تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

داوودزی: تلاش داریم تحریم کننده‌گان جرگۀ صلح را متقاعد بسازیم

در آستانۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، هفت دستۀ انتخاباتی و شماری از جریان‌های سیاسی گفته‌اند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

اما، محمد عمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری این جرگه امروز (یک‌شنبه، ۱ ثور) گفت که تلاش‌ها برای متقاعد کردن این دسته‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی ادامه دارند تا در جرگۀ صلح شرکت کنند.

آقای داوودزی، افزود که نهایت تلاشش را خواهد کرد تا این دسته‌های انتخاباتی را متقاعد بسازد، حتا گفت که اگر نیاز باشد حاضر است از این‌ها پوزش بخواهد.

عمرداوودزی، این سخنانش را امروز در یک نشست مشورتی که با شماری از عالمان دین دربارۀ برگزاری جرگۀ صلح برگزار کرده بود، بیان کرد.

او افزود: «ممکن که ما کوتاهی در معلومات رسانی داشتیم، در حصول اطمینان شان داشتیم! کوشش می‌کنیم که معلومات برای شان برسانیم، عذرشان را بکنیم اگر ضرورت باشد.»

قرار است جرگۀ مشورتی صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود. عمر داوودزی، می‌گوید که از میان در حدود سه‌هزار تن که در این جرگه شرکت خواهند کرد، ۲۵۰ تن آنان نماینده‌گان مجلس استند. این در اوضاعی است که حکومت کار نماینده‌گان دورشانزدهم مجلس پایان یافته می‌داند و نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان امسال به‌گونۀ کامل اعلام نشده‌است.

در نشست امروزی، عالمان دین نیز بر چگونگی برگزاری این جرگه انتقاد کردند. آن‌ها گفتند با آنان تاکنون در این باره مشوره نشده‌است.

با این همه، آقای داوود زی از گروۀ طالبان خواست که در این جرگه شرکت کنند و نیز به کسانی که در این جرگه شرکت می‌کنند آسیب نرسانند.

این در حالی است که طالبان این جرگه را نمایشی خوانده‌اند و گفته‌اند که رییس‌جمهور برای ادامۀ کارش این جرگه را برگزار می‌کند.

افغانستان

داوودزی: تلاش داریم تحریم کننده‌گان جرگۀ صلح را متقاعد بسازیم

قرار است جرگۀ مشورتی صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود. عمر داوودزی، می‌گوید که از میان در حدود سه‌هزار تن که در این جرگه شرکت خواهند کرد، ۲۵۰ تن آنان نماینده‌گان مجلس استند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح، هفت دستۀ انتخاباتی و شماری از جریان‌های سیاسی گفته‌اند که در این جرگه شرکت نخواهند کرد.

اما، محمد عمر داوودزی، رییس کمیسیون برگزاری این جرگه امروز (یک‌شنبه، ۱ ثور) گفت که تلاش‌ها برای متقاعد کردن این دسته‌های انتخاباتی و جریان‌های سیاسی ادامه دارند تا در جرگۀ صلح شرکت کنند.

آقای داوودزی، افزود که نهایت تلاشش را خواهد کرد تا این دسته‌های انتخاباتی را متقاعد بسازد، حتا گفت که اگر نیاز باشد حاضر است از این‌ها پوزش بخواهد.

عمرداوودزی، این سخنانش را امروز در یک نشست مشورتی که با شماری از عالمان دین دربارۀ برگزاری جرگۀ صلح برگزار کرده بود، بیان کرد.

او افزود: «ممکن که ما کوتاهی در معلومات رسانی داشتیم، در حصول اطمینان شان داشتیم! کوشش می‌کنیم که معلومات برای شان برسانیم، عذرشان را بکنیم اگر ضرورت باشد.»

قرار است جرگۀ مشورتی صلح به تاریخ نهم ماه ثور برگزار شود. عمر داوودزی، می‌گوید که از میان در حدود سه‌هزار تن که در این جرگه شرکت خواهند کرد، ۲۵۰ تن آنان نماینده‌گان مجلس استند. این در اوضاعی است که حکومت کار نماینده‌گان دورشانزدهم مجلس پایان یافته می‌داند و نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان امسال به‌گونۀ کامل اعلام نشده‌است.

در نشست امروزی، عالمان دین نیز بر چگونگی برگزاری این جرگه انتقاد کردند. آن‌ها گفتند با آنان تاکنون در این باره مشوره نشده‌است.

با این همه، آقای داوود زی از گروۀ طالبان خواست که در این جرگه شرکت کنند و نیز به کسانی که در این جرگه شرکت می‌کنند آسیب نرسانند.

این در حالی است که طالبان این جرگه را نمایشی خوانده‌اند و گفته‌اند که رییس‌جمهور برای ادامۀ کارش این جرگه را برگزار می‌کند.

هم‌رسانی کنید