تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ایالات متحده آماده‌گی‌اش را برای گفت وگو با طالبان اعلام کرد

لیزا کورتس، معاون دستیار رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با استقبال از اعلام آتش‌بس حکومت افغانستان در برابر طالبان، می‌گوید که واشنگتن آماده است تا در گفت‌وگوهای صلح با این گروه شرکت کند.

همزمان با آغاز آتش‌بس یک جانبۀ حکومت افغانستان در برابر طالبان، تا چهار روز دیگر ارتش ایالات متحده نیز از تأخیر در تمامی عملیات هایش برضد این گروه خبر می‌دهد.

لیزا کورتس می‎افزاید: «ایالات متحده آمادۀ شرکت در گفت‎وگوها است. اما ما نمی‌توانیم همچون جای‌‍گزین حکومت و مردم افغانستان در روند صلح کار کنیم. یک راه حل سیاسی باید از روندی به دست آید که به رهبری و مالیکت افغانان باشد.»

این مقام بلند پایۀ کاخ سفید، توجه جدی به نگرانی‌های پاکستان را در روند صلح افغانستان بسیار مهم می‌داند: «ما باید نگرانی اصلی امنیتی پاکستان را درک کنیم و اطمینان یابیم که منافع این کشور درنظر گرفته می‌شود، اما منافع پاکستان با شورشگری طالبان در افغانستان برآورده شده نمی‌تواند. پاکستان، مسؤولیت بنیادی دارد تا جلواستفاده از قلمروش را از سوی این عناصر مخرب بگیرد.»

در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که کمیسیون نظامی طالبان نیز به این باور است که برنده شدن از راه جنگ در افغانستان ممکن نیست. به گفتۀ او کسانی در حکومت افغانستان و در گروه طالبان استند که با برهم زدن تلاش‌های صلح از ادامه جنگ پول بدست می‌آورند.

ستیف بروکینگ، رییس صلح و آشتی یوناما در کابل در این باره اظهار داشت: :«حتا رهبران کمیسیون نظامی طالبان، می‌گویند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و اکنون تمامی طرف‌ها می‌گویند که این جنگ باید از راه سیاسی حل شود، اما متأسفانه کسانی در حکومت افغانستان و در طالبان استند که از جنگ جاری پول بدست می‌آورند.»

اما، بارنت روبین، یک تحلیلگر امریکایی به این باور است که پاکستان، روسیه، چین و ایران نمی‌گذارند افغانستان به ثبات برسد: «طالبان زیر یک فشار ضعیف استند تا به گفت وگوها حاضر شوند؛ زیرا این گروه با روسیه، ایران، پاکستان و چین روابط دیپلوماتیک دارند. اگرچه این کشورها خواهان برگشت طالبان به قدرت نیستند، اما با ثبات شدن افغانستان را به معنای با ثبات شدن پایگاه ارتش امریکا در قلب منطقه شان و حتا جدی تر از تهدید القاعده و داعش به خودشان می‌پندارند.»

اعلام آتش‌بس حکومت افغانستان در برابر طالبان با استقبال بسیاری از کشورهای دیگر جهان که در بحران افغانستان دخیل استند نیز روبه رو شده است، اما سخن‌گوی طالبان گفته است رهبری این گروه سرگرم رایزنی‌ها در این باره است.

افغانستان

ایالات متحده آماده‌گی‌اش را برای گفت وگو با طالبان اعلام کرد

درهمین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که کمیسیون نظامی طالبان نیز به این باور است که برنده شدن از راه جنگ در افغانستان ممکن نیست. به گفتۀ این سازمان درحکومت افغانستان و در گروه طالبان استند که با برهم زدن تلاش‌های صلح از ادامه جنگ پول بدست می‌آورند.

تصویر بندانگشتی

لیزا کورتس، معاون دستیار رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا با استقبال از اعلام آتش‌بس حکومت افغانستان در برابر طالبان، می‌گوید که واشنگتن آماده است تا در گفت‌وگوهای صلح با این گروه شرکت کند.

همزمان با آغاز آتش‌بس یک جانبۀ حکومت افغانستان در برابر طالبان، تا چهار روز دیگر ارتش ایالات متحده نیز از تأخیر در تمامی عملیات هایش برضد این گروه خبر می‌دهد.

لیزا کورتس می‎افزاید: «ایالات متحده آمادۀ شرکت در گفت‎وگوها است. اما ما نمی‌توانیم همچون جای‌‍گزین حکومت و مردم افغانستان در روند صلح کار کنیم. یک راه حل سیاسی باید از روندی به دست آید که به رهبری و مالیکت افغانان باشد.»

این مقام بلند پایۀ کاخ سفید، توجه جدی به نگرانی‌های پاکستان را در روند صلح افغانستان بسیار مهم می‌داند: «ما باید نگرانی اصلی امنیتی پاکستان را درک کنیم و اطمینان یابیم که منافع این کشور درنظر گرفته می‌شود، اما منافع پاکستان با شورشگری طالبان در افغانستان برآورده شده نمی‌تواند. پاکستان، مسؤولیت بنیادی دارد تا جلواستفاده از قلمروش را از سوی این عناصر مخرب بگیرد.»

در همین حال، سازمان ملل متحد می‌گوید که کمیسیون نظامی طالبان نیز به این باور است که برنده شدن از راه جنگ در افغانستان ممکن نیست. به گفتۀ او کسانی در حکومت افغانستان و در گروه طالبان استند که با برهم زدن تلاش‌های صلح از ادامه جنگ پول بدست می‌آورند.

ستیف بروکینگ، رییس صلح و آشتی یوناما در کابل در این باره اظهار داشت: :«حتا رهبران کمیسیون نظامی طالبان، می‌گویند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و اکنون تمامی طرف‌ها می‌گویند که این جنگ باید از راه سیاسی حل شود، اما متأسفانه کسانی در حکومت افغانستان و در طالبان استند که از جنگ جاری پول بدست می‌آورند.»

اما، بارنت روبین، یک تحلیلگر امریکایی به این باور است که پاکستان، روسیه، چین و ایران نمی‌گذارند افغانستان به ثبات برسد: «طالبان زیر یک فشار ضعیف استند تا به گفت وگوها حاضر شوند؛ زیرا این گروه با روسیه، ایران، پاکستان و چین روابط دیپلوماتیک دارند. اگرچه این کشورها خواهان برگشت طالبان به قدرت نیستند، اما با ثبات شدن افغانستان را به معنای با ثبات شدن پایگاه ارتش امریکا در قلب منطقه شان و حتا جدی تر از تهدید القاعده و داعش به خودشان می‌پندارند.»

اعلام آتش‌بس حکومت افغانستان در برابر طالبان با استقبال بسیاری از کشورهای دیگر جهان که در بحران افغانستان دخیل استند نیز روبه رو شده است، اما سخن‌گوی طالبان گفته است رهبری این گروه سرگرم رایزنی‌ها در این باره است.

هم‌رسانی کنید