تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت نمی‌کند

حکومت افغانستان در نشست گفت‌وگوهای صلح که تا کمتر از دو هفتۀ دیگر به میزبانی مسکو برگزار می‌شود ،شرکت نخواهد کرد.

وزارت خارجه می‌گوید که حکومت افغانستان به گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی تأکید میکند، از همین رو حکومت  تصمیم گرفته است تا درین نشست شرکت نکند.

اما  یک عضو سیاسی پیشین گروه طالبان می‌گوید که طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد و رأی زنی‌ها را در بارۀ گفت‌وگوهای صلح با کشورهای مطنقه آغاز خواهد کرد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت:«هر اجماع منطقوی در باره افغانستان باید در محور دولت افغانستان شکل بگیرد و قطعا روند صلح نیز به رهبری دولت افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان باید انجام شود. در نشست مسکو قرار است که شرکت نکنیم.»

گزارش‌هایی وجود دارد که عباس استانکزی از دفتر طالبان در دوحه در این نشست شرکت خواهد کرد.

یک عضو سیاسی پشین طالبان می‌گوید که طالبان در این نشست در باره گفت‌وگوهای صلح با کشورهای منطقه رأی زنی خواهد کرد و می‌خواهند که برای نخستین بار اجتماع منطقه‌ئی را شکل بدهند.

سید اکبرآغا، عضو سیاسی پشین گروه طالبان گفت:«برای نشست مسکو طالبان توافق کرده است که در آن نشست می رود. این سخنان مربوط به آسیا می شود. نیروهای خارجی به کشورهای آسیایی آمده اند و همه این کشورها به هراس استند. تمامی کشورهای می خواهند که خارجیان باید از افغانستان بیرون شوند.»

اما باورها بر این است که شرکت طالبان در نشست‌های گفت‌وگوهای صلح با غرب و شرق روند گفت‌وگوهای صلح را پیچیده تر خواهد ساخت.

محمد الله حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سوریه و اردن:«امروز طالبان حاضر است که با امریکا گفت‌وگو کند و نیز حاضر است که با روسیه گفت‌وگو کند اما به عنوان کسانی که ادعا دارند که از افغانستان استند و می‌خواهند که برای افغانستان صلح بیاورند و درباره صلح افغانستان گپ بزنند؛ حاضر نیستند که با حکومت مشروع و قانونی افغانستان مذاکره کنند.»

نشست جهانی صلح به روز چهارم ماه آینده میلادی در مسکو در حالی برگزار میشود که پیش از این ،الیس ویلز  معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیایی جنوبی و مرکزی با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه دیداری‌های داشته است و هدف این دیدارها نیز گفت‌وگوها دربارۀ زمینه سازی برای گفت‌وگوهای صلح گفته شده بود.

افغانستان

حکومت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت نمی‌کند

یک عضو سیاسی پشین طالبان می‌گوید که طالبان در این نشست در باره گفت‌وگوهای صلح با کشورهای منطقه رأی زنی خواهد کرد و می‌خواهند که برای نخستین بار اجتماع منطقه‌ئی را شکل بدهند.

Thumbnail

حکومت افغانستان در نشست گفت‌وگوهای صلح که تا کمتر از دو هفتۀ دیگر به میزبانی مسکو برگزار می‌شود ،شرکت نخواهد کرد.

وزارت خارجه می‌گوید که حکومت افغانستان به گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی تأکید میکند، از همین رو حکومت  تصمیم گرفته است تا درین نشست شرکت نکند.

اما  یک عضو سیاسی پیشین گروه طالبان می‌گوید که طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد و رأی زنی‌ها را در بارۀ گفت‌وگوهای صلح با کشورهای مطنقه آغاز خواهد کرد.

صبغت احمدی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه گفت:«هر اجماع منطقوی در باره افغانستان باید در محور دولت افغانستان شکل بگیرد و قطعا روند صلح نیز به رهبری دولت افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان باید انجام شود. در نشست مسکو قرار است که شرکت نکنیم.»

گزارش‌هایی وجود دارد که عباس استانکزی از دفتر طالبان در دوحه در این نشست شرکت خواهد کرد.

یک عضو سیاسی پشین طالبان می‌گوید که طالبان در این نشست در باره گفت‌وگوهای صلح با کشورهای منطقه رأی زنی خواهد کرد و می‌خواهند که برای نخستین بار اجتماع منطقه‌ئی را شکل بدهند.

سید اکبرآغا، عضو سیاسی پشین گروه طالبان گفت:«برای نشست مسکو طالبان توافق کرده است که در آن نشست می رود. این سخنان مربوط به آسیا می شود. نیروهای خارجی به کشورهای آسیایی آمده اند و همه این کشورها به هراس استند. تمامی کشورهای می خواهند که خارجیان باید از افغانستان بیرون شوند.»

اما باورها بر این است که شرکت طالبان در نشست‌های گفت‌وگوهای صلح با غرب و شرق روند گفت‌وگوهای صلح را پیچیده تر خواهد ساخت.

محمد الله حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سوریه و اردن:«امروز طالبان حاضر است که با امریکا گفت‌وگو کند و نیز حاضر است که با روسیه گفت‌وگو کند اما به عنوان کسانی که ادعا دارند که از افغانستان استند و می‌خواهند که برای افغانستان صلح بیاورند و درباره صلح افغانستان گپ بزنند؛ حاضر نیستند که با حکومت مشروع و قانونی افغانستان مذاکره کنند.»

نشست جهانی صلح به روز چهارم ماه آینده میلادی در مسکو در حالی برگزار میشود که پیش از این ،الیس ویلز  معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیایی جنوبی و مرکزی با اعضای کمیسیون سیاسی طالبان در دوحه دیداری‌های داشته است و هدف این دیدارها نیز گفت‌وگوها دربارۀ زمینه سازی برای گفت‌وگوهای صلح گفته شده بود.

هم‌رسانی کنید