان شامل مسایل چون امنیت، فساد اداری، حقوق زن و قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که اجازه بودن نیروهای امریکایی را بعد از سال ۲۰۱۴ می دهد، بود.

این کاندیدان برای ۲ ساعت به سوالات آقای مجاهد کاکر، گرداننده برنامه پرداختند.

عبدالله عبدالله، که نفر دوم در انتخابات سال ۲۰۰۹، قیوم کرزی برادر رییس جمهور فعلی، اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه اسبق، زلمی رسول وزیر خارجه اسبق و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع اسبق اشتراک کنندگان این مناظره بودند. شش نامزد ریاست جمهوری دیگر به زودی اشتراک خواهند.

موضوع امنیت، نقطه اساسی مناظره بود، این در حالیست که قوای ناتو در بعد از سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می شود و مسولیت به قوای امنیتی افغان انتقال می کند.

قیوم کرزی در رابطه به امنیت گفته است که: «ما بر آوردن امنیت، مبارزه با فساد و بیکاری کوشش می کنیم، چیز های که بالای امنیت تاثیر گذار است».

عبدالله عبدالله گفته است که: «ما به یک راهکار واضح در رابطه به آوردن صلح ضرورت داریم، ما ضرورت به دادن نقش مردم در امنیت داریم. به سطح منطقه، بزرگ ترین خطر لانه های تروریستی است. به سطح بین المللی، کمک و حمایه برای قوای ما است».

داکتر اشرف غنی گفته است که: «ما باید بین صلح و امنیت تفکیک کنیم. توانایی های قوای امنیتی افغانستان خوب است. ما به پاسخ دهی بیشتر ضرورت داریم. ارتقاع در قوای امنیتی افغان باید بر اساس شایسته سالاری باشد، ما در حمایه از قوای مان به شفافیت ضرورت داریم».

داکتر زلمی رسول گفته است که: «سیاست دو جنبه دارد داخلی و خارجی. بر علاوه آوردن صلح، ما ضرورت به توانمندی قوای امنیتی افغان داریم، به ابزار بیشتر ضرورت دارند».

عبدالرحیم وردک گفته است که: «ما ضرورت به بهبود قوای هوایی داریم تا مشکلات لوژیستیکی حل شود. ما ضرورت به تحکیم تمام قوای خود داریم و ضرورت به قوای امنیتی قوی داریم تا بتوانند امنیت افغانستان را بگیرند و هم از منطقه را». وی افزود که « دولت داری خوب، رشد اقتصادی، کنترول مدنی و اشتراک مردمی به امنیت می انجامد».

در رابطه به گفتگو ها با طالبان، تقریبا تمام نامزدان نظریات مشترک داشتند و هر پنج نامزد خواهان مذاکرات با شورشیان شدند و خواستار قطع روابط شان را گروه های حراس افگن چون القاعده شدند.

در حالیکه آقای احمدزی کشتار مردم بیگناه و حمله های انتحاری را نکوهش کرد، وی گفت که بعضی از طالبان «از خاطر فساد و بی عدالتی سلاح برداشته اند».

در پاسخ اینکه آیا طالبان دشمن مردم افغانستان هستند، رسول به طور غیر مستقیم گفت که، «کسانیکه مکاتب را می سوزانند، اطفال مان را می کشند، مردم بیگناه و عساکر مان را کشند، آنها دشمنان هستند».

عبدالله خواهان یک پروسه شفاف صلح با طالبان شد، اما گفت که «ما باید واضح بسازیم که کسانی که صلح نمی خواهند، چاره دیگری جز مبازه با آنان نیست».

اکثریت اشتراک کنندگان نیز از گفتگو های صلح حمایه کردنند.

نتیجه نظر سنجی اشتراک کنندگان نشان می دهد که %۲۹ از جنگ دوامدار علیه طالبان حمایه کردند، %۴۱ درصد از گفتگو های صلح حمایت کردند و %۲۹.۴ دیگر از دولت مشترک با طالبان حمایت کردند.

انتخابات آینده به عنوان یک محک اساسی برای دموکراسی افغانستان و مسیر آینده کشور دیده می شود. برای مدافعان زنان، با خروج نیرو های ائتلاف ناتو در ماه دسمبر، مهم ترین کار محافظت پشرفت و ساخت مزید حقوق زنان در جامعه افغانستان است.

دو موضوع دیگر که مورد بحث قرار گرفت، عبارت از اقتصاد و فساد بود.

«هیچ شکی نیست که فساد مانند یک سرطان در افغانستان است» داکتر غنی گفته است.

آقای غنی احمدزی و قیوم کرزی تعهد بستند که در دولت های شان پاسخگو باشد. این در حالیست که آقای وردک به طور مشخص خواهان ساده ساختن دیوان سالاری و تفتیش مالی شد.

پیمان امنیتی دو جانبه در مرکز گفتگو ها قرار گرفت و تمام کاندیدان حمایت شان را اعلان کردند. رییس جمهور کرزی تا به حال از امضای این پیمان خود داری کرده است.

«قوای امنیتی و مردم افغانستان به تنهایی خود عمل کرده نمی توانند» قیوم کرزی گفته است.

در حال حاضر از ۸۰۰۰۰ نیرو در افغانستان، ۴۷۰۰۰ تن شان آمریکایی هستند.

