تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست شهروندان؛ به دادگاه کشانیدن زرداد فریادی

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهد که ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران در کشور، به شمول زرداد فریادی، یکی از فرماندهان ارشد حزب اسلامی، محاکمه شوند.

این کمیسیون از ادامۀ فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هشدار می‌دهد و تأکید می‌ورزد که برای رعایت حقوق بشر، درحکومت ارادۀ سیاسی وجود ندارد.

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید: «در افغانستان نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک صورت گرفته‌است. در این‌جا فرد و افراد زیاد و گروه‌هایی دخیل بوده‌اند. ما باید دربارۀ همه به صورت یکسان عدالت را تطبیق کنیم و قضایای نقض حقوق بشری و جرایم جنگی را بسیار جدی بگیریم.»

هم‌زمان با این، شماری‌از فعالان جامعۀ مدنی نیز می‌خواهند که زرداد فریادی، به کیفر برسد.

حمیرا ثاقب، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «آقای زرداد با توجه به جرایم سنگینی که مرتکب شده‌است، با توجه به قانون به سنگین‌ترین مجازات باید محکوم شوند.»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان، می‌گوید: «کسانی که جنایت‌های شان مشهود است، درگذشته، چه در راه‌گیری‌ها، چه در کشتارمردم، چه در تجاوزها، آنان باید محاکمه شوند. تمام آرزوهای ما این است که بر علاوۀ تأمین عدالت انتقالی، بحث جنایت‌های خیلی مشخص و مشهود هم پیگیری شود.»
 
دست‌داشتن در کشتارها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر، راه‌گیری‌ها، از اتهام‌هایی استند که بر زرداد فریادی، یکی‌از فرماندهان ارشد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نسبت داده می‌شوند؛ هنگامی که دودهه پیش، بخشی‌از شاهراه کابل – جَلال‌آباد را در اختیار داشت.

زرداد فریادی چند سالی در لندن زندانی بود. فریادی دیروز (۲۴ قوس) حین آمدن به کابل، بازداشت شد و اکنون او در بند نیروهای امنیتی به‌سر می‌برد.

افغانستان

خواست شهروندان؛ به دادگاه کشانیدن زرداد فریادی

این کمیسیون از ادامۀ فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هشدار می‌دهد و تأکید می‌ورزد که برای رعایت حقوق بشر، درحکومت ارادۀ سیاسی وجود ندارد

Thumbnail

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌خواهد که ناقضان حقوق بشر و جنایت‌کاران در کشور، به شمول زرداد فریادی، یکی از فرماندهان ارشد حزب اسلامی، محاکمه شوند.

این کمیسیون از ادامۀ فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هشدار می‌دهد و تأکید می‌ورزد که برای رعایت حقوق بشر، درحکومت ارادۀ سیاسی وجود ندارد.

موسی محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید: «در افغانستان نقض حقوق بشر به صورت سیستماتیک صورت گرفته‌است. در این‌جا فرد و افراد زیاد و گروه‌هایی دخیل بوده‌اند. ما باید دربارۀ همه به صورت یکسان عدالت را تطبیق کنیم و قضایای نقض حقوق بشری و جرایم جنگی را بسیار جدی بگیریم.»

هم‌زمان با این، شماری‌از فعالان جامعۀ مدنی نیز می‌خواهند که زرداد فریادی، به کیفر برسد.

حمیرا ثاقب، فعال جامعۀ مدنی، می‌گوید: «آقای زرداد با توجه به جرایم سنگینی که مرتکب شده‌است، با توجه به قانون به سنگین‌ترین مجازات باید محکوم شوند.»

عزیز رفیعی، رییس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان، می‌گوید: «کسانی که جنایت‌های شان مشهود است، درگذشته، چه در راه‌گیری‌ها، چه در کشتارمردم، چه در تجاوزها، آنان باید محاکمه شوند. تمام آرزوهای ما این است که بر علاوۀ تأمین عدالت انتقالی، بحث جنایت‌های خیلی مشخص و مشهود هم پیگیری شود.»
 
دست‌داشتن در کشتارها، خشونت‌ها و نقض حقوق بشر، راه‌گیری‌ها، از اتهام‌هایی استند که بر زرداد فریادی، یکی‌از فرماندهان ارشد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نسبت داده می‌شوند؛ هنگامی که دودهه پیش، بخشی‌از شاهراه کابل – جَلال‌آباد را در اختیار داشت.

زرداد فریادی چند سالی در لندن زندانی بود. فریادی دیروز (۲۴ قوس) حین آمدن به کابل، بازداشت شد و اکنون او در بند نیروهای امنیتی به‌سر می‌برد.

هم‌رسانی کنید