تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دو فرمانده ارشد شبکۀ حقانی در حملۀ هوایی در پکتیکا کشته شدند

وزارت داخله در خبرنامه‎یی گفته است که ۶ عضو شبکۀ حقانی به شمول دو فرمانده ارشد آنان در یک حملۀ هوایی در ولایت پکتیکا، کشته شدند.

وزارت امور داخله در خبرنامه‎یی که روز یک‎شنبه (۲۸ جوزا) به رسانه ها فرستاده است گفته است که دو فرماندۀ ارشد شبکۀ حقانی در یک حملۀ هوایی در ولایت پکتیکا، کشته شدند.

در خبرنامه آمده است که این حملۀ هوایی در ولسوالی ارگون این ولایت صورت گرفته است و چهار شورشی دیگر نیز در این حمله، کشته شده‌اند.

خبرنامه می‎افزاید که این دو فرمانده در طراحی و سازماندهی حملات هراس‎افگنانه به ویژه راه اندازی حملات انتحاری در این ولایت، نقش مهمی داشتند.

در خبرنامه دربارۀ این حمله جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

افغانستان

دو فرمانده ارشد شبکۀ حقانی در حملۀ هوایی در پکتیکا کشته شدند

وزارت داخله در خبرنامه‎یی گفته است که ۶ عضو شبکۀ حقانی به شمول دو فرمانده ارشد آنان در یک حملۀ هوایی در ولایت پکتیکا، کشته شدند.

Thumbnail

وزارت امور داخله در خبرنامه‎یی که روز یک‎شنبه (۲۸ جوزا) به رسانه ها فرستاده است گفته است که دو فرماندۀ ارشد شبکۀ حقانی در یک حملۀ هوایی در ولایت پکتیکا، کشته شدند.

در خبرنامه آمده است که این حملۀ هوایی در ولسوالی ارگون این ولایت صورت گرفته است و چهار شورشی دیگر نیز در این حمله، کشته شده‌اند.

خبرنامه می‎افزاید که این دو فرمانده در طراحی و سازماندهی حملات هراس‎افگنانه به ویژه راه اندازی حملات انتحاری در این ولایت، نقش مهمی داشتند.

در خبرنامه دربارۀ این حمله جزئیات بیشتر ارائه نشده است.

هم‌رسانی کنید