تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تأکید غنی بر حضور زنان و دیدگاه‌های آنان در بورد مشورتی صلح

ریاست جمهوری دریک خبرنامه گفته است که اشرف  غنی، رییس جمهور اافغانستان شام روز گذشته (۲۱ عقرب) دریک نشست مشورتی با شبکه زنان افغان در رابطه به صلح گفته است که حضور نمایندگان زنان و دیدگاه‌‎های آنان در بورد مشورتی صلح، مهم است.

درخبرنامه آمده است که این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، روشن مشعل، رییس شبکه زنان افغان و مریم رحمانی عضو هیات مدیرۀ آن شبکه، دیدگاه‌ها و پیشنهادات شان را در رابطه به صلح مطرح کرده، گفتند که
زنان افغان خواهان صلح پایدار اند و در ترویج فرهنگ صلح نقش فعال دارند.

آنان همچنان از رییس جمهور خواستند که زنان در تمام مذاکرات و گفتگوها حضور فعال داشته باشند، افراد دارای تخصص شامل پروسۀ گفتگوهای صلح شوند و دستآوردها نباید در این گفتگوها قربانی گردند.

خبرنامه می‌افزاید که سپس رییس جمهور غنی از حضور گستردۀ زنان در پروسۀ انتخابات پارلمانی قدردانی کرد و گفت که یک بورد مشورتی به هدف گفتگوهای صلح ایجاد می‌شود و در این بورد حضور نمایندگان زنان و دیدگاه های آنان مهم است.

آقای غنی از اعضای شبکۀ زنان افغان خواست تا طرح و پیشنهادات مشخص شان را در خصوص گفتگوهای صلح، درجریان سه روز با ریاست جمهوری شریک سازند.

افغانستان

تأکید غنی بر حضور زنان و دیدگاه‌های آنان در بورد مشورتی صلح

شبکه زنان افغان از رییس جمهور خواستند که زنان در تمام مذاکرات و گفتگوها حضور فعال داشته باشند.

Thumbnail

ریاست جمهوری دریک خبرنامه گفته است که اشرف  غنی، رییس جمهور اافغانستان شام روز گذشته (۲۱ عقرب) دریک نشست مشورتی با شبکه زنان افغان در رابطه به صلح گفته است که حضور نمایندگان زنان و دیدگاه‌‎های آنان در بورد مشورتی صلح، مهم است.

درخبرنامه آمده است که این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، روشن مشعل، رییس شبکه زنان افغان و مریم رحمانی عضو هیات مدیرۀ آن شبکه، دیدگاه‌ها و پیشنهادات شان را در رابطه به صلح مطرح کرده، گفتند که
زنان افغان خواهان صلح پایدار اند و در ترویج فرهنگ صلح نقش فعال دارند.

آنان همچنان از رییس جمهور خواستند که زنان در تمام مذاکرات و گفتگوها حضور فعال داشته باشند، افراد دارای تخصص شامل پروسۀ گفتگوهای صلح شوند و دستآوردها نباید در این گفتگوها قربانی گردند.

خبرنامه می‌افزاید که سپس رییس جمهور غنی از حضور گستردۀ زنان در پروسۀ انتخابات پارلمانی قدردانی کرد و گفت که یک بورد مشورتی به هدف گفتگوهای صلح ایجاد می‌شود و در این بورد حضور نمایندگان زنان و دیدگاه های آنان مهم است.

آقای غنی از اعضای شبکۀ زنان افغان خواست تا طرح و پیشنهادات مشخص شان را در خصوص گفتگوهای صلح، درجریان سه روز با ریاست جمهوری شریک سازند.

هم‌رسانی کنید