تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حمایت پاکستان از طالبان تلاش ناتو برای ثبات را متاثر ساخت

 بروس ریدل، یک تحلیل گر ارشد امنیتی ایالات متحده امریکا در موسسه بروکینگز میگوید که برای به دست آوردن موفقیت در پیکار با هراس افگنی، واشنگتن باید فشارهای سیاسی بر پاکستان را افزایش دهد.
 
وی تاکید میکند که پناه گاه های هراس افگنان در خاک پاکستان باید نابود شوند.
 
در گزارشی که از سوی این تحلیلگر و چند تحلیل گر دیگر در این بار تهیه شده است، پیشنهاد می گردد که اگر پاکستان سیاستش را در برابر گروه های هراس افگن تغییر ندهد، این کشور باید از سوی واشنگتن، همچون حامی هراس افگنان شناخته شود.

یک تحلیل گر ارشد امنیتی ایالات متحده امریکا، موفقیت را در پیکار با هراس افگنی، بسته به فشار بیشتر واشنگتن بر اسلام آباد، می داند.
 
این تحلیگر امریکایی می گوید که هشت سال پیش، باراک اوباما نیز از وی خواسته بود که در بازنگری سیاست واشنگتن در برابر افغانستان و پاکستان، همکاری کند.
 
در گزارش وی و همکارانش، بیشتر به پشتیبانی پاکستان از گروه های هراس افگن در خاک آن کشور، پرداخته شده است. 
 
بروس ریدل گفته است:"پناه گاه های امن طالبان در پاکستان، همچون یک چالش بزرگ دربرابر نیروهای خارجی در افغانستان قرار دارند و نشانه یی از تلاش ها، برای بی ثبات ساختن افغانستان استند."
 
در این گزارش، تأکید شده است که واشنگتن باید پاکستان را به قطع پیوندش با طالبان و گروه های دیگر هراس افگن وادارد.
 
جمال الدین بدر - والی پیشین نورستان:"اگر بگیریم که بدترین دشمن ایالات متحده امریکا، اسامه بن لادن بوده باشد، کشتن وی و ثبوت بودنش در پناه پاکستان، به امریکا نی، بل به کُل جهان ثابت شد. اما بازهم تعزیراتی بر پاکستان وضع نشد، کدام روابط هم خیلی به تیره گی نگرایید."
 
اما در این گزارش در باره عملی شدن پیشنهادهای این تحلیلگران از سوی حکومت دونالد ترمپ، دیدگاه های ناهمگونی ابراز می شوند.
 
انتظار خادم - آگاه امور جهانی:"اصلاً شخصیت ترمپ، به گونه یی است که وی همواره در حال تغییر است. بیشتر وی به فکر پول و تجارت است و به یقین که در چهار سال آینده، در امریکا، بیشتر به فکر تقویت اقتصاد و پیشرفت های دیگر در امریکا مشغول خواهد بود تا تمرکز بر هراس افگنی و جنگ."
 
با این حال، تحلیل گران امریکایی بدین باورند که اگر پاکستان به همکاری با گروه های هراس افگن ادامه بدهد، باید کمک های واشنگتن به این کشور قطع شود و نیز جامعه جهانی، پاکستان را همچون یک کشور پشتیبان هراس افگنان بشناسد.

افغانستان

حمایت پاکستان از طالبان تلاش ناتو برای ثبات را متاثر ساخت

اما در این گزارش در باره عملی شدن پیشنهادهای این تحلیلگران از سوی حکومت دونالد ترمپ، دیدگاه های ناهمگونی ابراز می شوند

Thumbnail

 بروس ریدل، یک تحلیل گر ارشد امنیتی ایالات متحده امریکا در موسسه بروکینگز میگوید که برای به دست آوردن موفقیت در پیکار با هراس افگنی، واشنگتن باید فشارهای سیاسی بر پاکستان را افزایش دهد.
 
وی تاکید میکند که پناه گاه های هراس افگنان در خاک پاکستان باید نابود شوند.
 
در گزارشی که از سوی این تحلیلگر و چند تحلیل گر دیگر در این بار تهیه شده است، پیشنهاد می گردد که اگر پاکستان سیاستش را در برابر گروه های هراس افگن تغییر ندهد، این کشور باید از سوی واشنگتن، همچون حامی هراس افگنان شناخته شود.

یک تحلیل گر ارشد امنیتی ایالات متحده امریکا، موفقیت را در پیکار با هراس افگنی، بسته به فشار بیشتر واشنگتن بر اسلام آباد، می داند.
 
این تحلیگر امریکایی می گوید که هشت سال پیش، باراک اوباما نیز از وی خواسته بود که در بازنگری سیاست واشنگتن در برابر افغانستان و پاکستان، همکاری کند.
 
در گزارش وی و همکارانش، بیشتر به پشتیبانی پاکستان از گروه های هراس افگن در خاک آن کشور، پرداخته شده است. 
 
بروس ریدل گفته است:"پناه گاه های امن طالبان در پاکستان، همچون یک چالش بزرگ دربرابر نیروهای خارجی در افغانستان قرار دارند و نشانه یی از تلاش ها، برای بی ثبات ساختن افغانستان استند."
 
در این گزارش، تأکید شده است که واشنگتن باید پاکستان را به قطع پیوندش با طالبان و گروه های دیگر هراس افگن وادارد.
 
جمال الدین بدر - والی پیشین نورستان:"اگر بگیریم که بدترین دشمن ایالات متحده امریکا، اسامه بن لادن بوده باشد، کشتن وی و ثبوت بودنش در پناه پاکستان، به امریکا نی، بل به کُل جهان ثابت شد. اما بازهم تعزیراتی بر پاکستان وضع نشد، کدام روابط هم خیلی به تیره گی نگرایید."
 
اما در این گزارش در باره عملی شدن پیشنهادهای این تحلیلگران از سوی حکومت دونالد ترمپ، دیدگاه های ناهمگونی ابراز می شوند.
 
انتظار خادم - آگاه امور جهانی:"اصلاً شخصیت ترمپ، به گونه یی است که وی همواره در حال تغییر است. بیشتر وی به فکر پول و تجارت است و به یقین که در چهار سال آینده، در امریکا، بیشتر به فکر تقویت اقتصاد و پیشرفت های دیگر در امریکا مشغول خواهد بود تا تمرکز بر هراس افگنی و جنگ."
 
با این حال، تحلیل گران امریکایی بدین باورند که اگر پاکستان به همکاری با گروه های هراس افگن ادامه بدهد، باید کمک های واشنگتن به این کشور قطع شود و نیز جامعه جهانی، پاکستان را همچون یک کشور پشتیبان هراس افگنان بشناسد.

هم‌رسانی کنید