تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بسته شدن دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب

اعتراض کننده‌گان در فاریاب می‌گویند اگر خواستهای شان پذیرفته نشوند انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد. 

هواداران عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری، امروز چهارشنبه بر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب قفل زدند. 

این معترضان برای نهمین روز در شهر میمنه راه پیمایی کردند و با آتش زدن شناسنامه‌های شان هشدار دادند که اگر خواست های شان پذیرفته نشوند انتخابات را تحریم خواهند کرد و نیز نهادهای دولتی را در این ولایت خواهند بست. 

یک باشنده فاریاب گفت: «نهمین روز است که مردم فاریاب صدای عدالت خواهی شان را در مقابل حکومت فاشیستی و استبدادی بلند کردند. نمی دانم حقوق بشر کجاست؟»

باشندۀ دیگر گفت: «در حق ما ملت بی عدالتی جریان دارد چرا که صدای نظام الدین قیصاری صدای تمام ملت فاریاب بود.» 

در همین حال افزون بر اینکه چندین روز میشود بندر آقینه از سوی معترضان بسته نگه داشته شده است اعتراض کننده‌گان در شهر میمنه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به روز چهار شنبه بستند و با هشدار به تحریم انتخابات‌های پیش رو شناسنامه‌های شان به آتش کشیدند.

عطا محمد فیضی رییس حزب جنبش در ولایت فاریاب گفت: «حکومت مرکزی گپ های ما را کم شنیدند و ما مردم ولایت فاریاب قبلا هم فیصله کرده بودیم که قدم بعدی را می مانیم. این قدم بعدی بسته شدن کمیسیون مستقل ولایت فاریاب است. یعنی ما اگر به خواست خود نرسیم انتخابات کاملاً تحریم می شود همانطوری که سیزده ولایت هم اکنون شد.»

ادامه تظاهرات در میمنه بر زنده‌گی عادی مردم در این شهر اثرهای منفی گذاشته است. 

چنان که بخش‌هایی از شهر بسته استند و  زرگران شهر از ترس به تاراج رفتن دارای‌های شان زرهای شان را به خانه های شان برده اند 

یک زرگر گفت: «اعتبار ندارد دیگر. تظاهرات است. شیاد دکان آتش بگیرد یا دزدی شود. به این خاطر از ترس مال های شان را نمی تواند به دکان بیاورد.»

با این همه تا کنون هیچ نشانه یی از پایان این تنش‌ها و تظاهرات ها در برخی از ولایت‌های کشور دیده نمی‌شود.

افغانستان

بسته شدن دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب

اعتراض کننده‌گان در فاریاب می‌گویند اگر خواستهای شان پذیرفته نشوند انتخابات آینده را تحریم خواهند کرد. 

تصویر بندانگشتی

هواداران عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری، امروز چهارشنبه بر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب قفل زدند. 

این معترضان برای نهمین روز در شهر میمنه راه پیمایی کردند و با آتش زدن شناسنامه‌های شان هشدار دادند که اگر خواست های شان پذیرفته نشوند انتخابات را تحریم خواهند کرد و نیز نهادهای دولتی را در این ولایت خواهند بست. 

یک باشنده فاریاب گفت: «نهمین روز است که مردم فاریاب صدای عدالت خواهی شان را در مقابل حکومت فاشیستی و استبدادی بلند کردند. نمی دانم حقوق بشر کجاست؟»

باشندۀ دیگر گفت: «در حق ما ملت بی عدالتی جریان دارد چرا که صدای نظام الدین قیصاری صدای تمام ملت فاریاب بود.» 

در همین حال افزون بر اینکه چندین روز میشود بندر آقینه از سوی معترضان بسته نگه داشته شده است اعتراض کننده‌گان در شهر میمنه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به روز چهار شنبه بستند و با هشدار به تحریم انتخابات‌های پیش رو شناسنامه‌های شان به آتش کشیدند.

عطا محمد فیضی رییس حزب جنبش در ولایت فاریاب گفت: «حکومت مرکزی گپ های ما را کم شنیدند و ما مردم ولایت فاریاب قبلا هم فیصله کرده بودیم که قدم بعدی را می مانیم. این قدم بعدی بسته شدن کمیسیون مستقل ولایت فاریاب است. یعنی ما اگر به خواست خود نرسیم انتخابات کاملاً تحریم می شود همانطوری که سیزده ولایت هم اکنون شد.»

ادامه تظاهرات در میمنه بر زنده‌گی عادی مردم در این شهر اثرهای منفی گذاشته است. 

چنان که بخش‌هایی از شهر بسته استند و  زرگران شهر از ترس به تاراج رفتن دارای‌های شان زرهای شان را به خانه های شان برده اند 

یک زرگر گفت: «اعتبار ندارد دیگر. تظاهرات است. شیاد دکان آتش بگیرد یا دزدی شود. به این خاطر از ترس مال های شان را نمی تواند به دکان بیاورد.»

با این همه تا کنون هیچ نشانه یی از پایان این تنش‌ها و تظاهرات ها در برخی از ولایت‌های کشور دیده نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید