تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

جان باختن سه تن در حملۀ انتحاری در نزدیک ورزشگاه کرکت

امنیت ملی می‌گوید که  مهاجم انتحاری می خواست تا وارد میدان کرکت شود اما ازسوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و او مواد انفجاری همراه اش را انفجار داد.

در یک حملۀ انتحاری در در ورودی ورزشگاه کرکت  درکابل سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که  مهاجم انتحاری می خواست تا وارد میدان کرکت شود اما ازسوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و او مواد انفجاری همراه اش را انفجار داد.

یک پولیس ویک غیرنظامی جان باخته گان این رویداد استند.

افغانستان

جان باختن سه تن در حملۀ انتحاری در نزدیک ورزشگاه کرکت

امنیت ملی می‌گوید که  مهاجم انتحاری می خواست تا وارد میدان کرکت شود اما ازسوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و او مواد انفجاری همراه اش را انفجار داد.

Thumbnail

در یک حملۀ انتحاری در در ورودی ورزشگاه کرکت  درکابل سه تن جان باختند و شش تن دیگر زخم برداشته اند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که  مهاجم انتحاری می خواست تا وارد میدان کرکت شود اما ازسوی نیروهای امنیتی شناسایی شد و او مواد انفجاری همراه اش را انفجار داد.

یک پولیس ویک غیرنظامی جان باخته گان این رویداد استند.

هم‌رسانی کنید