تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تدابیر ویژۀ نیروهای دولتی برای تأمین امنیت روزهای عید

وزارت امور داخله روز چهارشنبه (۲۳جوزا) از گرفتن تدابیر ویژه برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید، خبر می‌دهد.
 
نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله، می‌گوید که به تمامی نیروهای امنیتی در سراسر کشور دستور آماده‌باش داده شده‌است تا بتوانند از هرگونه فعالیت تخریبی در روزهای عید، جلوگیری شود.
 
آقای دانش می‌افزاید که فروشنده‌گان درهربخش کشور از فروش «پتاقی» یا ابزار دیگری‌که باعث نگرانی و تشویق مردم می‌شوند، خودداری کنند و هرگاه کسی سرکشی کند، ازسوی پولیس بازداشت خواهد شد.
 
او از مردم نیز می‌خواهد تا در تأمین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

افغانستان

تدابیر ویژۀ نیروهای دولتی برای تأمین امنیت روزهای عید

وزارت داخله می‌گوید که به تمامی نیروهای امنیتی در سراسر کشور، دستور آماده‌باش داده شده‌است.

Thumbnail

وزارت امور داخله روز چهارشنبه (۲۳جوزا) از گرفتن تدابیر ویژه برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید، خبر می‌دهد.
 
نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت امور داخله، می‌گوید که به تمامی نیروهای امنیتی در سراسر کشور دستور آماده‌باش داده شده‌است تا بتوانند از هرگونه فعالیت تخریبی در روزهای عید، جلوگیری شود.
 
آقای دانش می‌افزاید که فروشنده‌گان درهربخش کشور از فروش «پتاقی» یا ابزار دیگری‌که باعث نگرانی و تشویق مردم می‌شوند، خودداری کنند و هرگاه کسی سرکشی کند، ازسوی پولیس بازداشت خواهد شد.
 
او از مردم نیز می‌خواهد تا در تأمین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید