تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بازداشت هشت فروشنده مواد مخدر در بدخشان

عالمان دین در ولایت بدخشان می‎گویند که از افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در این ولایت نگران استند.

پولیس بدخشان از بازداشت هشت‌ فروشنده مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. فرماندهی پولیس بدخشان می‌گوید که این مردان مواد مخدر را به‌گونه مخفی برای معتادان به‌فروش می‌رسانند که پس‌از ماه‌ها جست‌وجو بازداشت شدند.
 
سیدنورالله، معاون فرماندهی پولیس بدخشان، در این باره گفت: «ما به این پُری‌فروشان هشدار می‌دهیم که پس‌از این با جدیت تعقیب می‌شوند. کسانی‌که دست به چنین کار می‌زنند، از سوی پولیس بازداشت می‌شوند.»
 
این ماده چهارگونه استفاده می‌شود: کشیدنی، استفاده از طریق بینی، خوردنی یا تزریق از طریق سرم پیچ‌کاری.
 
در ولایت بدخشان با آن‌که بسیاری این جوانان معتاد مواد مخدر استند، اما بیشتر آنان به‌علت ارزان‌بودن این مواد به شیشه روی آورده‌اند.
 
نثاراحمد جهانگیر، معاون مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس بدخشان، نیز در این باره می‌گوید: «ما هشت تن از پُری‌فروشان مواد مخدر را که برای معتادان به‌گونۀ پنهانی مواد مخدر به‌فروش می‌رساندند، گرفتار کردیم و پرونده‌های این مردان را به سارنوالی فرستاده‌ایم تا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.»
 
با این‌حال، شماری‌از عالمان دین و شورای ولایتی بدخشان هرچند از بازداشت این پُری‌فروشان استقبال می‌کنند، اما تأکید دارند که پُری‌فروشان مواد مخدر، زمینۀ دزدی و جرم‌های جنایی را در بدخشان، بیشتر از پیش فراهم کرده‌اند .
 
سعدالله ابو امان، رییس شورای علمای بدخشان، گفت: «ما از افزایش معتادان مواد مخدر در این ولایت نگران استیم و نیروهای دولتی باید جلوی این پدیده را بگیرند و ما از مردم می‌خواهیم که با این پدیده مبارزه جدی کنند.»
 
جاوید مجدیدی، عضو شورای ولایتی بدخشان، گفت: «ما از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهیم که برای جلوگیری از افزایش معتادان مواد مخدر و کسانی‌که برای آنان مواد مخدر به‌فروش می‌رسانند و از سوی پولیس بازداشت شده‌اند، قانون را بر آنان عملی سازند.»
 
مقاها در بدخشان میگویند که درکنار این‌که شیشه یکی‌از مشکلات دردسرساز برای جوانان ولایت بدخشان شده‌است؛ مواد نشه‌آور دیگر؛ مانند: تابلیت «کَه» و شراب نیز دامن‌گیر جوانان شده‌اند که هم از لحاظ صحی و هم از لحاظ اقتصادی، ضربه محکمی برای جوانان استند. 

افغانستان

بازداشت هشت فروشنده مواد مخدر در بدخشان

عالمان دین در ولایت بدخشان می‎گویند که از افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در این ولایت نگران استند.

تصویر بندانگشتی

پولیس بدخشان از بازداشت هشت‌ فروشنده مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهد. فرماندهی پولیس بدخشان می‌گوید که این مردان مواد مخدر را به‌گونه مخفی برای معتادان به‌فروش می‌رسانند که پس‌از ماه‌ها جست‌وجو بازداشت شدند.
 
سیدنورالله، معاون فرماندهی پولیس بدخشان، در این باره گفت: «ما به این پُری‌فروشان هشدار می‌دهیم که پس‌از این با جدیت تعقیب می‌شوند. کسانی‌که دست به چنین کار می‌زنند، از سوی پولیس بازداشت می‌شوند.»
 
این ماده چهارگونه استفاده می‌شود: کشیدنی، استفاده از طریق بینی، خوردنی یا تزریق از طریق سرم پیچ‌کاری.
 
در ولایت بدخشان با آن‌که بسیاری این جوانان معتاد مواد مخدر استند، اما بیشتر آنان به‌علت ارزان‌بودن این مواد به شیشه روی آورده‌اند.
 
نثاراحمد جهانگیر، معاون مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس بدخشان، نیز در این باره می‌گوید: «ما هشت تن از پُری‌فروشان مواد مخدر را که برای معتادان به‌گونۀ پنهانی مواد مخدر به‌فروش می‌رساندند، گرفتار کردیم و پرونده‌های این مردان را به سارنوالی فرستاده‌ایم تا مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.»
 
با این‌حال، شماری‌از عالمان دین و شورای ولایتی بدخشان هرچند از بازداشت این پُری‌فروشان استقبال می‌کنند، اما تأکید دارند که پُری‌فروشان مواد مخدر، زمینۀ دزدی و جرم‌های جنایی را در بدخشان، بیشتر از پیش فراهم کرده‌اند .
 
سعدالله ابو امان، رییس شورای علمای بدخشان، گفت: «ما از افزایش معتادان مواد مخدر در این ولایت نگران استیم و نیروهای دولتی باید جلوی این پدیده را بگیرند و ما از مردم می‌خواهیم که با این پدیده مبارزه جدی کنند.»
 
جاوید مجدیدی، عضو شورای ولایتی بدخشان، گفت: «ما از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهیم که برای جلوگیری از افزایش معتادان مواد مخدر و کسانی‌که برای آنان مواد مخدر به‌فروش می‌رسانند و از سوی پولیس بازداشت شده‌اند، قانون را بر آنان عملی سازند.»
 
مقاها در بدخشان میگویند که درکنار این‌که شیشه یکی‌از مشکلات دردسرساز برای جوانان ولایت بدخشان شده‌است؛ مواد نشه‌آور دیگر؛ مانند: تابلیت «کَه» و شراب نیز دامن‌گیر جوانان شده‌اند که هم از لحاظ صحی و هم از لحاظ اقتصادی، ضربه محکمی برای جوانان استند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره