تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خشم سناتوران از عدم حضور سران نهادهای امنیتی به این مجلس

مجلس سنا امروز مسؤولان نهادهای امنیتی را به این مجلس فرا خواند، اما حضور نیافتن این مقامات خشم این سناتوران را برانگیخت. 

این سناتوران اوضاع امنیتی را نگران کننده می دانند.

سرپرستان وزارت دفاع ملی امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی که از سوی مجلس سنا فرا خوانده شده بودند، معاونان شان را به این مجلس فرستادند، اما سناتوران با این کار مخالفت کردند و به معاونان این مقام‌ها اجازه ورود به تالار مجلس را ندادند.

فضل هادی مسلم یار - رییس مجلس سنا گفت:«در ننگرهار شب گذشته چه گذشت، دیروز به فاریاب و روز قبل در ارزگان چه رخ داد و همین طور در بخش بخش افغانستان چه جریان دارد. اینها ناکام مانده اند و فقط لاف میزنند، در کابل چه وضعیت است، اینها در تامین امنیت ناکام مانده اند.»

در همین حال اعضای مجلس سنا اوضاع امنیتی را در کشور به ویژه در کابل نگران کننده میدانند.

گلالی اکبری- سناتور گفت:«تشریف نیاوردن بخش های امنیتی مه میگم یا فقط فرار از قانون میکنند و هم دست آوردی ندارند و نمی توانند بیایند به نماینده‌های مردم جوابگو باشند.»

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان  کارنامه‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور را انتقاد می کنند.

سناتور گل احمد اعظمی گفت:«مردم امنیت میخواهند. بدون امنیت نی بازسازی است، نی دموکراسی است، نی بازسازی است نی انتخابات است.»

مجلس سنا فیصله کرد که سرپرستان وزارت امور داخله، دفاع ملی و رییس عمومی امنیت ملی به روز یک شنبه هفته آینده باید به مجلس سنا حضور یابند..

افغانستان

خشم سناتوران از عدم حضور سران نهادهای امنیتی به این مجلس

گلالی اکبری- سناتور گفت:«تشریف نیاوردن بخش های امنیتی مه میگم یا فقط فرار از قانون میکنند و هم دست آوردی ندارند و نمی توانند بیایند به نماینده‌های مردم جوابگو باشند.»

Thumbnail

مجلس سنا امروز مسؤولان نهادهای امنیتی را به این مجلس فرا خواند، اما حضور نیافتن این مقامات خشم این سناتوران را برانگیخت. 

این سناتوران اوضاع امنیتی را نگران کننده می دانند.

سرپرستان وزارت دفاع ملی امور داخله و رییس عمومی امنیت ملی که از سوی مجلس سنا فرا خوانده شده بودند، معاونان شان را به این مجلس فرستادند، اما سناتوران با این کار مخالفت کردند و به معاونان این مقام‌ها اجازه ورود به تالار مجلس را ندادند.

فضل هادی مسلم یار - رییس مجلس سنا گفت:«در ننگرهار شب گذشته چه گذشت، دیروز به فاریاب و روز قبل در ارزگان چه رخ داد و همین طور در بخش بخش افغانستان چه جریان دارد. اینها ناکام مانده اند و فقط لاف میزنند، در کابل چه وضعیت است، اینها در تامین امنیت ناکام مانده اند.»

در همین حال اعضای مجلس سنا اوضاع امنیتی را در کشور به ویژه در کابل نگران کننده میدانند.

گلالی اکبری- سناتور گفت:«تشریف نیاوردن بخش های امنیتی مه میگم یا فقط فرار از قانون میکنند و هم دست آوردی ندارند و نمی توانند بیایند به نماینده‌های مردم جوابگو باشند.»

از سوی دیگر شماری از اعضای مجلس نمایندگان  کارنامه‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور را انتقاد می کنند.

سناتور گل احمد اعظمی گفت:«مردم امنیت میخواهند. بدون امنیت نی بازسازی است، نی دموکراسی است، نی بازسازی است نی انتخابات است.»

مجلس سنا فیصله کرد که سرپرستان وزارت امور داخله، دفاع ملی و رییس عمومی امنیت ملی به روز یک شنبه هفته آینده باید به مجلس سنا حضور یابند..

هم‌رسانی کنید