تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بازداشت گروه ۱۳ نفری داعش در شهر کابل

امنیت ملی یک گروهی ۱۳نفری به‌شمول خارجی‌ها را که قصد راه‌اندازی حملاتی را در شهر کابل داشتند، بازداشت کرده‌اند.

ریاست امنیت ملی امروز (چهارشنبه، ۱۳جدی) دریک خبرنامه گفته‌است که یک شبکۀ گسترده‌ای هراس‌افگنی داعش که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بود، بازداشت کرده‌اند.

درخبرنامه آمده‌است که این شبکه قصد داشت حملات بزرگی هراس‌افگنی را در شهر کابل، راه‌اندازی کنند.

خبرنامه می‌افزاید که شبکۀ یادشده در انتقال افراد انتحاری به شهر کابل و فراهم‌ساختن تسهیلات برای هراس‌افگنان سهم فعال داشت.

امنیت ملی گفته‌است که در ترکیب این شبکه که شمارشان به ۱۳تن می‌رسد، هراس‌افگنان داخلی و خارجی شامل می‌باشند.

دربارۀ چگونه‌گی بازداشت این گروه، چیزی گفته نشده‌است.

افغانستان

بازداشت گروه ۱۳ نفری داعش در شهر کابل

امنیت ملی یک گروهی ۱۳نفری به‌شمول خارجی‌ها را که قصد راه‌اندازی حملاتی را در شهر کابل داشتند، بازداشت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست امنیت ملی امروز (چهارشنبه، ۱۳جدی) دریک خبرنامه گفته‌است که یک شبکۀ گسترده‌ای هراس‌افگنی داعش که دارای ارتباطات داخلی و خارجی بود، بازداشت کرده‌اند.

درخبرنامه آمده‌است که این شبکه قصد داشت حملات بزرگی هراس‌افگنی را در شهر کابل، راه‌اندازی کنند.

خبرنامه می‌افزاید که شبکۀ یادشده در انتقال افراد انتحاری به شهر کابل و فراهم‌ساختن تسهیلات برای هراس‌افگنان سهم فعال داشت.

امنیت ملی گفته‌است که در ترکیب این شبکه که شمارشان به ۱۳تن می‌رسد، هراس‌افگنان داخلی و خارجی شامل می‌باشند.

دربارۀ چگونه‌گی بازداشت این گروه، چیزی گفته نشده‌است.

هم‌رسانی کنید