تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

در یک حملۀ خودی در شرق افغانستان یک سرباز امریکایی کشته شد

مأموریت پشیبانی قاطع، می‌گوید که در یک حملۀ خودی در شرق افغانستان، یک سرباز امریکایی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است.

این مأموریت، هرچند مشخص نکرده است که این رویداد در کدام ولایت شرقی کشور رخ داده اما گفته است که این حملۀ خودی امروز صورت گرفته است.

اسکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان این رویداد را یک تراژیدی خوانده و گفته است که این سرباز برای حفاظت از کشورش در افغانستان آمده بود.

مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید، هویت این سرباز جان باختۀ امریکایی را ۲۴ ساعت بعد اعلام خواهد کرد.  

افغانستان

در یک حملۀ خودی در شرق افغانستان یک سرباز امریکایی کشته شد

مأموریت پشتیبانی قاطع هرچند این رویداد را تأیید کرده است، اما نگفته است که این رویداد در کدام ولایت شرقی افغانستان رخ داده است.

Thumbnail

مأموریت پشیبانی قاطع، می‌گوید که در یک حملۀ خودی در شرق افغانستان، یک سرباز امریکایی کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است.

این مأموریت، هرچند مشخص نکرده است که این رویداد در کدام ولایت شرقی کشور رخ داده اما گفته است که این حملۀ خودی امروز صورت گرفته است.

اسکات میلر، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان این رویداد را یک تراژیدی خوانده و گفته است که این سرباز برای حفاظت از کشورش در افغانستان آمده بود.

مأموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید، هویت این سرباز جان باختۀ امریکایی را ۲۴ ساعت بعد اعلام خواهد کرد.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره