تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست رییس کمیسیون مستقل انتخابات؛ پشتیبانی مردم از این نهاد

گلاجان عبدالبدیع صیاد می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونۀ شفاف برگزار کند. 

رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه ۲۵دلو) در نشستی زیر نام «نشست ملی انتخابات» از مردم خواستند که از کمیسیون مستقل انتخابات پشتیبانی کنند. آنان گفتند که در برگزاری انتخابات پارلمانی به‎گونۀ شفاف متعهد استند. 
 
عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در این نشست گفت: «این کمیسیون متعهد است یک انتخابات شفاف داشته باشیم و رأی مردم نزد ما امانت است و فرد مستحق که رأی مردم را با خود داشت در تمام شوراها برنده اعلام خواهد شد و در رأی هیچ‎کس خیانت صورت نمی‎گیرد.»
 
در این نشست کمیسیون مستقل انتخابات از نماینده‌گان احزاب سیاسی خواست تا طرح‌های شان را دربارۀ چگونه‎گی برگزاری بهتر انتخابت مجلس نماینده‌گان و شورای‌های ولسوالی‌ها با این کمیسیون شریک بسازند. 
 
آقای صیاد افزود: «قوت ما شما نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها استید و خواست ما از احزاب سیاسی این است که در کنار ما ایستاده شوند و با طرح‌ها و نظریات خود با کمیسیون همکاری نمایند.» 
 
آقای صیاد همچنان گفت که ۹۰ درصد هزینۀ انتخابات از سوی کشورهای کمک کننده پرداخت می‌شود.
 
او افزود: «نود فیصد از مصارف انتخابات از سوی دونرهای بین المللی پرداخت می‌شود و ده فیصد آن‌را هم حکومت به دوش گرفته است که آنرا وزارت مالیه می‌پردازد و هر دو جانب اطمینان داده است که بودجه در وقت و زمان آن مهیا می‌شود.» 
 
او در ادامه گفت: «کتاب رأی دهنده‌گان چاپ شده است و در دُبی است و به زودی به کابل انتقال داده می‌شود.» 
 
او گفت که اجازه نخواهد داد فساد اداری در کمیسیون مستقل انتخابات رخنه کند. 
 
در این نشست همایون محتاط، رییس اداره ثبت و احوال نفوس، گفت که متعهد است تا با کمیسیون انتخابات همکاری کند. 
 
آقای محتاط گفت: «در حال حاضر در ۴۲۲ واحد اداری در افغانستان ادارات فعال داریم که توزیع تذکره‌ها در آن‌جا صورت می‌گیرد. روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تذکره به شکل نورمال توزیع می شود.» 
 
در رابطه با نگرانی مردم در بارۀ شناسنامه‌های جعلی، آقای محتاط گفت: «خوشبختانه ادارۀ ما یک کار را انجام داده است و آن این که ما تمام کتاب ثبت نفوس را دیجیتالی کرده‌ایم و هر تذکرۀ که مورد شک قرار بگیرد، کمیسیون انتخابات می‌تواند با بسیار ساده‌گی تذکره را با دیتابیس الکترونیکی چک و سر بدهد.» 

افغانستان

خواست رییس کمیسیون مستقل انتخابات؛ پشتیبانی مردم از این نهاد

گلاجان عبدالبدیع صیاد می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونۀ شفاف برگزار کند. 

Thumbnail

رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات امروز (چهارشنبه ۲۵دلو) در نشستی زیر نام «نشست ملی انتخابات» از مردم خواستند که از کمیسیون مستقل انتخابات پشتیبانی کنند. آنان گفتند که در برگزاری انتخابات پارلمانی به‎گونۀ شفاف متعهد استند. 
 
عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، در این نشست گفت: «این کمیسیون متعهد است یک انتخابات شفاف داشته باشیم و رأی مردم نزد ما امانت است و فرد مستحق که رأی مردم را با خود داشت در تمام شوراها برنده اعلام خواهد شد و در رأی هیچ‎کس خیانت صورت نمی‎گیرد.»
 
در این نشست کمیسیون مستقل انتخابات از نماینده‌گان احزاب سیاسی خواست تا طرح‌های شان را دربارۀ چگونه‎گی برگزاری بهتر انتخابت مجلس نماینده‌گان و شورای‌های ولسوالی‌ها با این کمیسیون شریک بسازند. 
 
آقای صیاد افزود: «قوت ما شما نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و رسانه‌ها استید و خواست ما از احزاب سیاسی این است که در کنار ما ایستاده شوند و با طرح‌ها و نظریات خود با کمیسیون همکاری نمایند.» 
 
آقای صیاد همچنان گفت که ۹۰ درصد هزینۀ انتخابات از سوی کشورهای کمک کننده پرداخت می‌شود.
 
او افزود: «نود فیصد از مصارف انتخابات از سوی دونرهای بین المللی پرداخت می‌شود و ده فیصد آن‌را هم حکومت به دوش گرفته است که آنرا وزارت مالیه می‌پردازد و هر دو جانب اطمینان داده است که بودجه در وقت و زمان آن مهیا می‌شود.» 
 
او در ادامه گفت: «کتاب رأی دهنده‌گان چاپ شده است و در دُبی است و به زودی به کابل انتقال داده می‌شود.» 
 
او گفت که اجازه نخواهد داد فساد اداری در کمیسیون مستقل انتخابات رخنه کند. 
 
در این نشست همایون محتاط، رییس اداره ثبت و احوال نفوس، گفت که متعهد است تا با کمیسیون انتخابات همکاری کند. 
 
آقای محتاط گفت: «در حال حاضر در ۴۲۲ واحد اداری در افغانستان ادارات فعال داریم که توزیع تذکره‌ها در آن‌جا صورت می‌گیرد. روزانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تذکره به شکل نورمال توزیع می شود.» 
 
در رابطه با نگرانی مردم در بارۀ شناسنامه‌های جعلی، آقای محتاط گفت: «خوشبختانه ادارۀ ما یک کار را انجام داده است و آن این که ما تمام کتاب ثبت نفوس را دیجیتالی کرده‌ایم و هر تذکرۀ که مورد شک قرار بگیرد، کمیسیون انتخابات می‌تواند با بسیار ساده‌گی تذکره را با دیتابیس الکترونیکی چک و سر بدهد.» 

هم‌رسانی کنید