تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور: کنترل حریم هوایی کشور را بدست گرفتیم

رییس‌‌جمهور غنی، می‌گوید که افغانستان پس از ۲۶سال توانست کنترول «حریم هوایی»‌اش را بدست بگیرد.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی که پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه ۱۸ اسد) به رسانه‌ها فرستاده‌، می‌‍گوید که رییس‌جمهور، صبح امروز سیستم رادار جدید را در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افتتاح کرد. رییس‌جمهور می‌گوید که با افتتاح این سیستم کنترول حریم هوایی افغانستان به دست افغان‌ها قرار گرفت.

به گفتۀ آقای غنی در اختیار گرفتن کنترول هوایی کشور زمینه را برای مبدل شدن افغانستان به چهارراه اقتصادی منطقه فراهم ساخته است.

او در این باره می‌افزاید: «در گذشته دهلیزهای هوایی که باید از فضای افغانستان عبور می‌کرد، وجود نداشت، اکنون این زمینه فراهم شده است. هدف مهم ما اینست که افغانستان به چهارراه منطقه مبدل شود و به زودی از طریق زمینی نیز به این هدف می رسیم.»

رییس‌جمهور همچنان گفته است که با افتتاج سیستم جدید رادار در میدان هوایی حامد کرزی، هزینه خدمات هوایی نیز کاهش خواهد یافت: «هزینه‌یی را که ما بخاطر خدمات هوایی می‌پرداختیم، بالغ بر صدها میلیون دالر می گردید، اما امروز با استفاده از تکنولوژی جدید به دست افغان ها، هزینه خدمات هوایی اندک، کیفیت آن بلند و درآمد آن افزایش می یابد.»

محمودشاه حبیبی، رییس مستقل ادارۀ هوانوردی نیز می‌گوید که با افتتاح این سیستم رادار، افغانستان قادر است تا تمامی پروازها را در فضای خودش زیر نظر داشته باشد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که اکنون افغانستان دارای پیشرفته ترین سیستم رادار هوایی است.

افغانستان

رییس‌جمهور: کنترل حریم هوایی کشور را بدست گرفتیم

حریم هوایی افغانستان از سال ۱۳۷۱ به اینسو از سوی خارجی‌ها کنترول می‌شد و اکنون آنطور که ریاست‌جمهوری می‌گوید این مسؤولیت به افغان‌ها سپرده شده است.
.

تصویر بندانگشتی

رییس‌‌جمهور غنی، می‌گوید که افغانستان پس از ۲۶سال توانست کنترول «حریم هوایی»‌اش را بدست بگیرد.

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی که پس از چاشت امروز (پنج‌شنبه ۱۸ اسد) به رسانه‌ها فرستاده‌، می‌‍گوید که رییس‌جمهور، صبح امروز سیستم رادار جدید را در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی افتتاح کرد. رییس‌جمهور می‌گوید که با افتتاح این سیستم کنترول حریم هوایی افغانستان به دست افغان‌ها قرار گرفت.

به گفتۀ آقای غنی در اختیار گرفتن کنترول هوایی کشور زمینه را برای مبدل شدن افغانستان به چهارراه اقتصادی منطقه فراهم ساخته است.

او در این باره می‌افزاید: «در گذشته دهلیزهای هوایی که باید از فضای افغانستان عبور می‌کرد، وجود نداشت، اکنون این زمینه فراهم شده است. هدف مهم ما اینست که افغانستان به چهارراه منطقه مبدل شود و به زودی از طریق زمینی نیز به این هدف می رسیم.»

رییس‌جمهور همچنان گفته است که با افتتاج سیستم جدید رادار در میدان هوایی حامد کرزی، هزینه خدمات هوایی نیز کاهش خواهد یافت: «هزینه‌یی را که ما بخاطر خدمات هوایی می‌پرداختیم، بالغ بر صدها میلیون دالر می گردید، اما امروز با استفاده از تکنولوژی جدید به دست افغان ها، هزینه خدمات هوایی اندک، کیفیت آن بلند و درآمد آن افزایش می یابد.»

محمودشاه حبیبی، رییس مستقل ادارۀ هوانوردی نیز می‌گوید که با افتتاح این سیستم رادار، افغانستان قادر است تا تمامی پروازها را در فضای خودش زیر نظر داشته باشد.

ریاست‌جمهوری می‌گوید که اکنون افغانستان دارای پیشرفته ترین سیستم رادار هوایی است.

هم‌رسانی کنید