تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

جنرال رازق: حکومت نمی‌تواند مرا برکنار کند

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت کندهار می‌گوید که کارهای اخیر حکومت سبب خواهند شد تا مردم از حکومت دوری گزینند.

جنرال عبدالرزاق، فرمانده پولیس کندهار، در واکنش به آوازه‌ها در بارۀ برکناری خودش می‌گوید که وی به امضاهای این حکومت مقرر نشده است و این حکومت نمی‌تواند وی را برکنار کند.

فرمانده پولیس کندهار در یک گفتگو با یکی از رادیوهای محلی کندهار حکومت وحدت ملی را یک حکومت ائتلافی می‌داند نه انتخابی و هشدار می‌دهد که تصمیم‌های اخیر رهبران حکومت وحدت ملی به زیان کشور استند.

آقای رازق گفت: «نه این حکومت مرا گماشته است و نه این حکومت می تواند مرا برکنار کند. من به خواست مردم کندهار آمده ام و به خواست مردم کندهار می روم.» 

او همچنان گفت که حرکت‌های اخیر حکومت سبب خواهند شد تا مردم از حکومت دوری گزینند.

او افزود: «این حکومت حکومت انتخابی نیست که مکتوب ها را به دست مردم بدهد. این یک حکومت ائتلافی است. کارهای حکومت را که ما می بینیم، قابل تحمل نیستند.» 

والی برکنار شده بلخ از سوی رئیس جمهور نیز هشدار های تازه ئی به نشانی حکومت  فرستاده است.

عطا محمد نور در نشستی در ولایت بلخ گفت: «تو وزیر داخله، یا تو وزیر دفاع، و یا تو شورای امنیت و یا تو سرقوماندانی اعلی، کدام تان این قومنده را داده بودید که قول اردو سلاح خود را بر سر ملت ما راست کند، سینۀ ملت ما را نشانه بگیرد؟»     

این گفته‌های فرمانده پولیس کندهار در حالی ابراز میشوند که گزارش های تائید ناشده یی وجود دارد که رییس‌جمهور پس معرفی والی تازه بلخ جنرال رازق را نیز از وظیفه برکنار خواهد کرد. 

افغانستان

جنرال رازق: حکومت نمی‌تواند مرا برکنار کند

جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت کندهار می‌گوید که کارهای اخیر حکومت سبب خواهند شد تا مردم از حکومت دوری گزینند.

Thumbnail

جنرال عبدالرزاق، فرمانده پولیس کندهار، در واکنش به آوازه‌ها در بارۀ برکناری خودش می‌گوید که وی به امضاهای این حکومت مقرر نشده است و این حکومت نمی‌تواند وی را برکنار کند.

فرمانده پولیس کندهار در یک گفتگو با یکی از رادیوهای محلی کندهار حکومت وحدت ملی را یک حکومت ائتلافی می‌داند نه انتخابی و هشدار می‌دهد که تصمیم‌های اخیر رهبران حکومت وحدت ملی به زیان کشور استند.

آقای رازق گفت: «نه این حکومت مرا گماشته است و نه این حکومت می تواند مرا برکنار کند. من به خواست مردم کندهار آمده ام و به خواست مردم کندهار می روم.» 

او همچنان گفت که حرکت‌های اخیر حکومت سبب خواهند شد تا مردم از حکومت دوری گزینند.

او افزود: «این حکومت حکومت انتخابی نیست که مکتوب ها را به دست مردم بدهد. این یک حکومت ائتلافی است. کارهای حکومت را که ما می بینیم، قابل تحمل نیستند.» 

والی برکنار شده بلخ از سوی رئیس جمهور نیز هشدار های تازه ئی به نشانی حکومت  فرستاده است.

عطا محمد نور در نشستی در ولایت بلخ گفت: «تو وزیر داخله، یا تو وزیر دفاع، و یا تو شورای امنیت و یا تو سرقوماندانی اعلی، کدام تان این قومنده را داده بودید که قول اردو سلاح خود را بر سر ملت ما راست کند، سینۀ ملت ما را نشانه بگیرد؟»     

این گفته‌های فرمانده پولیس کندهار در حالی ابراز میشوند که گزارش های تائید ناشده یی وجود دارد که رییس‌جمهور پس معرفی والی تازه بلخ جنرال رازق را نیز از وظیفه برکنار خواهد کرد. 

هم‌رسانی کنید