تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

حکومت سه‌تن را به جرم آدم‌ربایی اعدام کرده‌است

لوی سارنوالی، می‌گوید که در سه‌سال اخیر ۳۷ تن به جرم آدم‌ربایی به اعدام محکوم شده‌اند که از این میان حکم اعدام بر سه‌تن آنان عملی شده‌است.

لوی سارنوالی، می‌افزاید که در این مدت، به ۵۷۴ پرونده رسیده‌گی شده‌است و در پیوند به این پرونده‌ها بیش از یک هزارتن بازداشت و دربارۀ آنان دادگاه تصمیم گرفته‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بیش از ۷۰۰تن دیگر از سی سال تا شش ماه محکوم به زندان شده‌اند.

بیشتر افراد که از سوی آدم‌ربایان ربوده می‌شوند، سرمایه‌گذاران و یا اعضای خانواده‌ها آنان استند.

رسولی افزود: «لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، به همکاری نهادهای عدلی قضایی به منظور حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری یک کمیته رسیده‌گی به این قضایا را ایجاد کرده است.»

این در حالی است که شهروندان کشور می‌گویند که اخیرأ رویدادهای آدم‌ربایی، دزدی‌های مسلحانه، قتل و جرم‌های جنایی دیگر در کشور به‌ویژه در شهر کابل افزایش یافته‌اند.

در یکی از تازه‌ترین رویدادهای آدم‌ربایی، آدم‌ربایان صفی‌الله، یک کودک را روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته ربودند.

این کودک اما اکنون آزاد شده‌است. او می‌گوید که در سه روزی که نزد آدم‌ربایان بود، بی‌رحمانه شکنجه شده‌است: «یک سراچه توقف کرد و بالای من چیزی را انداخت و بعد از آن، من بی‌هوش شدم.»

سردار خان ملنگ‌زوی، پدر صفی‌الله که عضو شورای ولایتی پکتیا است، از حکومت عدالت می‌خواهد: «این‌طور لت و کوب کرده، بخاطر چه؟ اگر کدام کار داشتی برای من می‌گفتی!»

اما، نهادهای امنیتی می‌گویند رویدادهای آدم‌ربایی در کشور کاهش یافته‌اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «پولیس کابل، این طفل را از چنگ آدم ربایان رها کرد در پیوند به این موضوع سه تن بازداشت شده‌است.»

افغانستان

حکومت سه‌تن را به جرم آدم‌ربایی اعدام کرده‌است

در یکی از تازه‌ترین رویدادهای آدم‌ربایی، آدم‌ربایان صفی‌الله، یک کودک را روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته ربودند.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، می‌گوید که در سه‌سال اخیر ۳۷ تن به جرم آدم‌ربایی به اعدام محکوم شده‌اند که از این میان حکم اعدام بر سه‌تن آنان عملی شده‌است.

لوی سارنوالی، می‌افزاید که در این مدت، به ۵۷۴ پرونده رسیده‌گی شده‌است و در پیوند به این پرونده‌ها بیش از یک هزارتن بازداشت و دربارۀ آنان دادگاه تصمیم گرفته‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که بیش از ۷۰۰تن دیگر از سی سال تا شش ماه محکوم به زندان شده‌اند.

بیشتر افراد که از سوی آدم‌ربایان ربوده می‌شوند، سرمایه‌گذاران و یا اعضای خانواده‌ها آنان استند.

رسولی افزود: «لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان، به همکاری نهادهای عدلی قضایی به منظور حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذاری یک کمیته رسیده‌گی به این قضایا را ایجاد کرده است.»

این در حالی است که شهروندان کشور می‌گویند که اخیرأ رویدادهای آدم‌ربایی، دزدی‌های مسلحانه، قتل و جرم‌های جنایی دیگر در کشور به‌ویژه در شهر کابل افزایش یافته‌اند.

در یکی از تازه‌ترین رویدادهای آدم‌ربایی، آدم‌ربایان صفی‌الله، یک کودک را روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته ربودند.

این کودک اما اکنون آزاد شده‌است. او می‌گوید که در سه روزی که نزد آدم‌ربایان بود، بی‌رحمانه شکنجه شده‌است: «یک سراچه توقف کرد و بالای من چیزی را انداخت و بعد از آن، من بی‌هوش شدم.»

سردار خان ملنگ‌زوی، پدر صفی‌الله که عضو شورای ولایتی پکتیا است، از حکومت عدالت می‌خواهد: «این‌طور لت و کوب کرده، بخاطر چه؟ اگر کدام کار داشتی برای من می‌گفتی!»

اما، نهادهای امنیتی می‌گویند رویدادهای آدم‌ربایی در کشور کاهش یافته‌اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «پولیس کابل، این طفل را از چنگ آدم ربایان رها کرد در پیوند به این موضوع سه تن بازداشت شده‌است.»

هم‌رسانی کنید