تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

ترمپ در بارۀ راهبرد تازۀ امریکا در افغانستان تصمیم نگرفت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در بارۀ راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان تصمیم نگرفت.

بربنیاد گزارش‎ها، نشست دونالد ترمپ با مشاورانش و نیز با مقام های امنیتی و استخباراتی حکومت امریکا در بارۀ راهبرد این کشور در افغانستان، بی نتیجه به پایان رسیده است.

فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان و بیرون ساختن نیروها و سپردن جنگ به شرکت‎های خصوصی از گزینه‎های پیشنهادی تیم امنیت ملی دونالد ترمپ بودند.

این درحالی است که قرار بود شب گذشته آقای ترمپ در نشست با مشاروان و مقام‎های امنیتی کاخ سفید، راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان را نهایی سازد.

هم‎زمان با این، دونالد ترمپ، استیوبنن، مشاور ارشد و جنجالی اش را از سمتش برکنار کرده است. گفته می‎شود وی مخالف فرستادن نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان بود.

بنن گفته است که خروج وی از کاخ سفید، پیامی بزرگ برای دستور کار ترمپ است، وی به هفته نامه محافظه کارانه استاندرد گفت: «ریاست جمهوری ترمپ که ما برای آن جنگیدیم و برنده شدیم، تمام شده است.»

وی اضافه کرد: «من فقط فکر می کنم که توانایی او برای انجام کاری را انجام می دهد، به ویژه چیزهایی بزرگتر مانند دیوار، چیزهای بزرگتر و گسترده تر که ما برای آن مبارزه کردیم، فقط سخت تر می شود.»

افغانستان

ترمپ در بارۀ راهبرد تازۀ امریکا در افغانستان تصمیم نگرفت

هرچند انتظار می‎رفت دونالد ترمپ، تصمیم نهایی را در مورد راهبرد تازۀ امریکا در افغانستان شب گذشته نهایی سازد، اما گزارش‎ها می‎رسانند که نشست آقای ترمپ با مشاورانش در این باره بی نتیجه پایا یافته است.

تصویر بندانگشتی

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در بارۀ راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان تصمیم نگرفت.

بربنیاد گزارش‎ها، نشست دونالد ترمپ با مشاورانش و نیز با مقام های امنیتی و استخباراتی حکومت امریکا در بارۀ راهبرد این کشور در افغانستان، بی نتیجه به پایان رسیده است.

فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان و بیرون ساختن نیروها و سپردن جنگ به شرکت‎های خصوصی از گزینه‎های پیشنهادی تیم امنیت ملی دونالد ترمپ بودند.

این درحالی است که قرار بود شب گذشته آقای ترمپ در نشست با مشاروان و مقام‎های امنیتی کاخ سفید، راهبرد تازۀ واشنگتن در افغانستان را نهایی سازد.

هم‎زمان با این، دونالد ترمپ، استیوبنن، مشاور ارشد و جنجالی اش را از سمتش برکنار کرده است. گفته می‎شود وی مخالف فرستادن نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان بود.

بنن گفته است که خروج وی از کاخ سفید، پیامی بزرگ برای دستور کار ترمپ است، وی به هفته نامه محافظه کارانه استاندرد گفت: «ریاست جمهوری ترمپ که ما برای آن جنگیدیم و برنده شدیم، تمام شده است.»

وی اضافه کرد: «من فقط فکر می کنم که توانایی او برای انجام کاری را انجام می دهد، به ویژه چیزهایی بزرگتر مانند دیوار، چیزهای بزرگتر و گسترده تر که ما برای آن مبارزه کردیم، فقط سخت تر می شود.»

هم‌رسانی کنید