تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
دانش و فناوری

دختران ربات ساز افغانستان برندۀ جایزۀ جهانی کار آفرین شدند

دختران ربات ساز افغانستان، در یک جنشوارۀ ربات سازی در استونیا، مقام نخست این جشنواره را به دست آوردند.

دختران ربات ساز افغانستان، در جشنوارۀ ربات سازی که در استونیا برگزار شده بود، برندۀ جایزۀ جهانی «کار آفرین» شدند.

سفارت افغانستان درلندن، در صفحۀ تویترش نگاشته است که این تیم برنده «جایزه کارآفرین» در بزرگترین جشنوارۀ ربات های اروپا شده است.

در این جشنواره، دختران ربات ساز افغانستان مقام اول را گرفتند، ربات سازان پولند دوم شدند و تیم استونیا هم جایگاه سوم را از آن خود کرده است.

دختران ربات ساز افغانستان در ماه جولای امسال نیز از نخستین رقابت های جهانی ربات سازی در امریکا، مدال نقره گرفته بودند.

دانش و فناوری

دختران ربات ساز افغانستان برندۀ جایزۀ جهانی کار آفرین شدند

دختران ربات ساز افغانستان، در یک جنشوارۀ ربات سازی در استونیا، مقام نخست این جشنواره را به دست آوردند.

تصویر بندانگشتی

دختران ربات ساز افغانستان، در جشنوارۀ ربات سازی که در استونیا برگزار شده بود، برندۀ جایزۀ جهانی «کار آفرین» شدند.

سفارت افغانستان درلندن، در صفحۀ تویترش نگاشته است که این تیم برنده «جایزه کارآفرین» در بزرگترین جشنوارۀ ربات های اروپا شده است.

در این جشنواره، دختران ربات ساز افغانستان مقام اول را گرفتند، ربات سازان پولند دوم شدند و تیم استونیا هم جایگاه سوم را از آن خود کرده است.

دختران ربات ساز افغانستان در ماه جولای امسال نیز از نخستین رقابت های جهانی ربات سازی در امریکا، مدال نقره گرفته بودند.

هم‌رسانی کنید