تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

بریتانیا فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را تأیید کرد

تریسا می، نخست وزیربریتانیا به روز سه‌شنبه (۱۹ سرطان) فرستادن سربازان بیشتر این کشور را به افغانستان، تأیید کرد.

با این سربازان، شمار نیروهای بریتانیایی درافغانستان به ۱هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید، کسانی که نیروهای افغان را درجنگ با هراس‌افگنی، کمک و پشتیبانی می‌کنند.

هرچند بریتانیا پیش از سال ۲۰۱۴ بیش از ۷ هزار نظامی در افغانستان داشت، اما مأموریت جنگی آنان درسال ۲۰۱۴، پایان یافت و بیشتر نیروهای این کشور از افغانستان بیرون شدند.

پس از آن که واشنگتن خواستار افزایش شمار نیروهای ناتو درکنار نیروهای امریکایی درافغانستان شد، بریتانیا وهم پیمانان دیگر ناتو نیز تعهد فرستادن تا به ۳ هزار نظامی بیشتر را درافغانستان کردند.

از سوی هم، سفارت بریتانیا در کابل در خبرنامۀ می گوید که هدف فرستادن نیروهای بیشتر، حمایت از مأموریت ارتقای ظرفیت ناتو در افغانستان می‎باشد. 

در خبرنامه آمده است: «با اعلام این حمایت که در روز نخست نشست ناتو امروز در بروکسل صورت خواهد گرفت، تعداد تمام نیرو های غیر جنگی بریتانیا در افغانستان به ۱,۱۰۰ تن خواهد رسید."
 
 خبرنامه می‌افزاید: «این شمار اضافی از نیروی غیر جنگی بریتانیا که در چوکات ماموریت "آموزش، مشاوریت و حمایت" وظیفه انجام خواهند داد به اضافه ۶۵۰ مشاور بریتانیوی که در حال حاضر مصروف مشاوره‌دهی، تقویت و بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان‌اند، به افغانستان اعزام می‌گردند.»

در خبرنامه اضافه شده است: « بخشی از نقش این نیرو های تازه مشاورت دادن به آن شمار  نیروهای افغان می‌باشد که مسؤولیت تأمین امنیت شهر کابل را بدوش دارند. مشاوران نظامی بریتانیوی حاضر در افغانستان به تعداد بیش از سه هزار افسر نظامی افغان را در اکادمی معتبر افسران اردوی ملی افغانستان تحت آموزش قرار داده‌اند. »
 
در خبرنامه آمده است که خانم تریسا می در  این باره گفته‌است: « این مردان و زنان دلیر که امروز به افغانستان اعزام می شوند نقش شان را در تأمین امنیت کابل با افتخار و روحیۀ مسلکی که ما توقع داریم، انجام خواهند داد. این نیروها در آوردن ثبات و امنیت که مردم افغانستان مستحق آن استند، کمک خواهند نمود.»
 
از سوی دیگر، وزیر دفاع بریتانیا گوین ویلیمسن در باره می گوید: « بریتانیا به صلح و ثبات پایدار در افغانستان متعهد است و اعزام این نیروی جدید مبین تعهد محکم بریتانیا برای تحقق این هدف در آینده است.»
  
در خبرنامه همچنان آمده است که بریتانیا در حال حاضر بیش از ۷۵۰ میلیون پوند را برای مساعدت‌های انکشافی به هدف حمایت از مردم افغانستان در آن کشور، هزینه خواهد کرد و سالانه بیش از ۷۰ میلیون پوند را برای حمایت‌های غیر نظامی به هدف کمک دوامدار نیرو های امنیتی و دفاعی افغانسان هزینه خواهد کرد.

در خبرنامه تأکید شده است که بریتانیا همچنان از تلاش‌های  تحت رهبری و مالکیت افغانها برای دست یافتن به راه حل سیاسی و صلح برای مردم افغانستان حمایت می‌کند.