افغانستان

اولین مناظره پنج نامزد انتخاباتی

پنج تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغان در اولین مناظره تیلویزیونی طلوع نیوز، شب سه شنبه اشتراک کردن

Thumbnail

پنج تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغان در اولین مناظره تیلویزیونی طلوع نیوز، شب سه شنبه اشتراک کردند. این کاندیدان بالای مسایل چون اوضاع امنیت داخلی و سیاست بعد از انتخابات سال آینده بحث و گفتگو کردند. بحث های نامزدان شامل مسایل چون امنیت، فساد اداری، حقوق زن و قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن که اجازه بودن نیروهای امریکایی را بعد از سال ۲۰۱۴ می دهد، بود.

این کاندیدان برای ۲ ساعت به سوالات آقای مجاهد کاکر، گرداننده برنامه پرداختند.

عبدالله عبدالله، که نفر دوم در انتخابات سال ۲۰۰۹، قیوم کرزی برادر رییس جمهور فعلی، اشرف غنی احمد زی وزیر مالیه اسبق، زلمی رسول وزیر خارجه اسبق و عبدالرحیم وردک وزیر دفاع اسبق اشتراک کنندگان این مناظره بودند. شش نامزد ریاست جمهوری دیگر به زودی اشتراک خواهند.

موضوع امنیت، نقطه اساسی مناظره بود، این در حالیست که قوای ناتو در بعد از سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج می شود و مسولیت به قوای امنیتی افغان انتقال می کند.

قیوم کرزی در رابطه به امنیت گفته است که: «ما بر آوردن امنیت، مبارزه با فساد و بیکاری کوشش می کنیم، چیز های که بالای امنیت تاثیر گذار است».

عبدالله عبدالله گفته است که: «ما به یک راهکار واضح در رابطه به آوردن صلح ضرورت داریم، ما ضرورت به دادن نقش مردم در امنیت داریم. به سطح منطقه، بزرگ ترین خطر لانه های تروریستی است. به سطح بین المللی، کمک و حمایه برای قوای ما است».

داکتر اشرف غنی گفته است که: «ما باید بین صلح و امنیت تفکیک کنیم. توانایی های قوای امنیتی افغانستان خوب است. ما به پاسخ دهی بیشتر ضرورت داریم. ارتقاع در قوای امنیتی افغان باید بر اساس شایسته سالاری باشد، ما در حمایه از قوای مان به شفافیت ضرورت داریم».

داکتر زلمی رسول گفته است که: «سیاست دو جنبه دارد داخلی و خارجی. بر علاوه آوردن صلح، ما ضرورت به توانمندی قوای امنیتی افغان داریم، به ابزار بیشتر ضرورت دارند».

عبدالرحیم وردک گفته است که: «ما ضرورت به بهبود قوای هوایی داریم تا مشکلات لوژیستیکی حل شود. ما ضرورت به تحکیم تمام قوای خود داریم و ضرورت به قوای امنیتی قوی داریم تا بتوانند امنیت افغانستان را بگیرند و هم از منطقه را». وی افزود که « دولت داری خوب، رشد اقتصادی، کنترول مدنی و اشتراک مردمی به امنیت می انجامد».

در رابطه به گفتگو ها با طالبان، تقریبا تمام نامزدان نظریات مشترک داشتند و هر پنج نامزد خواهان مذاکرات با شورشیان شدند و خواستار قطع روابط شان را گروه های حراس افگن چون القاعده شدند.

در حالیکه آقای احمدزی کشتار مردم بیگناه و حمله های انتحاری را نکوهش کرد، وی گفت که بعضی از طالبان «از خاطر فساد و بی عدالتی سلاح برداشته اند».

در پاسخ اینکه آیا طالبان دشمن مردم افغانستان هستند، رسول به طور غیر مستقیم گفت که، «کسانیکه مکاتب را می سوزانند، اطفال مان را می کشند، مردم بیگناه و عساکر مان را کشند، آنها دشمنان هستند».

عبدالله خواهان یک پروسه شفاف صلح با طالبان شد، اما گفت که «ما باید واضح بسازیم که کسانی که صلح نمی خواهند، چاره دیگری جز مبازه با آنان نیست».

اکثریت اشتراک کنندگان نیز از گفتگو های صلح حمایه کردنند.

نتیجه نظر سنجی اشتراک کنندگان نشان می دهد که %۲۹ از جنگ دوامدار علیه طالبان حمایه کردند، %۴۱ درصد از گفتگو های صلح حمایت کردند و %۲۹.۴ دیگر از دولت مشترک با طالبان حمایت کردند.

انتخابات آینده به عنوان یک محک اساسی برای دموکراسی افغانستان و مسیر آینده کشور دیده می شود. برای مدافعان زنان، با خروج نیرو های ائتلاف ناتو در ماه دسمبر، مهم ترین کار محافظت پشرفت و ساخت مزید حقوق زنان در جامعه افغانستان است.

دو موضوع دیگر که مورد بحث قرار گرفت، عبارت از اقتصاد و فساد بود.

«هیچ شکی نیست که فساد مانند یک سرطان در افغانستان است» داکتر غنی گفته است.

آقای غنی احمدزی و قیوم کرزی تعهد بستند که در دولت های شان پاسخگو باشد. این در حالیست که آقای وردک به طور مشخص خواهان ساده ساختن دیوان سالاری و تفتیش مالی شد.

پیمان امنیتی دو جانبه در مرکز گفتگو ها قرار گرفت و تمام کاندیدان حمایت شان را اعلان کردند. رییس جمهور کرزی تا به حال از امضای این پیمان خود داری کرده است.

«قوای امنیتی و مردم افغانستان به تنهایی خود عمل کرده نمی توانند» قیوم کرزی گفته است.

در حال حاضر از ۸۰۰۰۰ نیرو در افغانستان، ۴۷۰۰۰ تن شان آمریکایی هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره