تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دو مقام امنیتی بامیان به اتهام تجاوز بر یک دختر بازداشت شدند

معاون آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان و یک کارمند امنیت ملی این ولایت هنگامی از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بامیان بازداشت شدند که بر یک دختر بیست ساله تجاوز می‌کردند.

مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که معاون آمر امنیت فرماندهی پولیس و نیز یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت در هنگام تجاوز بر یک دختر بیست ساله بازداشت شدند.

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که پرونده این متهمان به سارنوالی فرستاده شده است و بررسی‌ها در باره این رویداد آغاز شده اند.

جلیل واثق، مدیر جنایی فرماندهی پولیس بامیان، گفت: «علی که معاون آمر امنیت است راننده‌گی می‌کرده و بعد از این که دختر را سوار موتر می‌کنند، بهمن کارمند امنیت را می‌گوید که راننده‌گی کند و خودش در چوکی عقب می‌رود و بر دختر به زور تجاوز می‌کند.»

وزارت داخله کشور می‌گوید که پرونده‌های این دو مقام امنیتی به سارنوالی فرستاده شده اند و پس از پایان بررسی‌های سارنوالی در باره آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «به اتهام عمل زنا اینان بازداشت شده‌اند. قضیه شان محول شده است به سارنوالی ایستیناف ولایت بامیان. نزد پولیس این پرونده تکمیل شده و امروز رفته به سارنوالی.»

در این میان سرپرست سارنوالی ولایت بامیان از آغاز بررسی‌ها در باره این پرونده‌ها سخن می‌گوید و می‌افزاید که متهمان در بازداشت استند.

عبدالقادر هاشمی، سرپرست سارنوالی مرافعه بامیان، گفت: «فعلأ تحقیقات ما تکمیل نشده است و من نمی‌توانم بگویم که حتمأ تجاوز شده یا نشده ولی تحقیقات جریان دارد.»

جلیل واثق مدیر جنایی فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که حلقه‌ها و نهادهایی مشخص تلاش دارند که با آوردن فشار این تجاوز گران را رها سازند.

افغانستان

دو مقام امنیتی بامیان به اتهام تجاوز بر یک دختر بازداشت شدند

معاون آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان و یک کارمند امنیت ملی این ولایت هنگامی از سوی پولیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بامیان بازداشت شدند که بر یک دختر بیست ساله تجاوز می‌کردند.

تصویر بندانگشتی

مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که معاون آمر امنیت فرماندهی پولیس و نیز یک کارمند ریاست امنیت ملی این ولایت در هنگام تجاوز بر یک دختر بیست ساله بازداشت شدند.

در همین حال وزارت امور داخله می‌گوید که پرونده این متهمان به سارنوالی فرستاده شده است و بررسی‌ها در باره این رویداد آغاز شده اند.

جلیل واثق، مدیر جنایی فرماندهی پولیس بامیان، گفت: «علی که معاون آمر امنیت است راننده‌گی می‌کرده و بعد از این که دختر را سوار موتر می‌کنند، بهمن کارمند امنیت را می‌گوید که راننده‌گی کند و خودش در چوکی عقب می‌رود و بر دختر به زور تجاوز می‌کند.»

وزارت داخله کشور می‌گوید که پرونده‌های این دو مقام امنیتی به سارنوالی فرستاده شده اند و پس از پایان بررسی‌های سارنوالی در باره آنان تصمیم گرفته خواهد شد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت: «به اتهام عمل زنا اینان بازداشت شده‌اند. قضیه شان محول شده است به سارنوالی ایستیناف ولایت بامیان. نزد پولیس این پرونده تکمیل شده و امروز رفته به سارنوالی.»

در این میان سرپرست سارنوالی ولایت بامیان از آغاز بررسی‌ها در باره این پرونده‌ها سخن می‌گوید و می‌افزاید که متهمان در بازداشت استند.

عبدالقادر هاشمی، سرپرست سارنوالی مرافعه بامیان، گفت: «فعلأ تحقیقات ما تکمیل نشده است و من نمی‌توانم بگویم که حتمأ تجاوز شده یا نشده ولی تحقیقات جریان دارد.»

جلیل واثق مدیر جنایی فرماندهی پولیس بامیان می‌گوید که حلقه‌ها و نهادهایی مشخص تلاش دارند که با آوردن فشار این تجاوز گران را رها سازند.

هم‌رسانی کنید