افغانستان

بریتانیا فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان را تأیید کرد

نخست وزیر بریتانیا تأیید کرد که این کشور می‌خواهد ۴۴۰ سرباز بیشتر به افغانستان بفرستد.

Thumbnail

تریسا می، نخست وزیربریتانیا به روز سه‌شنبه (۱۹ سرطان) فرستادن سربازان بیشتر این کشور را به افغانستان، تأیید کرد.

با این سربازان، شمار نیروهای بریتانیایی درافغانستان به ۱هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید، کسانی که نیروهای افغان را درجنگ با هراس‌افگنی، کمک و پشتیبانی می‌کنند.

هرچند بریتانیا پیش از سال ۲۰۱۴ بیش از ۷ هزار نظامی در افغانستان داشت، اما مأموریت جنگی آنان درسال ۲۰۱۴، پایان یافت و بیشتر نیروهای این کشور از افغانستان بیرون شدند.

پس از آن که واشنگتن خواستار افزایش شمار نیروهای ناتو درکنار نیروهای امریکایی درافغانستان شد، بریتانیا وهم پیمانان دیگر ناتو نیز تعهد فرستادن تا به ۳ هزار نظامی بیشتر را درافغانستان کردند.

از سوی هم، سفارت بریتانیا در کابل در خبرنامۀ می گوید که هدف فرستادن نیروهای بیشتر، حمایت از مأموریت ارتقای ظرفیت ناتو در افغانستان می‎باشد. 

در خبرنامه آمده است: «با اعلام این حمایت که در روز نخست نشست ناتو امروز در بروکسل صورت خواهد گرفت، تعداد تمام نیرو های غیر جنگی بریتانیا در افغانستان به ۱,۱۰۰ تن خواهد رسید."
 
 خبرنامه می‌افزاید: «این شمار اضافی از نیروی غیر جنگی بریتانیا که در چوکات ماموریت "آموزش، مشاوریت و حمایت" وظیفه انجام خواهند داد به اضافه ۶۵۰ مشاور بریتانیوی که در حال حاضر مصروف مشاوره‌دهی، تقویت و بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان‌اند، به افغانستان اعزام می‌گردند.»

در خبرنامه اضافه شده است: « بخشی از نقش این نیرو های تازه مشاورت دادن به آن شمار  نیروهای افغان می‌باشد که مسؤولیت تأمین امنیت شهر کابل را بدوش دارند. مشاوران نظامی بریتانیوی حاضر در افغانستان به تعداد بیش از سه هزار افسر نظامی افغان را در اکادمی معتبر افسران اردوی ملی افغانستان تحت آموزش قرار داده‌اند. »
 
در خبرنامه آمده است که خانم تریسا می در  این باره گفته‌است: « این مردان و زنان دلیر که امروز به افغانستان اعزام می شوند نقش شان را در تأمین امنیت کابل با افتخار و روحیۀ مسلکی که ما توقع داریم، انجام خواهند داد. این نیروها در آوردن ثبات و امنیت که مردم افغانستان مستحق آن استند، کمک خواهند نمود.»
 
از سوی دیگر، وزیر دفاع بریتانیا گوین ویلیمسن در باره می گوید: « بریتانیا به صلح و ثبات پایدار در افغانستان متعهد است و اعزام این نیروی جدید مبین تعهد محکم بریتانیا برای تحقق این هدف در آینده است.»
  
در خبرنامه همچنان آمده است که بریتانیا در حال حاضر بیش از ۷۵۰ میلیون پوند را برای مساعدت‌های انکشافی به هدف حمایت از مردم افغانستان در آن کشور، هزینه خواهد کرد و سالانه بیش از ۷۰ میلیون پوند را برای حمایت‌های غیر نظامی به هدف کمک دوامدار نیرو های امنیتی و دفاعی افغانسان هزینه خواهد کرد.

در خبرنامه تأکید شده است که بریتانیا همچنان از تلاش‌های  تحت رهبری و مالکیت افغانها برای دست یافتن به راه حل سیاسی و صلح برای مردم افغانستان حمایت می‌کند.

هم‌رسانی کنید