تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکمتیار: آرای بدون بارکد بایومتریک باطل اعلام شوند

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که باید تمامی آرایی‌که بارکد دستگاه شناسایی بایومتریک را ندارند، باطل اعلام شوند.

آقای حکمتیار که پیش از چاشت امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که در انتخابات مجلس نماینده‌گان به گونۀ گسترده تقلب صورت گرفته است و حتا به گفتۀ وی کمیشنران کمیسیون انتخابات به نفع نامزدان مورد حمایت رهبران حکومت، تقلب کردند.

او ادعا کرد که نامزدان برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان، به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دست اندرکاران انتخابات پول پرداخت می‌کنند و چوکی‌های مجلس خرید و فروش می‌شوند.

او اما افزود که نامزدانی که از آدرس حزب اسلامی در انتخابات مجلس نامزد کرده بودند، یک سوم آرای این انتخابات را گرفته‌اند.

رهبر حزب اسلامی، در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سخن زد. او گفت قرار نیست حزبش نامزد مستقلی در این انتخابات داشته باشد، بلکه به گفتۀ وی، با تفاهم با دیگر احزاب نامزد و یا نامزدانی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.

سخنان دیگر آقای حکمتیار در بارۀ ایجاد بورد مشورتی صلح حکومت بود. او از این بورد انتقاد کرد و گفت که تمامی اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی که نام‌های شان در فهرست اعضای این بورد بودند، از عضویت در آن صرف نظر کرده‌اند.

او در این باره افزود: «حکومت باید یک هیئتی را تشکیل دهد که اعضای آن صلاحیت داشته باشند و اعضای آن اشخاصی باشند که خواهان صلح هستند و این بورد از بورد مشورتی به یک بورد عمل کننده تبدیل شود.»

حکمتیار می‌گوید که این بورد نباید تنها مشوره دهنده باشند بلکه باید تصمیم گیرندۀ اصلی در گفت‌وگوهای صلح باشد و به همین دلیل، احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌خواهند در این بورد عضویت داشته باشند: «از تمام این موضوعات می توان نتیجه گرفت که حکومت می خواهد موضوع صلح را هم چون انتخابات ریاست جمهوری به بحران ببرد و با این روند بازی سیاسی کند. متأسفانه حلقاتی در داخل حکومت هستند که نمی خواهند صلح بیاید، حلقاتی که می دانند اگر صلح بیاید منافع شان با خطر روبه رو خواهد شد.»

رییس حزب اسلامی از طالبان خواست که در انتخابات ریاست جمهوری، با احزاب یکجا شوند و از یک نامزد مشخص پشتیبانی کنند: «پیشنهاد ما به طالبان این است که بیایند یکجا با احزاب و جریان های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از یک نامزد مشترک حمایت کنند.»

افغانستان

حکمتیار: آرای بدون بارکد بایومتریک باطل اعلام شوند

رهبر حزب اسلامی، در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سخن زد. او گفت قرار نیست حزبش نامزد مستقلی در این انتخابات داشته باشد، بلکه به گفتۀ وی، با تفاهم با دیگر احزاب نامزد و یا نامزدانی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که باید تمامی آرایی‌که بارکد دستگاه شناسایی بایومتریک را ندارند، باطل اعلام شوند.

آقای حکمتیار که پیش از چاشت امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، افزود که در انتخابات مجلس نماینده‌گان به گونۀ گسترده تقلب صورت گرفته است و حتا به گفتۀ وی کمیشنران کمیسیون انتخابات به نفع نامزدان مورد حمایت رهبران حکومت، تقلب کردند.

او ادعا کرد که نامزدان برای راه یافتن به مجلس نماینده‌گان، به اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دست اندرکاران انتخابات پول پرداخت می‌کنند و چوکی‌های مجلس خرید و فروش می‌شوند.

او اما افزود که نامزدانی که از آدرس حزب اسلامی در انتخابات مجلس نامزد کرده بودند، یک سوم آرای این انتخابات را گرفته‌اند.

رهبر حزب اسلامی، در بارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سخن زد. او گفت قرار نیست حزبش نامزد مستقلی در این انتخابات داشته باشد، بلکه به گفتۀ وی، با تفاهم با دیگر احزاب نامزد و یا نامزدانی را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد.

سخنان دیگر آقای حکمتیار در بارۀ ایجاد بورد مشورتی صلح حکومت بود. او از این بورد انتقاد کرد و گفت که تمامی اعضای احزاب و جریان‌های سیاسی که نام‌های شان در فهرست اعضای این بورد بودند، از عضویت در آن صرف نظر کرده‌اند.

او در این باره افزود: «حکومت باید یک هیئتی را تشکیل دهد که اعضای آن صلاحیت داشته باشند و اعضای آن اشخاصی باشند که خواهان صلح هستند و این بورد از بورد مشورتی به یک بورد عمل کننده تبدیل شود.»

حکمتیار می‌گوید که این بورد نباید تنها مشوره دهنده باشند بلکه باید تصمیم گیرندۀ اصلی در گفت‌وگوهای صلح باشد و به همین دلیل، احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌خواهند در این بورد عضویت داشته باشند: «از تمام این موضوعات می توان نتیجه گرفت که حکومت می خواهد موضوع صلح را هم چون انتخابات ریاست جمهوری به بحران ببرد و با این روند بازی سیاسی کند. متأسفانه حلقاتی در داخل حکومت هستند که نمی خواهند صلح بیاید، حلقاتی که می دانند اگر صلح بیاید منافع شان با خطر روبه رو خواهد شد.»

رییس حزب اسلامی از طالبان خواست که در انتخابات ریاست جمهوری، با احزاب یکجا شوند و از یک نامزد مشخص پشتیبانی کنند: «پیشنهاد ما به طالبان این است که بیایند یکجا با احزاب و جریان های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از یک نامزد مشترک حمایت کنند.»

هم‌رسانی کنید