تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خوشبینی پادشاه عربستان از بازشدن صفحۀ تازه در صلح افغانستان

عربستان سعودی خوشبین است که تلاش‌های عالمان جهان اسلام برای بستن صفحه گذشته و گشایش صفحه تازه در افغانستان کمک خواهد کرد

ملک سلیمان، پادشاه عربستان سعودی در پایان نشست دو روزۀ عالمان جهان اسلام با هیئت افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد. 

ملک سلیمان، با اشاره به این نشست ابراز امیدواری کرد که ابتکار عربستان سعودی و سازمان کشورهای اسلامی یک صفحۀ تازۀ امنیت و ثبات را در کشور جنگ زدۀ افغانستان، باز خواهد کرد.

به گفتۀ او، عربستان سعودی خوشبین است که تلاش‌های عالمان جهان اسلام برای بستن صفحۀ گذشته و گشایش صفحۀ تازه در افغانستان کمک خواهد کرد و این آرزوهای افغان‌ها را که امنیت وثبات می‌خواهند به واقعیت مبدل خواهد کرد.

پادشاه عربستان سعودی می‌افزاید که رسیدن به صلح در افغانستان، نیازمند گفت‌وگو، آشتی و تحمل با رعایت خطوط دین اسلام ممکن خواهد شد.

پادشاه عربستان سعودی گفت افغانستان از مدت مدیدی درگیر مشکلات است، به این وضعیت باید دیگر نقطۀ پایان گذاشته شود: «افغانستان از زمان طولانی در رنج‌ها آغشته است، باید به این وضعیت پایان داده شود.»

پادشاه عربستان سعودی، این اظهارات را به تاریخ ۲۰ سرطان در جریان دیدار با اشتراک کننده‌گان کنفرانس جهان اسلام ابراز داشته است.

در جریان این ملاقات، علمای افغانستان از وی خواستند تا در روند صلح افغانستان پادرمیانی کند و طالبان را برای صلح به حرمین دعوت کند. 

ملک سلیمان افزود که آنان در کنار مردم افغانستان ایستاده اند و از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

همچنان در حاشیه این نشست، قبله عیاض، قونسل نظارت اسلامی پاکستان، به خبرنگاران گفت که همه طرف‌های درگیر در افغانستان، باید به دور یک محور جمع شوند، مشکلات را تشخیص و برای حل آن اقدام کنند.

موصوف علاوه کرد که طالبان، برای نیل به اهداف شان، باید راه سیاست و انتخابات را برگزینند.

نامبرده در پاسخ به یک پرسش گفت: «حمله برمسلمانان، در اسلام گنجایش ندارد و حملات انتحاری هرگز در اسلام جواز ندارد.»

در همین حال، خبرگزاری پژواک به نقل از دکتور مولود دودیتش مفتی اعظم کشور صربیا، می‌نویسد که عالمان دین در تاریخ جهان نقش مهم دارند و اکنون زمان رسیده که آنان مشکل افغانستان را حل کنند. 

او گفت: «اسلام دین صلح است. دوام جنگ در افغانستان و کشورهای دیگر جهان اسلام خلاف گفته‌های اسلامی است. طالبان به خواست‌های عالمان دین ارزش بدهند و فیصلۀ آنان را بپذیرند.»

او افزود: «ما بر طالبان صدا می‌کنیم که به جنگ در افغانستان نقطۀ پايان بگذارند.»

نشست دوروزه در عربستان سعودی که روز سه شنبه در جده آغاز شد در شهر مکه پایان یافت و در آن عالمان دین یک اعلامۀ مشترک نشر کردند. 
 
به گفتۀ رییس سازمان همکاری‌های اسلامی، این اعلامیه بیانگر نقشۀ راه قانونی برای دست یافتن به راه حل صلح آمیز به بحران افغانستان است.

این اعلامیه از طالبان افغان خواست روی یک آتش بس توافق کنند و بر اساس ارزش های اسلامی و نکوهش کردن خشونت، فتنه و نفاق، گفت‌وگوهای مستقیم را آغاز کنند.

گروه طالبان شام چهارشنبه با نشر یک خبرنامه، اعلامیۀ عالمان جهان اسلام را رد کردند. این گروه ادعا کرد که نماینده‌گان کشورهای جهان اسلام نتوانستند روی مسئلۀ اشغال نیروهای امریکایی در افغانستان گفت‌وگو کنند. این گروه همچنان گفت که هدف این نشست مبدل ساختن افغانستان به فلسطین دوم بود. 

