تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

روز جهانی مهاجرت؛ عبدالله جنگ را علت اصلی مهاجرت عنوان کرد

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، امروز (سه‌شنبه ۲۷ قوس) در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل برگزار شده بود بر رسیده‌گی به مشکلات بازگشت کننده‌گان تأکید کرد.

عبدالله عبدالله با اشاره به علت‌ها مهاجرت گفت جنگ‌های چند دهه اخیر یکی از عمده‌ترین علت‌های مهاجرت‌ها به بیرون از کشور بوده‌اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «در پهلوی همه چالش‌هایی که این‌جا است و اولویت‌هایی که ما داریم، امنیت، شرایط نظامی و امنیتی کشور، مسایل توسعه اقتصادی، انکشاف اقتصادی افغانستان، پرداختن به مساله پدیده مهاجرت و مهاجرین، بازگشت کننده‌ها، وضعیت بشری افغانستان، وظیفه اصلی و اساسی ماست.»

در چهارسال گذشته، بیشتر از سه میلیون شهروند افغانستان از بیرون به کشور شان برگشته‌اند و بیشتر آنان، کسانی بودند که به گونه قانونی و یا غیرقانونی در ایران و پاکستان به سر می‌بردند.

توبی لنزر، هماهنگ کنندۀ امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «تنها امسال، ۷۵۰۰۰۰ تن از شهروندان افغانستان، از ایران به کشور شان برگشته‌اند؛ این نه تنها چالشی است برای افغانستان؛ بل برای ایران نیز یک چالش می‌تواند بود.»

در حال حاضر، بیش از شش و نیم میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برند و از این میان، نزدیک به چهار میلیون شان مهاجران و نزدیک به سه میلیون نیز پناهجو استند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «رسیده‌گی به نیازمندی‌ها، مشکلات و ارایه خدمات حقوقی و بشری به این عودت کننده‌ها، یکی از اولویت‌های مهم ما است.»

در سال‌های اخیر، با افزایش مهاجرت شهروندان افغانستان به بیرون از کشور شان، قاچاق انسان نیز در این کشور بیشتر شده است.

حکومت افغانستان می‌گوید که در تلاش‌هایش برای قانون‌مند ساختن این مهاجرت‌ها، در حدود یک صد گروه قاچاقبر انسان را متلاشی کرده است و کسانی هم در این پیوند، زیر پیگرد قرار گرفته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که بیش از شصت و هشت میلیون انسان در جهان به دور از کشورهای شان همچون مهاجر زنده‌گی می‌کنند.

افغانستان

روز جهانی مهاجرت؛ عبدالله جنگ را علت اصلی مهاجرت عنوان کرد

عبدالله عبدالله می‌گوید که جنگ‌های چند دهه اخیر یکی از علت‌های اصلی مهاجرت شهروندان افغانستان به بیرون از کشور بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، امروز (سه‌شنبه ۲۷ قوس) در مراسمی که به مناسبت روز جهانی مهاجرت در کابل برگزار شده بود بر رسیده‌گی به مشکلات بازگشت کننده‌گان تأکید کرد.

عبدالله عبدالله با اشاره به علت‌ها مهاجرت گفت جنگ‌های چند دهه اخیر یکی از عمده‌ترین علت‌های مهاجرت‌ها به بیرون از کشور بوده‌اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، گفت: «در پهلوی همه چالش‌هایی که این‌جا است و اولویت‌هایی که ما داریم، امنیت، شرایط نظامی و امنیتی کشور، مسایل توسعه اقتصادی، انکشاف اقتصادی افغانستان، پرداختن به مساله پدیده مهاجرت و مهاجرین، بازگشت کننده‌ها، وضعیت بشری افغانستان، وظیفه اصلی و اساسی ماست.»

در چهارسال گذشته، بیشتر از سه میلیون شهروند افغانستان از بیرون به کشور شان برگشته‌اند و بیشتر آنان، کسانی بودند که به گونه قانونی و یا غیرقانونی در ایران و پاکستان به سر می‌بردند.

توبی لنزر، هماهنگ کنندۀ امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «تنها امسال، ۷۵۰۰۰۰ تن از شهروندان افغانستان، از ایران به کشور شان برگشته‌اند؛ این نه تنها چالشی است برای افغانستان؛ بل برای ایران نیز یک چالش می‌تواند بود.»

در حال حاضر، بیش از شش و نیم میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به سر می‌برند و از این میان، نزدیک به چهار میلیون شان مهاجران و نزدیک به سه میلیون نیز پناهجو استند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده‌گان، گفت: «رسیده‌گی به نیازمندی‌ها، مشکلات و ارایه خدمات حقوقی و بشری به این عودت کننده‌ها، یکی از اولویت‌های مهم ما است.»

در سال‌های اخیر، با افزایش مهاجرت شهروندان افغانستان به بیرون از کشور شان، قاچاق انسان نیز در این کشور بیشتر شده است.

حکومت افغانستان می‌گوید که در تلاش‌هایش برای قانون‌مند ساختن این مهاجرت‌ها، در حدود یک صد گروه قاچاقبر انسان را متلاشی کرده است و کسانی هم در این پیوند، زیر پیگرد قرار گرفته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که بیش از شصت و هشت میلیون انسان در جهان به دور از کشورهای شان همچون مهاجر زنده‌گی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید