تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

دیدار غنی با سیاسیون؛ 'هیئت ملی رأی‌زنی' برای صلح ایجاد می‌شود

در روزهای اخیر رییس‌جمهور با شماری از رهبران جهادی و چهره‌های پرنفوذ در بارۀ چگونگی گفت وگوهای صلح دیدارهایی داشته است.

ظاهراً محور این دیدارها رأی زنی در بارۀ ایجاد یک هیئت ملی رأی‌زنی برای گفت وگوهای صلح بوده‌است.

محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی که با شماری از اعضای این حزب با رییس‌جمهور دیدار کرده است، می گوید آن‌ها از رییس جمهور خواسته‌اند تا شورای عالی صلح را ملغا نسازد و کار هئیتی که قرار است تشکیل شود نیز موازی با کار شورای صلح نباشد.

محمد اسماعیل خان در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سریعأ گفتیم که شورای عالی صلح که از گذشته‌ها تاکنون کار می‌کند لغو نشود و موازی با شواری عالی صلح یک نهاد بزرگی در سطح ولایت و در داخل کابل به وجود نیاید، بلکه یک هیئت برای صلح ترتیب شود که گفت وگوها آغاز شود و رییس صاحب جمهور هم پذیرفت.»

رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با عبد رب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار نیز دیدارهایی داشته است.

فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی در بارۀ موضوعات مطرح شده در این دیدارها چنین می‌گوید: «رهبر حزب اسلامی از این پشنهاد استقبال کرد و گفت که به این هیئت اختیار داده شود که این روند به پیش ببرند و تأکید شان این بود که در بارۀ صلح باید یک موقف واضیح گرفته شود.»

امروز نیز رییس‌جمهور غنی با شماری از رهبران و نماینده‌گان احزاب سیاسی  دیدار کرده است. آن‌چه که دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهور می‌گوید در این دیدار در بارۀ وظایف هیئت ملی و تشکیل تیم مذاکره کنندۀ صلح گفت‌وگو شده است.

در این دیدار، غنی اطمینان داده است که حکومت روند صلح را براساس اجماع ملی به پیش خواهد برد.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس جمهور نیز می‌گوید که روند صلح، یک روند ملی است و نیاز به یک هیئت ملی دارد: «تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رییس صاحب جمهور سلسله نشست‌های مشورتی را در بارۀ ترکیب و اعضای این بورد آغاز کرده است تا بتواند این بورد مشورتی در بارۀ موضوعات مهم صلح به حکومت و شورای عالی صلح مشوره بدهد.»

محمد اسماعیل خان، می‌گوید که گفت وگوهای صلح در یک مرحله حساس و امیدوار کننده رسیده است و جمعیت اسلامی می‌تواند در این گفت وگوها همکاری کند.

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات متحده عرب و دیگر کشورها به پایان رسانیده است.

افغانستان

دیدار غنی با سیاسیون؛ 'هیئت ملی رأی‌زنی' برای صلح ایجاد می‌شود

امروز نیز رییس‌جمهور غنی با شماری از رهبران و نماینده‌گان احزاب سیاسی  دیدار کرده است. آن‌چه که دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهور می‌گوید در این دیدار در بارۀ وظایف هیئت ملی و تشکیل تیم مذاکره کنندۀ صلح گفت‌وگو شده است.

تصویر بندانگشتی

در روزهای اخیر رییس‌جمهور با شماری از رهبران جهادی و چهره‌های پرنفوذ در بارۀ چگونگی گفت وگوهای صلح دیدارهایی داشته است.

ظاهراً محور این دیدارها رأی زنی در بارۀ ایجاد یک هیئت ملی رأی‌زنی برای گفت وگوهای صلح بوده‌است.

محمد اسماعیل خان، عضو رهبری جمعیت اسلامی که با شماری از اعضای این حزب با رییس‌جمهور دیدار کرده است، می گوید آن‌ها از رییس جمهور خواسته‌اند تا شورای عالی صلح را ملغا نسازد و کار هئیتی که قرار است تشکیل شود نیز موازی با کار شورای صلح نباشد.

محمد اسماعیل خان در این باره به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سریعأ گفتیم که شورای عالی صلح که از گذشته‌ها تاکنون کار می‌کند لغو نشود و موازی با شواری عالی صلح یک نهاد بزرگی در سطح ولایت و در داخل کابل به وجود نیاید، بلکه یک هیئت برای صلح ترتیب شود که گفت وگوها آغاز شود و رییس صاحب جمهور هم پذیرفت.»

رئیس‌جمهور در روزهای اخیر با عبد رب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار نیز دیدارهایی داشته است.

فضل غنی حقمل، عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی در بارۀ موضوعات مطرح شده در این دیدارها چنین می‌گوید: «رهبر حزب اسلامی از این پشنهاد استقبال کرد و گفت که به این هیئت اختیار داده شود که این روند به پیش ببرند و تأکید شان این بود که در بارۀ صلح باید یک موقف واضیح گرفته شود.»

امروز نیز رییس‌جمهور غنی با شماری از رهبران و نماینده‌گان احزاب سیاسی  دیدار کرده است. آن‌چه که دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهور می‌گوید در این دیدار در بارۀ وظایف هیئت ملی و تشکیل تیم مذاکره کنندۀ صلح گفت‌وگو شده است.

در این دیدار، غنی اطمینان داده است که حکومت روند صلح را براساس اجماع ملی به پیش خواهد برد.

هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس جمهور نیز می‌گوید که روند صلح، یک روند ملی است و نیاز به یک هیئت ملی دارد: «تصمیم گرفته شده که یک بورد مشورتی ملی از تمام افغانستان ایجاد شود و جناب رییس صاحب جمهور سلسله نشست‌های مشورتی را در بارۀ ترکیب و اعضای این بورد آغاز کرده است تا بتواند این بورد مشورتی در بارۀ موضوعات مهم صلح به حکومت و شورای عالی صلح مشوره بدهد.»

محمد اسماعیل خان، می‌گوید که گفت وگوهای صلح در یک مرحله حساس و امیدوار کننده رسیده است و جمعیت اسلامی می‌تواند در این گفت وگوها همکاری کند.

این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای صلح افغانستان دور دوم دیدارهایش را در امارات متحده عرب و دیگر کشورها به پایان رسانیده است.

هم‌رسانی کنید