 

افغانستان

خوشبینی پادشاه عربستان از بازشدن صفحۀ تازه در صلح افغانستان

عربستان سعودی خوشبین است که تلاش‌های عالمان جهان اسلام برای بستن صفحه گذشته و گشایش صفحه تازه در افغانستان کمک خواهد کرد

تصویر بندانگشتی

ملک سلیمان، پادشاه عربستان سعودی در پایان نشست دو روزۀ عالمان جهان اسلام با هیئت افغانستان دیدار و گفت‌وگو کرد. 

ملک سلیمان، با اشاره به این نشست ابراز امیدواری کرد که ابتکار عربستان سعودی و سازمان کشورهای اسلامی یک صفحۀ تازۀ امنیت و ثبات را در کشور جنگ زدۀ افغانستان، باز خواهد کرد.

به گفتۀ او، عربستان سعودی خوشبین است که تلاش‌های عالمان جهان اسلام برای بستن صفحۀ گذشته و گشایش صفحۀ تازه در افغانستان کمک خواهد کرد و این آرزوهای افغان‌ها را که امنیت وثبات می‌خواهند به واقعیت مبدل خواهد کرد.

پادشاه عربستان سعودی می‌افزاید که رسیدن به صلح در افغانستان، نیازمند گفت‌وگو، آشتی و تحمل با رعایت خطوط دین اسلام ممکن خواهد شد.

پادشاه عربستان سعودی گفت افغانستان از مدت مدیدی درگیر مشکلات است، به این وضعیت باید دیگر نقطۀ پایان گذاشته شود: «افغانستان از زمان طولانی در رنج‌ها آغشته است، باید به این وضعیت پایان داده شود.»

پادشاه عربستان سعودی، این اظهارات را به تاریخ ۲۰ سرطان در جریان دیدار با اشتراک کننده‌گان کنفرانس جهان اسلام ابراز داشته است.

در جریان این ملاقات، علمای افغانستان از وی خواستند تا در روند صلح افغانستان پادرمیانی کند و طالبان را برای صلح به حرمین دعوت کند. 

ملک سلیمان افزود که آنان در کنار مردم افغانستان ایستاده اند و از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

همچنان در حاشیه این نشست، قبله عیاض، قونسل نظارت اسلامی پاکستان، به خبرنگاران گفت که همه طرف‌های درگیر در افغانستان، باید به دور یک محور جمع شوند، مشکلات را تشخیص و برای حل آن اقدام کنند.

موصوف علاوه کرد که طالبان، برای نیل به اهداف شان، باید راه سیاست و انتخابات را برگزینند.

نامبرده در پاسخ به یک پرسش گفت: «حمله برمسلمانان، در اسلام گنجایش ندارد و حملات انتحاری هرگز در اسلام جواز ندارد.»

در همین حال، خبرگزاری پژواک به نقل از دکتور مولود دودیتش مفتی اعظم کشور صربیا، می‌نویسد که عالمان دین در تاریخ جهان نقش مهم دارند و اکنون زمان رسیده که آنان مشکل افغانستان را حل کنند. 

او گفت: «اسلام دین صلح است. دوام جنگ در افغانستان و کشورهای دیگر جهان اسلام خلاف گفته‌های اسلامی است. طالبان به خواست‌های عالمان دین ارزش بدهند و فیصلۀ آنان را بپذیرند.»

او افزود: «ما بر طالبان صدا می‌کنیم که به جنگ در افغانستان نقطۀ پايان بگذارند.»

نشست دوروزه در عربستان سعودی که روز سه شنبه در جده آغاز شد در شهر مکه پایان یافت و در آن عالمان دین یک اعلامۀ مشترک نشر کردند. 
 
به گفتۀ رییس سازمان همکاری‌های اسلامی، این اعلامیه بیانگر نقشۀ راه قانونی برای دست یافتن به راه حل صلح آمیز به بحران افغانستان است.

این اعلامیه از طالبان افغان خواست روی یک آتش بس توافق کنند و بر اساس ارزش های اسلامی و نکوهش کردن خشونت، فتنه و نفاق، گفت‌وگوهای مستقیم را آغاز کنند.

گروه طالبان شام چهارشنبه با نشر یک خبرنامه، اعلامیۀ عالمان جهان اسلام را رد کردند. این گروه ادعا کرد که نماینده‌گان کشورهای جهان اسلام نتوانستند روی مسئلۀ اشغال نیروهای امریکایی در افغانستان گفت‌وگو کنند. این گروه همچنان گفت که هدف این نشست مبدل ساختن افغانستان به فلسطین دوم بود. 

 

هم‌رسانی کنید