تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست استادان دانشگاه امریکایی از ترامپ؛ آزادشدن از بند طالبان

کیفن کینگ در این ویدیو می‌گوید: «ما برای مدت طولانی در این‌جا بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ پاسخی نشنیده‌ایم. ما از شما می‌خواهیم که بر حکومت و دانشگاه فشار بیاورید تا به گفت‌وگو با طالبان ادامه دهند.»

در یک نوار تصویری که از سوی طالبان پخش شد، دو استاد دانشگاه امریکایی- افغانستان از دونالد ترامپ می‌خواهند که آنان را از بند طالبان رها سازد.

این دو استاد دانشگاه پنج ماه پیش در نزدیکی دانشگاه امریکایی- افغانستان از سوی چهار طالب ربوده شدند.

پس‌از پنج ماه این نخستین نشانه‌یی‌است که هنوز استادان دانشگاه امریکایی زنده استند. اما خسته و بیمار به نظر می‌رسند و اشک می‌ریزند.

تِموتی جان ویکس ۴۸ ساله است و شهروند آسترالیا. کیفن کینگ ۶۰ سال عمر دارد و شهروند ایالات متحده امریکاست.

آقای ویکس می‌گوید: «مادرم، می‌دانم که بیمار استی و در شفاخانه افتاده‌یی. می‌دانم که شاید دیگر نبینم‌ات. پدرم، می‌خواهم به خانه برگردم.»

کیفن کینگ در این ویدیو می‌گوید: «ما برای مدت طولانی در این‌جا بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ پاسخی نشنیده‌ایم. ما از شما می‌خواهیم که بر حکومت و دانشگاه فشار بیاورید تا به گفت‌وگو با طالبان ادامه دهند.»

به گفته این دو استاد، هیئتی از سوی دانشگاه امریکایی افغانستان و حکومت ایالات متحده با طالبان گفت‌وگو کرده‌اند، اما به توافقی دست نیافته‌اند.

در همین حال، دانشگاه امریکایی افغانستان در خبرنامه‌یی از طالبان خواسته‌است که این استادان را رها سازند.

این نوار تصویری در حالی پخش شد که دانشگاه امریکایی افغانستان، برای آغاز دوباره آماده می‌شد. این دانشگاه پس از آن بسته شد که آماج حمله طالبان قرار گرفت.

افغانستان

خواست استادان دانشگاه امریکایی از ترامپ؛ آزادشدن از بند طالبان

کیفن کینگ در این ویدیو می‌گوید: «ما برای مدت طولانی در این‌جا بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ پاسخی نشنیده‌ایم. ما از شما می‌خواهیم که بر حکومت و دانشگاه فشار بیاورید تا به گفت‌وگو با طالبان ادامه دهند.»

Thumbnail

در یک نوار تصویری که از سوی طالبان پخش شد، دو استاد دانشگاه امریکایی- افغانستان از دونالد ترامپ می‌خواهند که آنان را از بند طالبان رها سازد.

این دو استاد دانشگاه پنج ماه پیش در نزدیکی دانشگاه امریکایی- افغانستان از سوی چهار طالب ربوده شدند.

پس‌از پنج ماه این نخستین نشانه‌یی‌است که هنوز استادان دانشگاه امریکایی زنده استند. اما خسته و بیمار به نظر می‌رسند و اشک می‌ریزند.

تِموتی جان ویکس ۴۸ ساله است و شهروند آسترالیا. کیفن کینگ ۶۰ سال عمر دارد و شهروند ایالات متحده امریکاست.

آقای ویکس می‌گوید: «مادرم، می‌دانم که بیمار استی و در شفاخانه افتاده‌یی. می‌دانم که شاید دیگر نبینم‌ات. پدرم، می‌خواهم به خانه برگردم.»

کیفن کینگ در این ویدیو می‌گوید: «ما برای مدت طولانی در این‌جا بوده‌ایم، اما تاکنون هیچ پاسخی نشنیده‌ایم. ما از شما می‌خواهیم که بر حکومت و دانشگاه فشار بیاورید تا به گفت‌وگو با طالبان ادامه دهند.»

به گفته این دو استاد، هیئتی از سوی دانشگاه امریکایی افغانستان و حکومت ایالات متحده با طالبان گفت‌وگو کرده‌اند، اما به توافقی دست نیافته‌اند.

در همین حال، دانشگاه امریکایی افغانستان در خبرنامه‌یی از طالبان خواسته‌است که این استادان را رها سازند.

این نوار تصویری در حالی پخش شد که دانشگاه امریکایی افغانستان، برای آغاز دوباره آماده می‌شد. این دانشگاه پس از آن بسته شد که آماج حمله طالبان قرار گرفت.

هم‌رسانی کنید