تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

خواست مصرانۀ غنی برای صلح؛ نگذارید مردم تان قربانی شوند

آقای غنی از کشورهای که از هراس افگنی حمایت می کنند،  می خواهد تا به جای پشتیبانی از تروریزم و جنگ، راه صلح و پیشرفت را در افغانستان انتخاب کنند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور که امروز(دوشنبه ۲۹ جوزا) به مناسبت گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سخنرانی می‎کرد بار دیگر از کشورهای که به باور وی از هراس افگنان پشتبانی می‎کنند، خواست تا دست از حمایت تروریستان بردارند و به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند.

رییس جمهورغنی تأکید می ورزد که آغوش افغانستان به تمامی کسانی که صلح می خواهند باز است، آما آنانی که برای کشتن مردم بی‎گناه به افغانستان می‌آیند، باید بدانند که ارادۀ مردم این کشور مختل نمی شود.

آقای غنی افزود: «هرکسی که در افغانستان حمله می کند مخصوصآ غیر نظامیان را می کشد، باید بداند که ارادۀ ما مختل نمی شود. این کشور به همه آغوش باز می کند تا به حیث مهمان به این جا بیاید، اما اگر به عنوان دشمن بیاید در این کشور نابود خواهدشد.»

رییس جمهور کشور هشدار می‎دهد که مردم کشورهایی که از هراس افگنان پشتیبانی می‎کنند، نیز نابود خواهند شد.

وی تصریح کرد: «کشورهایی که به افغانستان رفت وآمد دارند، باید راه صلح و پیشرفت و یاهم جنگ را انتخاب کنند، اما اگر راه جنگ را انتخاب کند، این را باید بدانند که تنها ما نمی میریم.»

رییس جمهور درحالی بر سرکوب هراس افگنان و جلوگیری از مداخله‏های کشورهای دیگر تأکید می ورزد که شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان از گسترش فعالیت‎های طالبان حتا در نزدیکی‎های پایتخت نگران استند.

محمد اکبر ستانکزی، عضو مجلس نماینده‏گان می گوید: «وضعیت لوگر بیسار خراب است؛ طالبان در پانزده کیلومتری کابل یعنی لوگر دست به تلاشی موترها می زنند و حکومت از آن خبری ندارد.»

زمرک پادخوابی، عضو دیگر مجلس نماینده‏گان نیز اظهار داشت: «این چی وضعیت است. اوضاع امنیتی لوگر با گذشت هر روز خرابتر می شود. مقام های امنیتی لوگر بسیار بی تفاوت و بی کفایت استند که از این اوضاع آگاهی ندارند.»

افزایش فعالیت‎های طالبان و هراس افگنان دیگر در کشور، باعث شده است تا ناتو و ایالات متحده خواهان افزایش شمار نیروهای خارجی در این کشور گردند.

احتمال می رود راهبرد تازۀ واشنگتن که دربرگیرندۀ افزایش چند هزار سرباز دیگر بر شمار کنونی نیروهای امریکایی درافغانستان است، تا سه هفته دیگر اعلام شود.

افغانستان

خواست مصرانۀ غنی برای صلح؛ نگذارید مردم تان قربانی شوند

آقای غنی از کشورهای که از هراس افگنی حمایت می کنند،  می خواهد تا به جای پشتیبانی از تروریزم و جنگ، راه صلح و پیشرفت را در افغانستان انتخاب کنند.

Thumbnail

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور که امروز(دوشنبه ۲۹ جوزا) به مناسبت گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سخنرانی می‎کرد بار دیگر از کشورهای که به باور وی از هراس افگنان پشتبانی می‎کنند، خواست تا دست از حمایت تروریستان بردارند و به صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند.

رییس جمهورغنی تأکید می ورزد که آغوش افغانستان به تمامی کسانی که صلح می خواهند باز است، آما آنانی که برای کشتن مردم بی‎گناه به افغانستان می‌آیند، باید بدانند که ارادۀ مردم این کشور مختل نمی شود.

آقای غنی افزود: «هرکسی که در افغانستان حمله می کند مخصوصآ غیر نظامیان را می کشد، باید بداند که ارادۀ ما مختل نمی شود. این کشور به همه آغوش باز می کند تا به حیث مهمان به این جا بیاید، اما اگر به عنوان دشمن بیاید در این کشور نابود خواهدشد.»

رییس جمهور کشور هشدار می‎دهد که مردم کشورهایی که از هراس افگنان پشتیبانی می‎کنند، نیز نابود خواهند شد.

وی تصریح کرد: «کشورهایی که به افغانستان رفت وآمد دارند، باید راه صلح و پیشرفت و یاهم جنگ را انتخاب کنند، اما اگر راه جنگ را انتخاب کند، این را باید بدانند که تنها ما نمی میریم.»

رییس جمهور درحالی بر سرکوب هراس افگنان و جلوگیری از مداخله‏های کشورهای دیگر تأکید می ورزد که شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان از گسترش فعالیت‎های طالبان حتا در نزدیکی‎های پایتخت نگران استند.

محمد اکبر ستانکزی، عضو مجلس نماینده‏گان می گوید: «وضعیت لوگر بیسار خراب است؛ طالبان در پانزده کیلومتری کابل یعنی لوگر دست به تلاشی موترها می زنند و حکومت از آن خبری ندارد.»

زمرک پادخوابی، عضو دیگر مجلس نماینده‏گان نیز اظهار داشت: «این چی وضعیت است. اوضاع امنیتی لوگر با گذشت هر روز خرابتر می شود. مقام های امنیتی لوگر بسیار بی تفاوت و بی کفایت استند که از این اوضاع آگاهی ندارند.»

افزایش فعالیت‎های طالبان و هراس افگنان دیگر در کشور، باعث شده است تا ناتو و ایالات متحده خواهان افزایش شمار نیروهای خارجی در این کشور گردند.

احتمال می رود راهبرد تازۀ واشنگتن که دربرگیرندۀ افزایش چند هزار سرباز دیگر بر شمار کنونی نیروهای امریکایی درافغانستان است، تا سه هفته دیگر اعلام شود.

هم‌رسانی کنید