تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دبیرکل ناتو: ما در حال بررسی اوضاع افغانستان و روند اصلاحات استیم

کی بیلی هوستون، سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو در این باره چنین گفت:"ما با پاکستان به عنوان یک شریک کارهای بسیاری می توانیم کنیم... به این شرط که به ما اطمینان دهد که از شبکه حقانی و طالبان پشتیبانی نمی کند و به آنان کمک های مالی فراهم نمی سازد."

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان اتلانیتک شمالی "ناتو" در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان می‌گوید که شراکت ناتو با افغانستان بسیار برجسته است و نیروهای ناتو شانه به شانه با نیروهای دولتی افغانستان در تلاش آوردن صلح به این کشور استند.

از سویی هم سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو می‌گوید که پاکستان به امریکا باید اطمینان دهد که با شبکۀ حقانی و طالبان همکاری نمی‌کند و نیز از این گروه‌ها پشتیبانی مالی نمی کند.

ستولنتنبرگ گفته است:"ما اوضاع افغانستان و روند اصلاحات این کشور را بررسی می کنیم... این اصلاحات افغانستان را به ناتو نزدیکتر می سازند. شراکت ما با افغانستان فوق العاده است و نیروهای ما شانه به شانه با نیروهای دولتی افغانستان، در این کشور خدمت می کنند."

پس از آنکه امریکا راهبرد تازه اش را برای آسیای جنوبی اعلام کرد، پناه گاه امن هراس افگنان در پاکستان در محور توجه ناتو قرار گرفت.

چند روز پیش رییس سی آی ای گفت که اگر پاکستان این پناه گاه ها را نابود نکند، امریکا خودش دست به این کار خواهد زد.

کی بیلی هوستون، سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو در این باره چنین گفت:"ما با پاکستان به عنوان یک شریک کارهای بسیاری می توانیم کنیم... به این شرط که به ما اطمینان دهد که از شبکه حقانی و طالبان پشتیبانی نمی کند و به آنان کمک های مالی فراهم نمی سازد."

بصیر احمد یوسفی، آگاه امور جهانی گفت:"در طی شانزده سال کاری صورت نگرفته که دست آورد داسته باشند که بتوانند در جبهات مجداله بکنند."

این در حالی است که مقام‌های پاکستانی، در دیدار با جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا گفته اند که در پاکستان هیچ پناه گاه هراس افگن وجود ندارد.

وزیر خارجه پاکستان هم به تازگی گفته است که هفتاد و پنج درصد حمله های اخیر در این کشور از افغانستان سازمان دهی شده اند. 

افغانستان

دبیرکل ناتو: ما در حال بررسی اوضاع افغانستان و روند اصلاحات استیم

کی بیلی هوستون، سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو در این باره چنین گفت:"ما با پاکستان به عنوان یک شریک کارهای بسیاری می توانیم کنیم... به این شرط که به ما اطمینان دهد که از شبکه حقانی و طالبان پشتیبانی نمی کند و به آنان کمک های مالی فراهم نمی سازد."

Thumbnail

ینس ستولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان اتلانیتک شمالی "ناتو" در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان می‌گوید که شراکت ناتو با افغانستان بسیار برجسته است و نیروهای ناتو شانه به شانه با نیروهای دولتی افغانستان در تلاش آوردن صلح به این کشور استند.

از سویی هم سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو می‌گوید که پاکستان به امریکا باید اطمینان دهد که با شبکۀ حقانی و طالبان همکاری نمی‌کند و نیز از این گروه‌ها پشتیبانی مالی نمی کند.

ستولنتنبرگ گفته است:"ما اوضاع افغانستان و روند اصلاحات این کشور را بررسی می کنیم... این اصلاحات افغانستان را به ناتو نزدیکتر می سازند. شراکت ما با افغانستان فوق العاده است و نیروهای ما شانه به شانه با نیروهای دولتی افغانستان، در این کشور خدمت می کنند."

پس از آنکه امریکا راهبرد تازه اش را برای آسیای جنوبی اعلام کرد، پناه گاه امن هراس افگنان در پاکستان در محور توجه ناتو قرار گرفت.

چند روز پیش رییس سی آی ای گفت که اگر پاکستان این پناه گاه ها را نابود نکند، امریکا خودش دست به این کار خواهد زد.

کی بیلی هوستون، سفیر ایالات متحده امریکا در ناتو در این باره چنین گفت:"ما با پاکستان به عنوان یک شریک کارهای بسیاری می توانیم کنیم... به این شرط که به ما اطمینان دهد که از شبکه حقانی و طالبان پشتیبانی نمی کند و به آنان کمک های مالی فراهم نمی سازد."

بصیر احمد یوسفی، آگاه امور جهانی گفت:"در طی شانزده سال کاری صورت نگرفته که دست آورد داسته باشند که بتوانند در جبهات مجداله بکنند."

این در حالی است که مقام‌های پاکستانی، در دیدار با جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا گفته اند که در پاکستان هیچ پناه گاه هراس افگن وجود ندارد.

وزیر خارجه پاکستان هم به تازگی گفته است که هفتاد و پنج درصد حمله های اخیر در این کشور از افغانستان سازمان دهی شده اند. 

هم‌رسانی کنید