تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

در عملیات نیروهای امنیتی در بدخشان ۲۷ هراس‎افگن کشته شدند

مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که نیروهای دولتی عملیات نابودسازی هراس‌افگنان را زیر نام «عملیات نصرت» در بخش‌های ناامن این ولایت سه روز پیش آغاز کردند و تاکنون ادامه دارند.

احمد فیصل بیگ زاد، والی بدخشان می‌گوید که نیروهای دولتی در این عملیات دست‎‏آوردهای خوبی داشته‌اند.

به گفتۀ وی، نیروهای امنیتی در این مدت توانسته اند پنج روستا را از وجود طالبان پاک ‌سازی کنند: ««نیروهای دولتی در این عملیات‌ها پیش‌روی‌های زیادی داشته‌اند و تاکنون پنج روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند. نیروهای دولتی عملیات‌شان را در بخش‌های ناامن این ولایت گسترش می‌دهند.»

محمدنعیم مجیدی، فرمانده لوای ارتش نیز گفت: «در این عملیات به ‌شمول چندتن خارجی، ۲۷ جنگ‎جو کشته شدند و تاکنون هویت خارجی‌ها روشن نشده‌است. بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌است.»

در همین حال، عبدالخالق اقسای، فرمانده پولیس بدخشان از حکومت مرکزی می‎خواهد که این عملیات را پشتیبانی کند: «ما از نهادهای مسؤول می‌خواهیم که برای نابود کامل هراس‌افگنان در بدخشان، نیروهای بیشتر بفرستند و حتا دستور حمله‌های هوایی را نیز بدهند.»

از سویی هم، شماری ‌از اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که در درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی، به غیرنظامیان نیز آسیب رسیده‌است.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان در این باره گفت: « در یکی‌از روستاهای پاک‌سازی‌شده از وجود طالبان، به غیرنظامیان آسیب رسیده‌است و حتا کودکان نیز در این رویداد زخم برداشته‌اند. ما از نیروهای دولتی می‌خواهیم که در عملیات‌شان بکوشند تا به غیرنظامیان آسیبی نرسانند.»

این عملیات در حالی راه اندازی می‎شود که ولسوالی‌های وردوج و یمگان ولایت بدخشان، نزدیک به یک سال می‌شود که در تسلط طالبان قرار دارند.       

افغانستان

در عملیات نیروهای امنیتی در بدخشان ۲۷ هراس‎افگن کشته شدند

این عملیات در حالی راه اندازی می‎شود که ولسوالی‌های وردوج و یمگان ولایت بدخشان، نزدیک به یک سال می‌شود که در تسلط طالبان قرار دارند.

Thumbnail

مقام‌های محلی ولایت بدخشان می‌گویند که نیروهای دولتی عملیات نابودسازی هراس‌افگنان را زیر نام «عملیات نصرت» در بخش‌های ناامن این ولایت سه روز پیش آغاز کردند و تاکنون ادامه دارند.

احمد فیصل بیگ زاد، والی بدخشان می‌گوید که نیروهای دولتی در این عملیات دست‎‏آوردهای خوبی داشته‌اند.

به گفتۀ وی، نیروهای امنیتی در این مدت توانسته اند پنج روستا را از وجود طالبان پاک ‌سازی کنند: ««نیروهای دولتی در این عملیات‌ها پیش‌روی‌های زیادی داشته‌اند و تاکنون پنج روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند. نیروهای دولتی عملیات‌شان را در بخش‌های ناامن این ولایت گسترش می‌دهند.»

محمدنعیم مجیدی، فرمانده لوای ارتش نیز گفت: «در این عملیات به ‌شمول چندتن خارجی، ۲۷ جنگ‎جو کشته شدند و تاکنون هویت خارجی‌ها روشن نشده‌است. بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌است.»

در همین حال، عبدالخالق اقسای، فرمانده پولیس بدخشان از حکومت مرکزی می‎خواهد که این عملیات را پشتیبانی کند: «ما از نهادهای مسؤول می‌خواهیم که برای نابود کامل هراس‌افگنان در بدخشان، نیروهای بیشتر بفرستند و حتا دستور حمله‌های هوایی را نیز بدهند.»

از سویی هم، شماری ‌از اعضای شورای ولایتی بدخشان می‌گویند که در درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی، به غیرنظامیان نیز آسیب رسیده‌است.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان در این باره گفت: « در یکی‌از روستاهای پاک‌سازی‌شده از وجود طالبان، به غیرنظامیان آسیب رسیده‌است و حتا کودکان نیز در این رویداد زخم برداشته‌اند. ما از نیروهای دولتی می‌خواهیم که در عملیات‌شان بکوشند تا به غیرنظامیان آسیبی نرسانند.»

این عملیات در حالی راه اندازی می‎شود که ولسوالی‌های وردوج و یمگان ولایت بدخشان، نزدیک به یک سال می‌شود که در تسلط طالبان قرار دارند.       

هم‌رسانی کنید